คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องยางบีซีเอส วัสดุปูพื้นจากธรรมชาติ ให้สัมผัสถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วย ลวดลาย กระเบื้องลายไม้ ตราบีซีเอส BCS โดยคลังกระเบื้อง

กระเบื้องยาง SPC รุ่น N ไม่มีโฟม

กระเบื้องบีซีเอส SPC รุ่น N ไม่มีโฟม ขนาดหนา 4 มิล บรรจุ 12 แผ่น/กล่อง ใช้งานได้ 2.64 ตร.ม. ราคา 395/ตร.ม.

SPC-N01 ขาย 395 / ตร.ม.
1220×180 cm (ไม่มีโฟม)
หนา 4 มิล
UPDATE : 06/66

SPC-N02 ขาย 395 / ตร.ม.
1220×180 cm (ไม่มีโฟม)
หนา 4 มิล
UPDATE : 06/66

SPC-N04 ขาย 395 / ตร.ม.
1220×180 cm (ไม่มีโฟม)
หนา 4 มิล
UPDATE : 06/66

SPC-N05 ขาย 395 / ตร.ม.
1220×180 cm (ไม่มีโฟม)
หนา 4 มิล
UPDATE : 06/66

SPC-N06 ขาย 395 / ตร.ม.
1220×180 cm (ไม่มีโฟม)
หนา 4 มิล
UPDATE : 06/66


WS212001(Matte)
Maple Miel
20×120 cm
ราคา 395 /ตร.ม.
UPDATE : 06/66

WS212002(Matte)
Maple Polar
20×120 cm
ราคา 395 /ตร.ม.
UPDATE : 06/66

WS212003(Matte)
Oregon Ceder
20×120 cm
ราคา 395 /ตร.ม.
UPDATE : 06/66

WS212004(Matte)
Wenge Oscuro
20×120 cm
ราคา 395 /ตร.ม.
UPDATE : 06/66

WS212004(Matte)
Wenge Oscuro
20×120 cm
ราคา 395 /ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-N01 (ไม่มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 4 มิล
ราคา 395/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-N02 (ไม่มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 4 มิล
ราคา 395/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-N04 (ไม่มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 4 มิล
ราคา 395/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-N05 (ไม่มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 4 มิล
ราคา 395/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-N06 (ไม่มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 4 มิล
ราคา 395/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-N07 (ไม่มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 4 มิล
ราคา 395/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-N08 (ไม่มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 4 มิล
ราคา 395/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-N09 (ไม่มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 4 มิล
ราคา 395/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

กระเบื้องยาง SPC รุ่น K มีโฟม

กระเบื้องบีซีเอส SPC รุ่น K มีโฟม ขนาด 1220×180 mm. หนา 5.5 มิล บรรจุ 10 แผ่น/กล่อง ใช้งานได้ 2.20 ตร.ม. ราคา 435/ตร.ม.

SPC-K01 ขาย 435 / ตร.ม.
1220×180 cm (มีโฟม)
หนา 5.5 มิล จุ 10 แผ่น/กล่อง
UPDATE : 06/66

SPC-K02 ขาย 435 / ตร.ม.
1220×180 cm (มีโฟม)
หนา 5.5 มิล จุ 10 แผ่น/กล่อง
UPDATE : 06/66

SPC-K04 ขาย 435 / ตร.ม.
1220×180 cm (มีโฟม)
หนา 5.5 มิล จุ 10 แผ่น/กล่อง
UPDATE : 06/66

SPC-K05 ขาย 435 / ตร.ม.
1220×180 cm (มีโฟม)
หนา 5.5 มิล จุ 10 แผ่น/กล่อง
UPDATE : 06/66

SPC-K06 ขาย 435 / ตร.ม.
1220×180 cm (มีโฟม)
หนา 5.5 มิล จุ 10 แผ่น/กล่อง
UPDATE : 06/66


BCS-K01 (มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 5.5 มิล
ราคา 435/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-K02 (มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 5.5 มิล
ราคา 435/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-K04 (มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 5.5 มิล
ราคา 435/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-K05 (มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 5.5 มิล
ราคา 435/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-K06 (มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 5.5 มิล
ราคา 435/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-K07 (มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 5.5 มิล
ราคา 435/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-K08 (มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 5.5 มิล
ราคา 435/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-K09 (มีโฟม)
1220×180 cm
หนา 5.5 มิล
ราคา 435/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

กระเบื้องยาง SPC ก้างปลา รุ่น V มีโฟม

กระเบื้องบีซีเอส SPC ก้างปลา รุ่น V มีโฟม ขนาด 128×640 mm. หนา 5.2 มิล บรรจุ 24 แผ่น/กล่อง ใช้งานได้ 1.96 ตร.ม. ราคา 485/ตร.ม.


BCS-V01 (มีโฟม)
128×640 cm
หนา 5.2 มิล
ราคา 485/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-V01 (มีโฟม)
128×640 cm
หนา 5.2 มิล
ราคา 485/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-V01 (มีโฟม)
128×640 cm
หนา 5.2 มิล
ราคา 485/ตร.ม.
UPDATE : 06/66

BCS-V01 (มีโฟม)
128×640 cm
หนา 5.2 มิล
ราคา 485/ตร.ม.
UPDATE : 06/66