คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ วัสดุปูพื้นกระเบื้องไวนิล ให้สัมผัสถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วย ตราไดโนเฟล็ก DYNOFLEX Vinly โดยคลังกระเบื้อง

กระเบื้องยาง รุ่น มาตรฐาน


1-Marble White D-11

2-Light Grey D-15

3-Misty Grey D-64

4-Almond
D-99

6-Wild Orchid D-46

7-Brown
D-35

8-Aurora
D-22

9-Berber Beige D-85

10-Harvest Gold D-47

11-Light Green D-39

12-Green
D-68

13-Olive Green D-66

14-Pacific Blue D-36

15-Cobalt Blue D-70

16-See Blue
D-49

17-Violet
D-89

18-Violet
D-89

19-Real Red
D-27

19-Black
D-23

กระเบื้องยาง Standard ขนาด 9 x 9 นิ้ว
ความหนา รายละเอียด ราคา
1.6 มม. 1 กล่อง มี 100 แผ่น / 5 ตร.ม. 195 บาท/ตรม.
2.0 มม. 1 กล่อง มี 80 แผ่น / 4 ตร.ม. 245 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 64 แผ่น / 3.2 ตร.ม. 305 บาท/ตรม.
3.2 มม. 1 กล่อง มี 50 แผ่น / 2.5 ตร.ม. 385 บาท/ตรม.


กระเบื้องยาง Standard ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
1.6 มม. 1 กล่อง มี 50 แผ่น / 4.5 ตร.ม. 195 บาท/ตรม.
2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม. 245 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. 305 บาท/ตรม.
3.2 มม. 1 กล่อง มี 25 แผ่น / 2.25 ตร.ม. 385 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง Standard Special Colour


D-0901

D-0902

D-0903

D-0904

D-0905

D-0906

D-0907

D-0908

D-0909

D-0910

D-0911

D-0912

กระเบื้องยาง Standard Special Colour ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม. 325 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. 410 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น GRAND


1-Light Brown GR76B

2-Snow Wihite GR83B

3-Ash Grey GR58B

4-Pigeon Grey GR16B

5-Vanila
GR55B

6-Deep Brush GR78B

7-Heather GR82B

8-Mint Green GR90B

9-Sea Blue GR49B

10-Black
GR23B

กระเบื้องยาง Grand ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
2.0 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม. 288 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม. 358 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Premium 


01-Cremy P-0801

02-Misty White O-0802

03-Dim Grey P-0803

05-Mellow Green P-0805

06-Jade
P-0806

07-Dawn Blue P-0807

08-Cloudy P-0808

09-Silk Gold
P-0809

10-Burgundy P-0811

11-Bagworm
P-0812

12-Ochre
P-0810

กระเบื้องยาง Premium ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม. 358 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. 450 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง Premium ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
2.0 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม. 470 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม. 585 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Turbulence


01-Coral Red T-601

02-Coral
T-602

03-Emerald
T-604

04-Deep Sea
T-606

05-Blueberry
T-607

06-Sky
T-608

07-Maldives
T-609

08-Aquarium T-610

09-Light Yellow T-612

10-Caramel
T-613

11-Bamboo
T-614

12-Honey Gold T-615

13-Mountain Brown T-616

14-Walnut
T-617

15-Classic White T-618

16-Dove Gray T-619

17-Pennine Stone T-620

18-Silver Gray T-621

19-Charcoal
T-622

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.5 ตร.ม. 330 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. 410 บาท/ตรม.
3.2 มม. 1 กล่อง มี 25 แผ่น / 2.25 ตร.ม. 530 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
2.0 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม. 390 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม. 490 บาท/ตรม.
3.2 มม. 1 กล่อง มี 10 แผ่น / 3.6 ตร.ม. 625 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Diamond


J-1001

J-1002

J-1003

J-1004

J-1005

J-1006

J-1007

J-1008

J-1009

J-1010

J-1012

J-1014

J-1015

J-1016

J-1017

J-1018

J-1019

J-1013

กระเบื้องยาง Diamond ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม. 520 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. 605 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง Diamond ขนาด 45.5 x 45.5 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
2.0 มม. 1 กล่อง มี 25แผ่น / 5.175 ตร.ม. 590 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 20แผ่น / 4.14 ตร.ม. 675 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Spot 


O-1401

O-1402

O-1403

O-1404

O-1405

O-1406

O-1407

O-1408

O-1409

กระเบื้องยาง Spot ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม. 250 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. 310 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง Spot ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
2.0 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม. 335 บาท/ตรม.
2.5 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม. 410 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Antistatic 


UA 1101

UA 1102

UA 1103

UA 1104

UA 1105

UA 1106

กระเบื้องยาง Antistatic ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา รายละเอียด ราคา
2.0 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม. 670 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Standard Roll 


1-Harvest Gold CL-47

2-Light Green CL-39

3-Almond
CL-99

4-Aurora
CL-22

5-Sea Blue
CL-49

6-Marble White CL-11

กระเบื้องยาง Standard Roll ขนาด 1.20 x 10 ม.
ความหนา ราคา
2.0 มม. 390 บาท/ตรม.
2.5 มม. 485 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง Special Colour Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา ราคา
2.0 มม. 575 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Premium Roll


LL-1201

LL-1202

LL-1203

LL-1204

LL-1205

LL-1206

กระเบื้องยาง Premium Roll ขนาด 12 x 10 ม.
ความหนา ราคา
2.0 มม. 495 บาท/ตรม.
2.5 มม. 625 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Turbulence Roll


TL-1301

TL-1302

TL-1303

TL-1304

TL-1305

TL-1306

TL-1307

TL-1308

TL-1309

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา ราคา
2.0 มม. 535 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Premium Roll


Burgundy
PL-1811

Cloudy
PL-1808

Dim Grey
PL-1803

Jade
PL-1806

Misty White PL-1802

Ochre
PL-1810

กระเบื้องยาง Premium Roll ขนาด 12 x 10 ม.
ความหนา ราคา
2.0 มม. 495 บาท/ตรม.
2.5 มม. 625 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Spot Roll


SL-1101

SL-1102

SL-1103

SL-1104

SL-1105

SL-1106

SL-1107

SL-1108

SL-1109

กระเบื้องยาง Spot Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา ราคา
2.0 มม. 630 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Anti – Static Roll


BL-1801

BL-1802

BL-1803

BL-1804

กระเบื้องยาง Anti – Static Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา ราคา
2.0 มม. 870 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Anti – Bacteria Roll


4UL 6001

4UL 6002

4UL 6003

4UL 6004

4UR 6001

4UR 6002

4UR 6003

4UR 6004

กระเบื้องยาง Anti – Bacteria Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา ราคา
2.0 มม. 930 บาท/ตรม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ DYNOFLEX Vinly Tile

กระเบื้องยาง คือ วัสดุปูพื้นอีกประเภทหนึ่ง ที่ปูได้สะดวกรวดเร็วกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ ที่มีความแข็งแรงพอกัน หากต้องการนำกระเบื้องยาง มาปูพื้น ควรเลือกชนิดและแบบให้เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ตามความชอบ เช่น แบบแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป มีขนาด 6 x 6 นิ้ว 9 x 9 นิ้ว และ 12 x 12 นิ้ว หนา 3-4 มิลลิเมตร มีสีและลวดลาย ให้เลือกมาก ทั้งสีพื้น สีลายแฟนซี ลวดลายเลียนแบบ ธรรมชาติ สีลายหินแกรนิต มีทั้งผิวเรียบและผิวสัมผัส

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ Vinly Tile Dynoflex

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ dynoflex เป็นกระเบื้องยางที่ได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีจาก บริษัท ไรเบอร์แอนด์ชัน จำกัด [Riber & Son Plastic Industry] ประเทศนอร์เวย์ เป็นกระเบื้องยางที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (Non Asbestos) ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน การันตีด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตวัสดุปูพื้นไวนิลรายแรกของประเทศ ที่ได้รับการรับรองทั้งฉลากลดคาร์บอน ฉลากเขียว และโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3

ความนิยมของกระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ Vinly Tile Dynoflex

ในปัจจุบันคนไทยนิยมหันมาใช้ กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ สร้างบ้านและตกแต่งบ้านตามสไตล์ยุโรปกันมากขึ้น ดังนั้นบ้านในสมัยนี้ จึงมีความแตกต่างออกไปจากบ้านไทยในสมัยโบราณอยู่มากทีเดียว โดยเฉพาะพื้นบ้านที่เดี๋ยวนี้การใช้วัสดุสังเคราะห์กันมากขึ้นแทนที่จะเป็น พื้นไม้และพื้นซีเมนต์อย่างเมื่อก่อน หรือที่ยังพอพบการใช้งานได้บ้างอย่างพื้นกระเบื้อง โดยวัสดุที่นิยมมาใช้ปูพื้นบ้านในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายชนิด เช่น ไม้ปาร์เก้ ไม้ลามิเนต กระเบื้องปูพื้นเซรามิค กระเบื้องยาง พรม หินอ่อนหรือหินแกรนิต กระเบื้องหินขัด และพื้นเคลือบ epoxy ซึ่งกระเบื้องเหล่านี้ก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *