คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ วัสดุปูพื้นกระเบื้องไวนิล ให้สัมผัสถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วย ตราไดโนเฟล็ก DYNOFLEX Vinly โดยคลังกระเบื้อง

กระเบื้องยาง รุ่น มาตรฐาน


1-Marble White
D-11

2-Light Grey
D-15

3-Misty Grey
D-64

4-Almond
D-99

5-Grey
D-17

6-Wild Orchid
D-46

7-Brown
D-35

8-Aurora
D-22

9-Berber Beige
D-85

10-Harvest Gold
D-47

11-Light Green
D-39

12-Green
D-68

13-Olive Green
D-66

14-Pacific Blue
D-36

15-Cobalt Blue
D-70

16-See Blue
D-49

17-Violet
D-89

18-Real Red
D-27

19-Black
D-23

กระเบื้องยาง Standard ขนาด 9 x 9 นิ้ว
ความหนา 1.6 มม. 1 กล่อง มี 100 แผ่น / 5 ตร.ม. ขาย 205 บาท/ตรม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 80 แผ่น / 4 ตร.ม. ขาย 260 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 64 แผ่น / 3.2 ตร.ม. ขาย 310 บาท/ตรม.
ความหนา 3.2 มม. 1 กล่อง มี 50 แผ่น / 2.5 ตร.ม. ขาย 405 บาท/ตรม.


กระเบื้องยาง Standard ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 1.6 มม. 1 กล่อง มี 50 แผ่น / 4.5 ตร.ม. ขาย 205 บาท/ตรม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม. ขาย 260 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. ขาย 310 บาท/ตรม.
ความหนา 3.2 มม. 1 กล่อง มี 25 แผ่น / 2.25 ตร.ม. ขาย 405 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง Standard Special Colour


D-1501

D-1502

D-1503

D-1504

D-1505

D-1506

D-1507

D-1508


D-1509

D-1510

D-1511

D-1512

กระเบื้องยาง Standard Special Colour ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม. ขาย 355 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. ขาย 440 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น GRAND


1-Light Brown GR76B

2-Snow Wihite GR83B

3-Ash Grey GR58B

4-Pigeon Grey GR16B

5-Vanila
GR55B

6-Deep Brush GR78B

7-Heather GR82B

8-Mint Green GR90B

9-Sea Blue GR49B

10-Black
GR23B

กระเบื้องยาง Grand ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม. ขาย 310 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม. ขาย 385 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Premium 


01-Cremy P-0801

02-Misty White O-0802

03-Dim Grey P-0803

05-Mellow Green P-0805

06-Jade
P-0806

07-Dawn Blue P-0807

08-Cloudy P-0808

09-Silk Gold
P-0809

10-Burgundy P-0811

11-Bagworm
P-0812

12-Ochre
P-0810

กระเบื้องยาง Premium ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม. ขาย 370 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. ขาย 465 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง Premium ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม. ขาย 485 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม. ขาย 610 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Turbulence


01-Coral Red T-601

02-Coral
T-602

03-Emerald
T-604

04-Deep Sea
T-606

05-Blueberry
T-607

06-Sky
T-608

07-Maldives
T-609

08-Aquarium T-610

09-Light Yellow T-612

10-Caramel
T-613

11-Bamboo
T-614

12-Honey Gold T-615

13-Mountain Brown T-616

14-Walnut
T-617

15-Classic White T-618

16-Dove Gray T-619

17-Pennine Stone T-620

18-Silver Gray T-621

19-Charcoal
T-622

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.5 ตร.ม. ขาย 345 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. ขาย 425 บาท/ตรม.
ความหนา 3.2 มม. 1 กล่อง มี 25 แผ่น / 2.25 ตร.ม. ขาย 545 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม. ขาย 405 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม. ขาย 505 บาท/ตรม.
ความหนา 3.2 มม. 1 กล่อง มี 10 แผ่น / 3.6 ตร.ม. ขาย 645 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Diamond


J-1001

J-1002

J-1003

J-1004

J-1005

J-1006

J-1007

J-1008

J-1009

J-1010

J-1012

J-1014

J-1015

J-1016

J-1017

J-1018

J-1019

J-1013

กระเบื้องยาง Diamond ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม. ขาย 540 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. ขาย 625 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง Diamond ขนาด 45.5 x 45.5 ซม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 25แผ่น / 5.175 ตร.ม. ขาย 605 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 20แผ่น / 4.14 ตร.ม. ขาย 700 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Spot 


O-1401

O-1402

O-1403

O-1404

O-1405

O-1406

O-1407

O-1408

O-1409

กระเบื้องยาง Spot ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม. ขาย 270 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม. ขาย 340 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง Spot ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม. ขาย 360 บาท/ตรม.
ความหนา 2.5 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม. ขาย 440 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Antistatic 


UA 1101

UA 1102

UA 1103

UA 1104

UA 1105

UA 1106

กระเบื้องยาง Antistatic ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม. ขาย 700 บาท/ตรม.

กระเบื้องยาง รุ่น Standard Roll 


1-Harvest Gold CL-47

2-Light Green CL-39

3-Almond
CL-99

4-Aurora
CL-22

5-Sea Blue
CL-49

6-Marble White CL-11

กระเบื้องยาง Standard Roll ขนาด 1.20 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 4400 บาท/ม้วน.
ความหนา 2.5 มม. ราคา 5500 บาท/ม้วน.

กระเบื้องยาง Special Colors Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 7400 บาท/ม้วน.

กระเบื้องยาง รุ่น Premium Roll


LL-1201

LL-1202

LL-1203

LL-1204

LL-1205

LL-1206

กระเบื้องยาง Premium Roll ขนาด 12 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 5700 บาท/ม้วน.
ความหนา 2.5 มม. ราคา 7100 บาท/ม้วน.

กระเบื้องยาง รุ่น Turbulence Roll


TL-1301

TL-1302

TL-1303

TL-1304

TL-1305

TL-1306

TL-1307

TL-1308

TL-1309

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. 6400 บาท/ม้วน.

กระเบื้องยาง รุ่น Premium Roll


Burgundy
PL-1811

Cloudy
PL-1808

Dim Grey
PL-1803

Jade
PL-1806

Misty White
PL-1802

Ochre
PL-1810

กระเบื้องยาง Premium Roll ขนาด 12 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 5700 บาท/ม้วน.
ความหนา 2.5 มม. ขาย 7100 บาท/ม้วน.

กระเบื้องยาง รุ่น Spot Roll


SL-1101

SL-1102

SL-1103

SL-1104

SL-1105

SL-1106

SL-1107

SL-1108

SL-1109

กระเบื้องยาง Spot Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 7500 บาท/ม้วน.

กระเบื้องยาง รุ่น Anti – Static Roll


BL-1801

BL-1802

BL-1803

BL-1804

กระเบื้องยาง Anti – Static Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. 8400 บาท/ม้วน.

กระเบื้องยาง รุ่น Anti – Bacteria Roll


4UL 6001

4UL 6002

4UL 6003

4UL 6004

4UR 6001

4UR 6002

4UR 6003

4UR 6004

กระเบื้องยาง Anti – Bacteria Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 9600 บาท/ม้วน.

อุปกรณ์กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์

บัวเชิงผนังยาง


สีเทา

สีดำ

สีน้ำตาล

รายละเอียด บัวเชิงผนังยาง
ความหนา 1.4 มม. สูง 4 นิ้ว 50 เมตร/ม้วน ขาย 1400 บาท/ม้วน
ความหนา 1.6 มม. สูง 4 นิ้ว 40 เมตร/ม้วน ขาย 1200 บาท/ม้วน
ความหนา 1.6 มม. สูง 4 นิ้ว 20 เมตร/ม้วน ขาย 600 บาท/ม้วน
ความหนา 2.0 มม. สูง 4 นิ้ว 40 เมตร/ม้วน ขาย 1600 บาท/ม้วน
ความหนา 2.0 มม. สูง 6 นิ้ว 40 เมตร/ม้วน ขาย 2600 บาท/ม้วน
ความหนา 3.2 มม. สูง 4 นิ้ว 20 เมตร/ม้วน ขาย 1300 บาท/ม้วน

PVC PRINT SKIRTING


DD101

DD102

DD103

DD104

DD105

DD106

รายละเอียด PVC PRINT SKIRTING
ความหนา 1.6 มม. สูง 4 นิ้ว 40 เมตร/ม้วน ขาย 2000 บาท/ม้วน

PVC FOAM SKIRTING


S0523

S0524

S0525

S0526

รายละเอียด PVC FOAM SKIRTING
ความหนา 4.0 มม. สูง 9 ซม. 2 เมตร/เส้น (30 เส้น/กล่อง)
ขาย 1300 บาท/ม้วน

จมูกยางบันได ไดโนเฟล็ก


สีน้ำตาล

สีเทา

สีดำ

รายละเอียด จมูกยางบันได ไดโนเฟล็ก
1 เส้น ยาว 4.5 เมตร (10 เส้น/ห่อ) ขาย 60 บาท/เส้น
1 เส้น ยาว 1.2 เมตร (10 เส้น/ห่อ) ขาย 80 บาท/เ้สน

เส้นขอบยาง ไดโนเฟล็ก


สีดำ / สีน้ำตาล / สีเทา

รายละเอียด เส้นขอบยาง ไดโนเฟล็ก
1 ม้วน (50 เมตร/กล่อง) ขาย 30 บาท/เมตร
1 ม้วน (20 เมตร/กล่อง) ขาย 40 บาท/เมตร

SEAM STICK


สีดำ / สีน้ำตาล / สีเทา / สีครีม

รายละเอียด SEAM STICK
ความหนา 2.0 มม. 1 เส้น ยาว 93 ซม. (100 เส้น/กล่อง)
ขาย 30 บาท/เส้น
ความหนา 2.5 มม. 1 เส้น ยาว 93 ซม. (100 เส้น/กล่อง)
ขาย 50 บาท/เส้น

COVE FILLET เส้นเสริมมุม


เส้นเสริมมุม

รายละเอียด COVE FILLET เส้นเสริมมุม
ความหนา 2.0 มม. 1 เส้น ยาว 2 เมตร. (10 เส้น/ห่อ)
ขาย 130 บาท/เส้น

กาวปูพื้นขาว DYNOGLUE


DG

DG1

DG2

รายละเอียด กาวปูพื้นขาว DYNOGLUE
(1 ถัง ใช้ได้ 80-100 ตร.ม.)
ขาย 2450 บาท/ถัง

( 1 กล่อง บรรจุ 4 แกลลอน ใช้ได้ 15 ตร.ม.)
ขาย 450 บาท/แกลลอน

กาวยาง DYNOBOND


กาวยางไดโนเฟล็ก

รายละเอียด กาวยาง DYNOBOND
(1 ปิ๊ป ใช้ได้ 120 เมตร.)
ขาย 2250 บาท/ปิ๊ป
(1 กล่อง บรรจุ 24 ป๋อง ใช้ได้ 10 เมตร.)
ขาย 150 บาท/กระป๋อง
(1 กล่อง บรรจุ 6 แกลลอน ใช้ได้ 60 เมตร.)
ขาย 680 บาท/แกลลอน

น้ำยาขัดเงา DYNOWAX


น้ำยาขัดเงา
DYNOWAX

น้ำยาขัดเงา
DYNOWAX ANTI
BACTERIA and STATIC

รายละเอียด น้ำยาขัดเงา DYNOWAX
(1 กล่อง บรรจุ 12 ขวดลิตร ใช้ได้ 80-100 ตร.ม.)
ขาย 200 บาท/ขวดลิตร
(1 กล่อง บรรจุ 6 แกลลอน ใช้ได้ 40-50 ตร.ม.)
ขาย 650 บาท/แกลลอน

รายละเอียด น้ำยาขัดเงา DYNOWAX ANTI BACTERIA
(1 กล่อง บรรจุ 6 แกลลอน ใช้ได้ 80-100 ตร.ม.)
ขาย 1100 บาท/แกลลอน

รายละเอียด น้ำยาขัดเงา DYNOWAX ANTI STATIC
(1 กล่อง บรรจุ 6 แกลลอน ใช้ได้ 80-100 ตร.ม.)
ขาย 1100 บาท/แกลลอน

น้ำยาล้างพื้น DYNOKLEEN


น้ำล้างพื้น
DYNOKLEEN

รายละเอียด น้ำยาล้างพื้น DYNOKLEEN
แบบขวดลิตร (1 กล่อง บรรจุ 12 ขวดลิตร )
ขาย 200 บาท/ขวดลิตร

แบบแกลลอน (1 กล่อง บรรจุ 6 แกลลอน )
ขาย 500 บาท/แกลลอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ DYNOFLEX Vinly Tile

กระเบื้องยาง คือ วัสดุปูพื้นอีกประเภทหนึ่ง ที่ปูได้สะดวกรวดเร็วกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ ที่มีความแข็งแรงพอกัน หากต้องการนำกระเบื้องยาง มาปูพื้น ควรเลือกชนิดและแบบให้เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ตามความชอบ เช่น แบบแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป มีขนาด 6 x 6 นิ้ว 9 x 9 นิ้ว และ 12 x 12 นิ้ว หนา 3-4 มิลลิเมตร มีสีและลวดลาย ให้เลือกมาก ทั้งสีพื้น สีลายแฟนซี ลวดลายเลียนแบบ ธรรมชาติ สีลายหินแกรนิต มีทั้งผิวเรียบและผิวสัมผัส

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ Vinly Tile Dynoflex

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ dynoflex เป็นกระเบื้องยางที่ได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีจาก บริษัท ไรเบอร์แอนด์ชัน จำกัด [Riber & Son Plastic Industry] ประเทศนอร์เวย์ เป็นกระเบื้องยางที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (Non Asbestos) ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน การันตีด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตวัสดุปูพื้นไวนิลรายแรกของประเทศ ที่ได้รับการรับรองทั้งฉลากลดคาร์บอน ฉลากเขียว และโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3

ความนิยมของกระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ Vinly Tile Dynoflex

ในปัจจุบันคนไทยนิยมหันมาใช้ กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ สร้างบ้านและตกแต่งบ้านตามสไตล์ยุโรปกันมากขึ้น ดังนั้นบ้านในสมัยนี้ จึงมีความแตกต่างออกไปจากบ้านไทยในสมัยโบราณอยู่มากทีเดียว โดยเฉพาะพื้นบ้านที่เดี๋ยวนี้การใช้วัสดุสังเคราะห์กันมากขึ้นแทนที่จะเป็น พื้นไม้และพื้นซีเมนต์อย่างเมื่อก่อน หรือที่ยังพอพบการใช้งานได้บ้างอย่างพื้นกระเบื้อง โดยวัสดุที่นิยมมาใช้ปูพื้นบ้านในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายชนิด เช่น ไม้ปาร์เก้ ไม้ลามิเนต กระเบื้องปูพื้นเซรามิค กระเบื้องยาง พรม หินอ่อนหรือหินแกรนิต กระเบื้องหินขัด และพื้นเคลือบ epoxy ซึ่งกระเบื้องเหล่านี้ก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

กระเบื้องคืออะไร

กระเบื้องยาง คือ วัสดุสำหรับปูพื้นผนังอีกอย่างหนึ่งที่มีการประยุกต์ใช้ ให้สะดวกรวดเร็วกว่ากระเบื้องปูพื้นผนังทั่วๆ ไป มีความแข็งแรงพอกันเลยครับ เป็นกระเบื้องยางที่ถูกผลิตขึ้นมาจากยางธรรมชาติ หรือโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง สำหรับการปูพื้นผนังโดยเฉพาะ ลักษณะที่โดดเด่นของกระเบื้องยางที่ทำจากโพลิเมอร์นั้นคือ มีความยืดหยุ่นพอสมควร และยังมีแรงหนืดในระหว่างที่สัมผัสกับกระเบื้องยางค่อนข้างสูง โอกาสที่จะลื่นล้ม หรือสะดุดล้มลดลง สามารถรับแรงกระแทกได้อย่างดีเลยครับ นอกจากนี้ยังทนน้ำ และทนต่อรอยขีดข่วนได้อย่างดี ดูแลได้ง่าย และสามารถทำความสะอาดได้รวดเร็ว ง่ายๆ แค่ใช้ผ้านำมาเช็ด ก็สะอาดแล้ว แต่ไม่ควรปล่อยให้คราบฝังแน่น นานๆ เพราะทำความสะอาดค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงต้อง รู้สิ่งสำคัญก่อนซื้อกระเบื้องยาง หากคุณต้องการสร้างบ้านแบบสมัยใหม่ การเลือกใช้กระเบื้องยางเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นลวดลายจะมีหลากหลายแบบ มีความสะดวกรวดเร็ว และราคาไม่แพงเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *