คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ วัสดุปูพื้นกระเบื้องยางไวนิล ให้สัมผัสถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วย ตราไดโนเฟล็ก DYNOFLEX Vinly โดย คลังกระเบื้อง จัดส่งทั่วประเทศ

กระเบื้องยาง รุ่น มาตรฐาน


1-Marble White
D-11

2-Light Grey
D-15

3-Misty Grey
D-64

4-Almond
D-99

5-Grey
D-17

6-Wild Orchid
D-46

7-Brown
D-35

8-Aurora
D-22

9-Berber Beige
D-85

10-Harvest Gold
D-47

11-Light Green
D-39

12-Green
D-68

13-Olive Green
D-66

14-Pacific Blue
D-36

15-Cobalt Blue
D-70

16-See Blue
D-49

17-Violet
D-89

18-Real Red
D-27

19-Black
D-23

กระเบื้องยาง Standard ขนาด 9 x 9 นิ้ว
ความหนา 1.6 มม. ขาย 205 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 100 แผ่น. ปูได้ 5 ตร.ม.)
ความหนา 2.0 มม. ขาย 260 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 80 แผ่น. ปูได้ 4 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 310 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 64 แผ่น. ปูได้ 3.2 ตร.ม.)
ความหนา 3.2 มม. ขาย 405 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 50 แผ่น. ปูได้ 2.5 ตร.ม.)


กระเบื้องยาง Standard ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 1.6 มม. ขาย 205 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 50 แผ่น. ปูได้ 4.5 ตร.ม.)
ความหนา 2.0 มม. ขาย 260 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 40 แผ่น. ปูได้ 3.6 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 310 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 32 แผ่น. ปูได้ 2.88 ตร.ม.)
ความหนา 3.2 มม. ขาย 405 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 25 แผ่น. ปูได้ 2.25 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง Standard Special Colour


D-1501

D-1502

D-1503

D-1504

D-1505

D-1506

D-1507

D-1508


D-1509

D-1510

D-1511

D-1512

กระเบื้องยาง Standard Special Colour ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 355 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 40 แผ่น. ปูได้ 3.6 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 440 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 32 แผ่น. ปูได้ 2.88 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง รุ่น GRAND


1-Light Brown
GR76B

2-Snow Wihite
GR83B

3-Ash Grey
GR58B

4-Pigeon Grey
GR16B

5-Vanila
GR55B

6-Deep Brush
GR78B

7-Heather
GR82B

8-Mint Green
GR90B

9-Sea Blue
GR49B

10-Black
GR23B

กระเบื้องยาง Grand ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 310 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 15 แผ่น. ปูได้ 5.4 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 385 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 12 แผ่น. ปูได้ 4.32 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง รุ่น Premium 


01-Cremy
P-0801

02-Misty White
P-0802

03-Dim Grey
P-0803

05-Mellow Green
P-0805

06-Jade
P-0806

07-Dawn Blue
P-0807

08-Cloudy
P-0808

09-Silk Gold
P-0809

10-Burgundy
P-0811

11-Bagworm
P-0812

12-Ochre
P-0810

กระเบื้องยาง Premium ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 370 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 40 แผ่น. ปูได้ 3.6 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 465 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 32 แผ่น. ปูได้ 2.88 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง Premium ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 485 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 15 แผ่น. ปูได้ 5.4 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 610 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 12 แผ่น. ปูได้ 4.32 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง รุ่น Turbulence


01-Coral Red
T-601

02-Coral
T-602

03-Emerald
T-604

04-Deep Sea
T-606

05-Blueberry
T-607

06-Sky
T-608

07-Maldives
T-609

08-Aquarium
T-610

09-Light Yellow
T-612

10-Caramel
T-613

11-Bamboo
T-614

12-Honey Gold
T-615

13-Mountain Brown
T-616

14-Walnut
T-617

15-Classic White
T-618

16-Dove Gray
T-619

17-Pennine Stone
T-620

18-Silver Gray
T-621

19-Charcoal
T-622

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 345 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 40 แผ่น. ปูได้ 3.6 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 425 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 32 แผ่น. ปูได้ 2.88 ตร.ม.)
ความหนา 3.2 มม. ขาย 545 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 25 แผ่น. ปูได้ 2.25 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 405 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 15 แผ่น. ปูได้ 5.4 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 505 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 12 แผ่น. ปูได้ 4.32 ตร.ม.)
ความหนา 3.2 มม. ขาย 645 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 10 แผ่น. ปูได้ 3.6 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง รุ่น Diamond


J-1001

J-1002

J-1003

J-1004

J-1005

J-1006

J-1007

J-1008

J-1009

J-1010

J-1012

J-1014

J-1015

J-1016

J-1017

J-1018

J-1019

J-1013

กระเบื้องยาง Diamond ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 540 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 40 แผ่น. ปูได้ 3.6 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 625 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 32 แผ่น. ปูได้ 2.88 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง Diamond ขนาด 45.5 x 45.5 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 605 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 25แผ่น. ปูได้ 5.175 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 700 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 20แผ่น. ปูได้ 4.14 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง รุ่น Spot 


O-1401

O-1402

O-1403

O-1404

O-1405

O-1406

O-1407

O-1408

O-1409

กระเบื้องยาง Spot ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 270 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 40 แผ่น. ปูได้ 3.6 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 340 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 32 แผ่น. ปูได้ 2.88 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง Spot ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 360 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 15 แผ่น. ปูได้ 5.4 ตร.ม.)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 440 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 12 แผ่น. ปูได้ 4.32 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง รุ่น Antistatic 


UA 1101

UA 1102

UA 1103

UA 1104

UA 1105

UA 1106

กระเบื้องยาง Antistatic ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 700 บาท/ตรม. (1 กล่อง มี 15 แผ่น. ปูได้ 5.4 ตร.ม.)

กระเบื้องยาง รุ่น Standard Roll 


1-Harvest Gold
CL-47

2-Light Green
CL-39

3-Almond
CL-99

4-Aurora
CL-22

5-Sea Blue
CL-49

6-Marble White
CL-11

กระเบื้องยาง Standard Roll ขนาด 1.20 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 4400 บาท/ม้วน. (12 ตร.ม./ม้วน)
ความหนา 2.5 มม. ราคา 5500 บาท/ม้วน. (12 ตร.ม./ม้วน)

กระเบื้องยาง Special Colors Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 7400 บาท/ม้วน. (12 ตร.ม./ม้วน)

กระเบื้องยาง รุ่น Wood

กระเบื้องยางไวนิล WOOD ขนาด 15 x 92 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 1500 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 28 แผ่น. ปูได้ 3.864 ตร.ม)
ความหนา 2.5 มม. ราคา 1300 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 22 แผ่น. ปูได้ 3.036 ตร.ม)
ความหนา 3.0 มม. ราคา 1200 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 18 แผ่น. ปูได้ 2.484 ตร.ม)

กระเบื้องยางไวนิล WOOD ขนาด 18 x 120 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 2300 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 28 แผ่น. ปูได้ 6.048 ตร.ม)
ความหนา 2.5 มม. ราคา 2000 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 22 แผ่น. ปูได้ 4.752 ตร.ม)
ความหนา 3.0 มม. ราคา 1900 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 18 แผ่น. ปูได้ 3.888 ตร.ม)


DYNOFLEX
WOOD NATURE
W043M

DYNOFLEX
WOOD NATURE
W044M

DYNOFLEX
WOOD NATURE
W045M

DYNOFLEX
WOOD NATURE
W046M

DYNOFLEX
WOOD NATURE
W047M

DYNOFLEX
WOOD NATURE
W048M

DYNOFLEX
WOOD NATURE
W049M

DYNOFLEX
WOOD NATURE
W050M

DYNOFLEX
WOOD NATURE
W051M

DYNOFLEX
WOOD SMOOTH
W1061M

DYNOFLEX
WOOD SMOOTH
W1062M

DYNOFLEX
WOOD SMOOTH
W1067M

DYNOFLEX
WOOD SMOOTH
W1068M

DYNOFLEX
WOOD SMOOTH
W1075M

DYNOFLEX
WOOD SMOOTH
W1076M

DYNOFLEX
WOOD SMOOTH
W1078M

DYNOFLEX
WOOD SMOOTH
W1085M

DYNOFLEX
WOOD SMOOTH
W1088M

DYNOFLEX
WOOD SMOOTH
W10104M

DYNOFLEX
WOOD SMOOTH
W10105M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W979M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W980M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W982M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W983M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W984M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W986M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W989M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W990M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W994M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W9100M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W9101M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W9102M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W9103M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W9106M

DYNOFLEX
WOOD CLASSIC
W9107M

กระเบื้องยาง รุ่น Stone

กระเบื้องยางไวนิล Stone ขนาด 45.5 x 45.5 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 1950 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 25 แผ่น. ปูได้ 5.175 ตร.ม)
ความหนา 2.5 มม. ราคา 1700 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 20 แผ่น. ปูได้ 4.14 ตร.ม)
ความหนา 3.0 มม. ราคา 1600 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 16 แผ่น. ปูได้ 3.312 ตร.ม)

กระเบื้องยางไวนิล Stone ขนาด 30 x 45 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 2000 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 25 แผ่น. ปูได้ 3.375 ตร.ม)
ความหนา 2.5 มม. ราคา 1700 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 20 แผ่น. ปูได้ 2.70 ตร.ม)
ความหนา 3.0 มม. ราคา 1600 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 16 แผ่น. ปูได้ 2.160 ตร.ม)


DYNOFLEX
STONE LAVA
S 442M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 444M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 445M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 451M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 452M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 454M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 455M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 629M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 632M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 633M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 670M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 671M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 672M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 673M

DYNOFLEX
STONE LAVA
S 674M

DYNOFLEX
STONE ROCKY
S 522M

DYNOFLEX
STONE ROCKY
S 523M

DYNOFLEX
STONE ROCKY
S 524M

DYNOFLEX
STONE ROCKY
S 546M

DYNOFLEX
STONE ROCKY
S 547M

DYNOFLEX
STONE ROCKY
S 548M

กระเบื้องยางไวนิล Stone Granito ขนาด 60 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 3300 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 15 แผ่น. ปูได้ 5.4 ตร.ม)
ความหนา 2.5 มม. ราคา 2800 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 12 แผ่น. ปูได้ 4.32 ตร.ม)

กระเบื้องยางไวนิล Stone Granito ขนาด 30 x 60 ซม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 4200 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 30 แผ่น. ปูได้ 5.4 ตร.ม)
ความหนา 2.5 มม. ราคา 3600 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 24 แผ่น. ปูได้ 4.32 ตร.ม)


DYNOFLEX
STONE GRANITO
S 634M

DYNOFLEX
STONE GRANITO
S 635M

DYNOFLEX
STONE GRANITO
S 636M

DYNOFLEX
STONE GRANITO
S 637M

DYNOFLEX
STONE GRANITO
S 638M

DYNOFLEX
STONE GRANITO
S 639M

กระเบื้องยาง รุ่น Click me

กระเบื้องยางไวนิล Click Me ขนาด 184 x 1220 มม.
ความหนา 5.0 มม. ราคา 1950 บาท/กล่อง. (1 กล่อง มี 12 แผ่น. ปูได้ 2.6937 ตร.ม)


DYNOFLEX
CLICK ME (LVT)
9DY-004

DYNOFLEX
CLICK ME (LVT)
9DY-005

DYNOFLEX
CLICK ME (LVT)
9DY-009

DYNOFLEX
CLICK ME (LVT)
9DY-016

DYNOFLEX
CLICK ME (LVT)
9DY-020

DYNOFLEX
CLICK ME (LVT)
9DY-022

DYNOFLEX
CLICK ME (LVT)
9DY-023

กระเบื้องยางไวนิล Click Me 2 ขนาด 180 x 1220 มม.
ความหนา 4.0 มม. ราคา 519 บาท/ตร.ม. (1 กล่อง มี 12 แผ่น. ปูได้ 2.6352 ตร.ม)


DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6201

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6202

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6203

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6204

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6205

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6206

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6207
DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6208

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6209

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6210

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6211

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6212

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6213

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6214

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6215

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6216

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6217

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6218

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6219

DYNOFLEX
CLICK ME 2 (SPC)
8WP-6220

กระเบื้องยาง รุ่น Corols Roll


LL-1201

LL-1202

LL-1203

LL-1204

LL-1205

LL-1206

กระเบื้องยาง Corols Roll ขนาด 12 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ราคา 5700 บาท/ม้วน. (12 ตร.ม./ม้วน)
ความหนา 2.5 มม. ราคา 7100 บาท/ม้วน. (12 ตร.ม./ม้วน)

กระเบื้องยาง รุ่น Turbulence Roll


TL-1301

TL-1302

TL-1303

TL-1304

TL-1305

TL-1306

TL-1307

TL-1308

TL-1309

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. 6400 บาท/ม้วน. (12 ตร.ม./ม้วน)

กระเบื้องยาง รุ่น Premium Roll


Burgundy
PL-1811

Cloudy
PL-1808

Dim Grey
PL-1803

Jade
PL-1806

Misty White
PL-1802

Ochre
PL-1810

กระเบื้องยาง Premium Roll ขนาด 12 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 5700 บาท/ม้วน. (12 ตร.ม./ม้วน)
ความหนา 2.5 มม. ขาย 7100 บาท/ม้วน. (12 ตร.ม./ม้วน)

กระเบื้องยาง รุ่น Spot Roll


SL-1101

SL-1102

SL-1103

SL-1104

SL-1105

SL-1106

SL-1107

SL-1108

SL-1109

กระเบื้องยาง Spot Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 7500 บาท/ม้วน. (12 ตร.ม./ม้วน)

กระเบื้องยาง รุ่น Anti – Static Roll


BL-1801

BL-1802

BL-1803

BL-1804

กระเบื้องยาง Anti – Static Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. 8400 บาท/ม้วน. (12 ตร.ม./ม้วน)

กระเบื้องยาง รุ่น Anti – Bacteria Roll


4UL 6001

4UL 6002

4UL 6003

4UL 6004

4UR 6001

4UR 6002

4UR 6003

4UR 6004

กระเบื้องยาง Anti – Bacteria Roll ขนาด 1.2 x 10 ม.
ความหนา 2.0 มม. ขาย 9600 บาท/ม้วน. (12 ตร.ม./ม้วน)

อุปกรณ์ กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์

บัวเชิงผนังยาง


สีเทา

สีดำ

สีน้ำตาล

รายละเอียด บัวเชิงผนังยาง
ความหนา 1.4 มม. สูง 4 นิ้ว 50 เมตร/ม้วน ขาย 1400 บาท/ม้วน
ความหนา 1.6 มม. สูง 4 นิ้ว 40 เมตร/ม้วน ขาย 1200 บาท/ม้วน
ความหนา 1.6 มม. สูง 4 นิ้ว 20 เมตร/ม้วน ขาย 600 บาท/ม้วน
ความหนา 2.0 มม. สูง 4 นิ้ว 40 เมตร/ม้วน ขาย 1600 บาท/ม้วน
ความหนา 2.0 มม. สูง 6 นิ้ว 40 เมตร/ม้วน ขาย 2600 บาท/ม้วน
ความหนา 3.2 มม. สูง 4 นิ้ว 20 เมตร/ม้วน ขาย 1300 บาท/ม้วน

PVC PRINT SKIRTING


DD101

DD102

DD103

DD104

DD105

DD106

รายละเอียด PVC PRINT SKIRTING
ความหนา 1.6 มม. สูง 4 นิ้ว 40 เมตร/ม้วน ขาย 2000 บาท/ม้วน

PVC FOAM SKIRTING


S0523

S0524

S0525

S0526

รายละเอียด PVC FOAM SKIRTING
ความหนา 4.0 มม. สูง 9 ซม. 2 เมตร/เส้น (30 เส้น/กล่อง)
ขาย 1300 บาท/ม้วน

จมูกยางบันได ไดโนเฟล็ก


สีน้ำตาล

สีเทา

สีดำ

รายละเอียด จมูกยางบันได ไดโนเฟล็ก
1 เส้น ยาว 4.5 เมตร (10 เส้น/ห่อ) ขาย 60 บาท/เมตร
1 เส้น ยาว 1.2 เมตร (10 เส้น/ห่อ) ขาย 80 บาท/เมตร

เส้นขอบยาง ไดโนเฟล็ก


สีดำ / สีน้ำตาล / สีเทา

รายละเอียด เส้นขอบยาง ไดโนเฟล็ก
1 ม้วน (50 เมตร/กล่อง) ขาย 30 บาท/เมตร
1 ม้วน (20 เมตร/กล่อง) ขาย 40 บาท/เมตร

SEAM STICK


สีดำ / สีน้ำตาล / สีเทา / สีครีม

รายละเอียด SEAM STICK
ความหนา 2.0 มม. 1 เส้น ยาว 93 ซม. (100 เส้น/กล่อง)
ขาย 30 บาท/เส้น
ความหนา 2.5 มม. 1 เส้น ยาว 93 ซม. (100 เส้น/กล่อง)
ขาย 50 บาท/เส้น

COVE FILLET เส้นเสริมมุม


เส้นเสริมมุม

รายละเอียด COVE FILLET เส้นเสริมมุม
ความหนา 2.0 มม. 1 เส้น ยาว 2 เมตร. (10 เส้น/ห่อ)
ขาย 130 บาท/เส้น

กาวปูพื้นขาว DYNOGLUE


DG

DG1

DG2

รายละเอียด กาวปูพื้นขาว DYNOGLUE
(1 ถัง 18.60 กก. ใช้ได้ 80-100 ตร.ม.)
ขาย 2450 บาท/ถัง

( 1 แกลลอน ใช้ได้ 15 ตร.ม. บรรจุ 4 แกลลอน/กล่อง)
ขาย 450 บาท/แกลลอน

กาวยาง DYNOBOND


กาวยางไดโนเฟล็ก

รายละเอียด กาวยาง DYNOBOND
(1 ปิ๊ป ใช้ได้ 120 เมตร.)
ขาย 2250 บาท/ปิ๊ป
(1 กล่อง บรรจุ 24 ป๋อง ใช้ได้ 10 เมตร.)
ขาย 150 บาท/กระป๋อง
(1 กล่อง บรรจุ 6 แกลลอน ใช้ได้ 60 เมตร.)
ขาย 680 บาท/แกลลอน

น้ำยาขัดเงา DYNOWAX


น้ำยาขัดเงา
DYNOWAX

น้ำยาขัดเงา
DYNOWAX ANTI
BACTERIA and STATIC

รายละเอียด น้ำยาขัดเงา DYNOWAX
(1 กล่อง บรรจุ 12 ขวดลิตร ใช้ได้ 40-50 ตร.ม.)
ขาย 200 บาท/ขวดลิตร
(1 กล่อง บรรจุ 6 กล. 3.7 ลิตร/กล. ใช้ได้ 80-100 ตร.ม.)
ขาย 650 บาท/แกลลอน

รายละเอียด น้ำยาขัดเงา DYNOWAX ANTI BACTERIA
(1 กล่อง บรรจุ 6 แกลลอน ใช้ได้ 80-100 ตร.ม.)
ขาย 1100 บาท/แกลลอน

รายละเอียด น้ำยาขัดเงา DYNOWAX ANTI STATIC
กันไฟฟ้าสถิต
(1 กล่อง บรรจุ 6 แกลลอน ใช้ได้ 80-100 ตร.ม.)
ขาย 1100 บาท/แกลลอน

น้ำยาล้างพื้น DYNOKLEEN


น้ำล้างพื้น
DYNOKLEEN

รายละเอียด น้ำยาล้างพื้น DYNOKLEEN
แบบขวดลิตร (1 กล่อง บรรจุ 12 ขวดลิตร )
ขาย 200 บาท/ขวดลิตร

แบบแกลลอน (1 กล่อง บรรจุ 6 แกลลอน )
ขาย 500 บาท/แกลลอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ DYNOFLEX Vinly Tile

กระเบื้องยาง คือ วัสดุปูพื้นอีกประเภทหนึ่ง ที่ปูได้สะดวกรวดเร็วกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ ที่มีความแข็งแรงพอกัน หากต้องการนำกระเบื้องยาง มาปูพื้น ควรเลือกชนิดและแบบให้เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ตามความชอบ

เช่น แบบแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป มีขนาด 6 x 6 นิ้ว 9 x 9 นิ้ว และ 12 x 12 นิ้ว หนา 3-4 มิลลิเมตร มีสีและลวดลาย ให้เลือกมาก ทั้งสีพื้น สีลายแฟนซี ลวดลายเลียนแบบ ธรรมชาติ สีลายหินแกรนิต มีทั้งผิวเรียบและผิวสัมผัส

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ Vinly Tile Dynoflex

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ dynoflex เป็นกระเบื้องยางที่ได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีจาก บริษัท ไรเบอร์แอนด์ชัน จำกัด [Riber & Son Plastic Industry] ประเทศนอร์เวย์ เป็น กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ ที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (Non Asbestos) ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

การันตีด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตวัสดุปูพื้นไวนิลรายแรกของประเทศ ที่ได้รับการรับรองทั้งฉลากลดคาร์บอน ฉลากเขียว และโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3

ความนิยมของ กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ Vinly Tile Dynoflex

ในปัจจุบันคนไทยนิยมหันมาใช้ กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ สร้างบ้านและตกแต่งบ้านตามสไตล์ยุโรปกันมากขึ้น ดังนั้นบ้านในสมัยนี้ จึงมีความแตกต่างออกไปจากบ้านไทยในสมัยโบราณอยู่มากทีเดียว โดยเฉพาะพื้นบ้านที่เดี๋ยวนี้การใช้วัสดุสังเคราะห์กันมากขึ้นแทนที่จะเป็น พื้นไม้และพื้นซีเมนต์อย่างเมื่อก่อน

หรือที่ยังพอพบการใช้งานได้บ้างอย่างพื้นกระเบื้อง โดยวัสดุที่นิยมมาใช้ปูพื้นบ้านในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายชนิด เช่น ไม้ปาร์เก้ ไม้ลามิเนต กระเบื้องปูพื้นเซรามิค กระเบื้องยาง พรม หินอ่อนหรือหินแกรนิต กระเบื้องหินขัด และพื้นเคลือบ epoxy ซึ่งกระเบื้องเหล่านี้ก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

กระเบื้อง กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ คืออะไร

กระเบื้องยาง กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ คือ วัสดุสำหรับปูพื้นผนังอีกอย่างหนึ่งที่มีการประยุกต์ใช้ ให้สะดวกรวดเร็วกว่ากระเบื้องปูพื้นผนังทั่วๆ ไป มีความแข็งแรงพอกันเลยครับ เป็นกระเบื้องยางที่ถูกผลิตขึ้นมาจากยางธรรมชาติ หรือโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง สำหรับการปูพื้นผนังโดยเฉพาะ

ลักษณะที่โดดเด่นของกระเบื้องยางที่ทำจากโพลิเมอร์นั้นคือ มีความยืดหยุ่นพอสมควร และยังมีแรงหนืดในระหว่างที่สัมผัสกับกระเบื้องยางค่อนข้างสูง โอกาสที่จะลื่นล้ม หรือสะดุดล้มลดลง สามารถรับแรงกระแทกได้อย่างดีเลยครับ นอกจากนี้ยังทนน้ำ และทนต่อรอยขีดข่วนได้อย่างดี ดูแลได้ง่าย และสามารถทำความสะอาดได้รวดเร็ว ง่ายๆ

แค่ใช้ผ้านำมาเช็ด ก็สะอาดแล้ว แต่ไม่ควรปล่อยให้คราบฝังแน่น นานๆ เพราะทำความสะอาดค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงต้อง รู้สิ่งสำคัญก่อนซื้อกระเบื้องยาง หากคุณต้องการสร้างบ้านแบบสมัยใหม่ การเลือกใช้กระเบื้องยางเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นลวดลายจะมีหลากหลายแบบ มีความสะดวกรวดเร็ว และราคาไม่แพงเลยครับ

กระเบื้องยางปูพื้น dynoflex

กระเบื้องยางไดโนเฟล็กซ์ ปูพื้น dynoflex ตกเเต่งพื้นบ้านด้วยแผ่นยางไวนิล ที่ราคาถูก ลดค่าใช้จ่าย หากเทียบกระเบื้องพื้นเซรามิค หรือ แกรนิตโต้ โดย กระเบื้องยางพื้นบ้าน dynoflex ทางคลังกระเบื้อง มีจำหน่าทั้ง แบบเนื้อเดียว แบบฟิล์ม เป็นสินค้าที่ผลิตได้มาตรฐาน สากล ISO 9001:2008 จึงได้ กระเบื้องยางปูพื้น ที่ปราศจากใยหิน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระเบื้องยางลายไม้

กระเบื้องยางลายไม้ รุ่น Wood dynoflex ราคาถูก สามารถนำไปปูพื้น บ้าน คอนโด หอพัก ออฟฟิศ เรามีจำหน่ายหลายขนาด หลายลายไม้ให้เลือกตกแต่งพื้น ถือได้ว่าเป็น กระเบื้องไวนิลลายไม้ ที่ได้ที่รับความนิยมในขณะนี้

เพราะถูกผลิตได้ตามมาตฐาน ทำให้ทนเเรงขีดขวนจากการลากโต๊ะ เก้าอี้ หรือ รอยขวนแมว เเละทนความชื้นจากการเปียกน้ำ แถมทนไฟ ไม่เกิดการลามไฟได้อย่างง่ายๆจนเกิดเพลิงไหม้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *