Porcela brand logo for button

กระเบื้องผนังไดนาสตี้ 12″x20″ 30×50 ซม ราคาถูก แผ่นยาว สวย ติดตั้งงาน แผ่นกระเบื้องปูพื้น เป็นเซรามิคผนัง จากสวนผสมวัสดุชั้นดี ไม่ว่าเเร่ หิน ดิน มาผสม เผาด้วยความร้อนสูง ตัดแผ่นกระเบื้องให้ได้ขนาด 12×20 นิ้ว หรือ 30×50 ซม. เหมาะนำมา ติดตั้งทั้งผนังภายนอกและภายใน ไม่ว่ากำเเพงนอกบ้าน ผนังห้องน้ำ ห้องครัว หรืออื่น สามารถติดตามรายละเอียดสินค้าได้ที่ เพจคลังกระเบื้อง

กระเบื้องผนังไดนาสตี้ 30×50 ( 12″x20″)


ผีเสื้อวิบวับ
RVB00003

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อบ้าบิ่น
RVB00012

บุผนังผิวด้าน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อลานตา
RVB00001

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อราตรี
RVB00013

บุผนังผิวด้าน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อทองเอก
RVB00016

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อระบำ
RVB00006

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อตะโก้
RVB00011

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อตะโก้
RVB00010

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อร่าเริง
RVB00004

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้ออาลัว
RVB00008

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้ออาลัว
RVB00009

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อมูจิ
RVB00002

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อลอดช่องเทา
RVB00015

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อลอดช่อง
RVB00014

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อใบไผ่
RVB00005

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

ผีเสื้อมิ้น
RVB00007

บุผนังผิวมัน
6 แผ่น/กล่อง ปูได้ 0.90 ตร.ม.
ราคา 195 /กล่อง.
UPDATE : 07/66

มาตราฐานและการบรรจุภัณฑ์ กระเบื้องผนังไดนาสตี้ 12″x20″

ใบอนุญาติ ไดนาสตี้
ใบอนุญาติ ไทท้อป

กระเบื้องผนังไดนาสตี้ 12″x20″ 30×50 ซม.ได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูผนัง dynasty มีมาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555