ถังบำบัดน้ำตราดอส

        ถังบำบัดน้ำ มีหน้าที่สำคัญในการช่วยบำบัดน้ำเสียที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ภายในถังบำบัดน้ำ ถังบำบัดน้ำตราดอส จำหน่ายโดยคลังกระเบื้อง ติดตามข้อมูลดีๆ ได้ที่ เพจคลังกระเบื้อง จัดส่งทั่วประเทศ

เลือกสินค้า

ถังบำบัดน้ำตราดอส

ถังบำบัดน้ำเสีย

DOS OK

สีดำ

ขนาด 800L,1000L,1600L,2000L

UPDATE : 12/66

ถังบำบัดน้ำตราดอส

ถังบำบัดน้ำเสีย

DOS HERO FITT

สีดำ

ขนาด 600 ลิตร

UPDATE : 12/66

ถังบำบัดน้ำตราดอส

ถังบำบัดน้ำเสีย

DOS ULTRA

สีเทา

ขนาด 800L,1000L,1600L,2000L

UPDATE : 12/66

ถังบำบัดน้ำตราดอส

ถังบำบัดน้ำเสีย

DOS HERO

สีดำ

ขนาด 800L,1000L,1200L,1600L,2000L

UPDATE : 12/66

ถังบำบัดน้ำตราดอส

ถังบำบัดน้ำเสีย

SUPER SEPT COMPACT

สีดำ NET-TECH

ขนาด 3000L,4000L,5000L,6000L

UPDATE : 12/66

ถังบำบัดน้ำตราดอส

ถังบำบัดน้ำเสีย

DOS COMPACT

สีเทา NET-TECH

ขนาด 3000L,4000L,5000L,6000L

UPDATE : 12/66

ถังบำบัดน้ำขนาดใหญ่

ถังบำบัดน้ำตราดอส

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

DOS LITETITE ZYCA DFS…Q

UPDATE : 12/66

ถังบำบัดน้ำตราดอส

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

DOS LITETITE ZYCA DC…Q

UPDATE : 12/66

ถังบำบัดน้ำตราดอส

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

DOS LITETITE ZYCA DPA…Q

UPDATE : 12/66

ถังบำบัดน้ำตราดอส

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

DOS LITETITE DFS…Q/DFS-S…Q

UPDATE : 12/66

ถังบำบัดน้ำตราดอส

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

DOS LITETITE DC…Q/DC-S…Q

UPDATE : 12/66

ความรู้คู่ ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย มีบทบาทสำคัญในการจัดการน้ำเสียจากครัวเรือน ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียให้ใสขึ้น ปลอดภัยต่อสุขอนามัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บทความนี้มุ่งหวังให้ความรู้เกี่ยวกับถังบำบัดน้ำเสียอย่างครอบคลุม ครอบคลุมถึงหลักการทำงาน ประเภท การเลือกใช้งาน และการดูแลรักษา

บทบาทสำคัญของถังบำบัดน้ำเสีย
– ส่งเสริมสุขอนามัย น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็น แมลงวัน และมลพิษทางน้ำ ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
– รักษาสิ่งแวดล้อม น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะช่วยลดมลพิษทางน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
– ปฏิบัติตามกฎหมาย หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีกฎหมายกำหนดให้บ้านทุกหลังต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย

หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดน้ำเสียอาศัยจุลินทรีย์ธรรมชาติในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1.ขั้นตอนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
– น้ำเสียจะไหลเข้าสู่ถังบำบัดส่วนแรก จุลินทรีย์ไร้อากาศจะย่อยสลายสารอินทรีย์บางส่วน เกิดเป็นตะกอนและก๊าซ

2.ขั้นตอนการย่อยสลายแบบใช้อากาศ
– น้ำเสียที่ผ่านการย่อยสลายแบบไร้อากาศแล้ว จะไหลไปยังถังบำบัดส่วนที่สอง จุลินทรีย์ใช้อากาศจะย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลือ น้ำจะใสขึ้น และสามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

ประเภทของถังบำบัดน้ำเสีย
– ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม เป็นถังบำบัดแบบครบวงจร เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด มีทั้งแบบเติมอากาศและแบบไร้อากาศ
– ถังบำบัดน้ำเสียแบบแยก ประกอบด้วยถังเกรอะ ถังกรอง และถังเติมอากาศ เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่กว้าง ต้องการประสิทธิภาพสูง
– ถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด

การเลือกขนาด ถังบำบัดน้ำเสีย ให้เหมาะกับบ้าน

ปัจจัยสำคัญ
– จำนวนผู้อยู่อาศัย โดยทั่วไป คนเราใช้น้ำเฉลี่ย 200 ลิตรต่อคนต่อวัน
– ปริมาณน้ำเสีย คิดเป็น 80% ของปริมาณน้ำใช้ต่อวัน
– เวลาที่ใช้บำบัด เฉลี่ย 2 วัน
– ปริมาตรสำรองเก็บกาก ประมาณ 100 ลิตร

สูตรคำนวณขนาด ถังบำบัดน้ำเสีย
– ค่าเฉลี่ยใช้น้ำต่อคนต่อวัน X จำนวนคน X เวลาเก็บกัก + ปริมาตรสำรองเก็บกาก = ขนาดถังบำบัดน้ำเสีย (ลิตร)

ตัวอย่างการคำนวณ
– ใช้น้ำ 200 ลิตร/วัน X สมาชิกครอบครัว 5 คน X เวลาเก็บกัก 1.5 วัน + ปริมาตรสำรองเก็บกาก 100 = 1,600 ลิตร

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา เช่น
– พื้นที่ตั้งบ้าน บ้านที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น อาจจะจำกัดพื้นที่สำหรับติดตั้งถังบำบัด
– ลักษณะการใช้น้ำ บ้านที่มีการใช้น้ำมาก เช่น มีร้านอาหาร หรือ สระว่ายน้ำ จำเป็นต้องเลือกถังบำบัดขนาดใหญ่
– งบประมาณ ถังบำบัดมีหลายขนาด หลายราคา ควรเลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณ

ข้อแนะนำ
– ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับขนาดและประเภทของถังบำบัดที่เหมาะสมกับบ้าน
– เลือกซื้อถังบำบัดจากร้านที่ได้มาตรฐาน
– ดูแลรักษาถังบำบัด อย่างสม่ำเสมอ

การเลือกซื้อ ถังบำบัดน้ำเสีย

การวัดความจุของ ถังบำบัดน้ำเสีย
– ปริมาตรความจุของถังบำบัดน้ำเสีย ต้องวัดจากก้นถึงถึงระดับท่อน้ำออก เท่านั้น
– ความจุถังบำบัดที่ ผิด ปริมาตรความจุ วัดจากก้นถังถึงระดับฝาถัง
– ความจุถังบำบัดที่ ถูก ปริมาตรความจุ วัดจากก้นถังถึงระดับท่อน้ำออก

สังเกตุเครื่องหมาย ISCC
– เครื่องหมาย ISCC คือ มาตรฐานการรับรองคาร์บอน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ
แบรนด์ DOS LIFE เป็นรายแรกที่ได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISCC
*เฉพาะถังบำบัดรุ่น DOS HERO FITT เท่านั้น

สังเกตุเครื่องหมาย มอก
– มอก. ย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องระบุอยู่บนตัวสินค้า มอก. มีส่วนประกอบดังนี้

1.โลโก้ มอก.
2.ลำดับที่ในการออกเลข มอก.
3.ปี พ.ศ. ที่ออกเลข

สินค้าที่มีตรา มอก. เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา