วิธีการสั่งซื้อ

5 ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า คลังกระเบื้อง

วิธีการสั่งซื้อ

5 ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า คลังกระเบื้อง

ขั้นตอนที่ 1

เลือกสินค้าอุปกรณ์ ก่อสร้างที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

แจ้งรายละเอียดข้อมูลในการจัดส่ง

*** โปรดแจ้งข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการจัดสง ***

ขั้นตอนที่ 4

โอนชำระ ธ.กสิกรไทย

เลขบัญชี 024-3-71135-5

บจก.ไทยฟลอเรนซ์ วัสดุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 5

จัดส่งรวดเร็ว การันตีการจัดส่ง

ภายใน 1 - 5 วันหลังจากการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 6

รับประกันสินค้า เรามีการรับประกันสินค้าให้ลูกค้า

ในกรณีสินค้าที่มีการชำรุดเสียหาย