กระเบื้องแกรนิตโต้

ตราคิงกลาสเฮ้าส์

 • 60×60 cm
 • 80×80 cm
 • 30×60 cm
 • 15×90 cm
 • 60×120 cm
 • 15×60 cm
 • 20×120 cm

ตราพอร์ซเซล่า

 • 60×60 cm
 • 80×80 cm
 • 60×120 cm
 • 30×60 cm

ตราโรยัล

 • 60×60 cm

ตราเอเชียเฮ้าส์

 • 120×240 cm
 • 120×120 cm
 • 60×120 cm
 • 60×60 cm
 • 30×45 cm
 • 90×90 cm

ตราอีสเแมน

 • 120×120 cm
 • 160×320 cm
 • 60×90 cm
 • 60×60 cm
 • 80×80 cm
 • 60×120 cm
 • 30×60 cm
 • 20×120 cm
 • 15×90 cm

ตราบีซีเอส

 • ไตรลอน
 • ลอนคู่

ตราเซอเกรส

 • ลอนคู่