ทีมงาน

ประคอง บุญศรี (คอง)

ผู้จัดการร้าน

นิภาพร หมื่นสา (จุ๋ม)

พนักงานขาย

ประพิมพรรณ เพ็งภาค (แต)

พนักงานขาย

เบญจวรรณ ไพรวิจิตร (นิ้ง)

พนักงานขาย

วรารัตน ไพรวิจิตร (หญิง)

พนักงานขาย

ปวีณา จอมวงษ์ (ตอง)

พนักงานขาย

จารุวรรณ แก้วพร (นก)

พนักงานบัญชี