เลือกสินค้า

ท่อพีพีอาร์ ระบบประปาน้ำร้อน ตรา SCG

        ท่อพีพีอาร์ (PPR) เป็นวัสดุท่อพลาสติกที่ใช้ในระบบประปาและน้ำร้อน มีคุณสมบัติที่ดีในการทนความร้อนและกันการรั่วซึม มีความแข็งแรงและคงทนต่อการใช้งานในระยะยาว เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการติดตั้งระบบประปาและน้ำร้อนในที่อาบน้ำ หรืออาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ควรใช้งานด้วยความระมัดระวังในการบริโภคน้ำร้อนเนื่องจากมีความร้อนได้สูง และอาจทำให้เกิดการไหลที่อุณหภูมิสูงได้ ดังนั้น ควรใช้งานในสภาวะที่เหมาะสมและตรวจสอบความปลอดภัย ท่อพีพีอาร์ ระบบประปาน้ำร้อน ตรา SCG จำหน่ายโดยคลังกระเบื้อง ติดตามข้อมูลดีๆ ได้ที่ เพจคลังกระเบื้อง จัดส่งทั่วประเทศ

ท่อพีพีอาร์ PN 10 🔵

ระบบประปา 3 - 60 °C

ท่อพีพีอาร์ PN 20 🔴

ระบบประปา 3 - 95 °C​

ท่อพีพีอาร์ Fiber Composite ⚪

ระบบประปา 3 - 95 °C​

ท่อพีพีอาร์ PN 10 🔵

ระบบประปา 3 - 60 °C

ท่อพีพีอาร์ PN 20 🔴

ระบบประปา 3 - 95 °C​

ท่อพีพีอาร์ Fiber Composite ⚪

ระบบประปา 3 - 95 °C​

ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ท่อน จำนวน ท่อน/มัด ราคา บาท/ท่อน จำนวน ท่อน/มัด
PN 10 🔵 PN 20 🔴 Fiber Composite ⚪
20 (1/2") 94.37 145.61 25 199.53 25
25 (3/4") 124.03 223.80 25 304.69 20
32 (1") 204.93 361.32 25 496.14 10
40 (1 1/4") 304.69 563.55 10 768.47 5
50 (1 1/2") 485.35 876.33 10 1,205.29 5
63 (2") 773.87 1,377.86 10 1,890.18 3
75 (2 1/2") 1,083.95 1,585.48 - 2,677.53 2
90 (3") 1,515.38 2,364.74 - 3,853.16 1
110 (4") 2,248.80 22,267.80 - - -
160 (6") 5,104.29 8,089.20 - - -
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ท่อน จำนวน ท่อน/มัด ราคา บาท/ท่อน จำนวน ท่อน/มัด
PN 10 PN 20 Fiber Composite
20 (1/2") 94.37 145.61 25 199.53 25
25 (3/4") 124.03 223.80 25 304.69 20
32 (1") 204.93 361.32 25 496.14 10
40 (1 1/4") 304.69 563.55 10 768.47 5
50 (1 1/2") 485.35 876.33 10 1,205.29 5
63 (2") 773.87 1,377.86 10 1,890.18 3
75 (2 1/2") 1,083.95 1,585.48 - 2,677.53 2
90 (3") 1,515.38 2,364.74 - 3,853.16 1
110 (4") 2,248.80 22,267.80 - - -
160 (6") 5,104.29 8,089.20 - - -

ข้อต่อพีพี อาร์ ระบบประปาน้ำร้อน

ข้อต่อตรง

UPDATE : 1/67

สามทาง

UPDATE : 1/67

ข้องอ 45

UPDATE : 1/67

ปลั๊กอุดเกลียวนอก

UPDATE : 1/67

ข้อต่อสี่ทาง

UPDATE : 1/67

ข้องอ 90 ลด

UPDATE : 1/67

ข้องอ 90

UPDATE : 1/67

ข้อต่อตรงลด

UPDATE : 1/67

สามทางลด

UPDATE : 1/67

ฝาครอบ

UPDATE : 1/67

ข้อต่อตรงเกลียวใน

UPDATE : 1/67

ข้องอ 90 เกลียวใน

UPDATE : 1/67

สามทางเกลียวใน

UPDATE : 1/67

สามทางเกลียวนอก

UPDATE : 1/67

ข้องอ 90 เกลียวนอก

UPDATE : 1/67

ข้อต่อตรงเกลียวนอก

UPDATE : 1/67

ข้องอ 90 เกลียวในติดผนัง

UPDATE : 1/67

ข้อต่อยูเนี่ยน

UPDATE : 1/67

หัวก๊อกผสมข้องอเกลียวใน

UPDATE : 1/67

ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน

UPDATE : 1/67

ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวนอก

UPDATE : 1/67

ท่อครอส

UPDATE : 1/67

ตัวแปลงหน้าจาน

UPDATE : 1/67

หน้าจานเหล็ก

UPDATE : 1/67

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง

UPDATE : 1/67

ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง

UPDATE : 1/67

สามทางเกลียวในทองเหลือง

UPDATE : 1/67

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง

UPDATE : 1/67

ข้องอ 90 เกลียวนอกทองเหลือง

UPDATE : 1/67

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง

UPDATE : 1/67

ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวนอกทองเหลือง

UPDATE : 1/67

ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวในทองเหลือง

UPDATE : 1/67

ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลืองติดผนัง

UPDATE : 1/67

ประตูน้ำ

UPDATE : 1/67

บอลวาล์วยูเนี่ยน

UPDATE : 1/67

บอลวาล์วเกลียวนอก

UPDATE : 1/67

บอลวาล์วเกลียวใน

UPDATE : 1/67

คลิปก้ามปูสั้น

UPDATE : 1/67

แคลมป์รัดท่อ

UPDATE : 1/67

ข้อต่ออานม้า

UPDATE : 1/67

ข้อต่อตรง (EF)

UPDATE : 1/67

ข้อต่อตรงลด (EF)

UPDATE : 1/67

ข้องอ 45 (EF)

UPDATE : 1/67

ข้องอ 90 (EF)

UPDATE : 1/67

ข้อต่อสามทาง (EF)

UPDATE : 1/67

ข้อต่อสามทางลด 90 (EF)

UPDATE : 1/67

อุปกรณ์ ระบบประปาน้ำร้อน

เครื่องเชื่อมท่อ

UPDATE : 1/67

หัวเชื่อมอานม้า

UPDATE : 1/67

หัวเชื่อมพีพีอาร์

UPDATE : 1/67

หัวเจาะอานม้า

UPDATE : 1/67

หัวเชื่อมแท่งซ่อม

UPDATE : 1/67

แท่งซ่อม

UPDATE : 1/67

ประเก็นยาง

UPDATE : 1/67