ทีมขาย

ประคอง บุญศรี (คอง)

ผู้จัดการร้าน

086-304-3413

@tfc-1991

นิภาพร หมื่นสา (จุ๋ม)

พนักงานขาย

095-656-8960

@tfc-1991

ประพิมพรรณ เพ็งภาค (แต)

พนักงานขาย

092-968-8457

@tfc-1991

เบญจวรรณ ไพรวิจิตร (นิ้ง)

พนักงานขาย

061-706-2220

@tfc-1991

สุภาวรรณ คำเสนาะ (วุ้น)

พนักงานขาย

092-968-8413

@tfc-1991

วรารัตน ไพรวิจิตร (หญิง)

พนักงานขาย

061-727-1001

@tfc-1991

ปวีณา จอมวงษ์ (ตอง)

พนักงานขาย

061-714-3337

@tfc-1991