เลือกแบรนด์สินค้าที่ต้องการ

ท่อคอนกรีต (Concrete pipes)

ท่อคอนกรีต เป็นส่วนสำคัญในระบบลำเลียงหรือระบายน้ำ ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบอัดแรง มีทั้งแบบไม่เสริมเหล็ก และเสริมเหล็ก หรือ ท่อ คสล เป็นท่อเสริมเหล็ก สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งระบบภายในบ้านและระบบสาธารณะ และยังมีท่อใยหิน ที่นิยมใช้งานในะบบบ้าน หืองานโครงการ ที่นิยมใช้งานท่อใยหินกันยังแพรหลาย และยังมีบ่อพักสำหรับท่อระบายทุกรูปแบบ สามารถติดตามเพจได้ที่ คลังกระเบื้อง จัดส่งทั่วประเทศ

ท่อคอนกรีตใช้สำหรับงานโครงสร้างทางเดินน้ำ

ตารางราคาท่อคอนกรีตอัดแรง

ขนาดท่อ (ซม.)
ธรรมดา (ท่อน)
เสริมเหล็ก (ท่อน)
ท่อ 30 ซม.
185 บาท
225 บาท
ท่อ 40 ซม.
270 บาท
320 บาท
ท่อ 50 ซม.
380 บาท
460 บาท
ท่อ 60 ซม.
430 บาท
530 บาท
ท่อ 80 ซม.
880 บาท
1020 บาท
ท่อ 100 ซม.
1500 บาท

*** ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง สินค้าตรงตามมาตราฐาน แต่ไม่มี มอก.

รูปขนาดท่อระบายน้ำอัดแรง

รูปท่อคอนกรีตแบบธรรมดา (ไม่เสริมเหล็ก)

ท่อระบายน้ำคอนกรีต แบบไม่เสริมเหล็ก จะมีเหล็ก 2 วง อยู่ตำแหน่ง หัวและท้ายของท่อ

รูปท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อ คสล.)

ท่อระบายน้ำคอนกรีต แบบเสริมเหล็ก หรือ ท่อ คสล จะมีเหล็ก 5 มิล 4 วง เสริมอยู่ในท่อ ซึ่งระยะอาจไม่เป็นไปตามแบบ

ตารางขนาดท่อคอนกรีตระบายน้ำ

ขนาดท่อ (ซม.)
A (mm) เส้นผ่าศูนย์กลาง
B (mm) ความหนา
C (mm) ปากท่อ
D (mm) ก้นท่อ
30 ซม.
300
50
25
25
40 ซม.
400
55
30
30
50 ซม.
500
60
30
30
60 ซม.
600
65
35
35
80 ซม.
800
80
45
45
100 ซม.
1000
110
50
50

บ่อพักคอนกรีต (concrete manhole)

บ่อพักคอนกรีตมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเสริมเหล็ก

ตารางราคาบ่อพักท่อคอนกรีตอัดแรง

ขนาดบ่อพัก (ซม.)
2 ทางตรง (ใบ)
3 ทาง / 2 ทางฉาก (ใบ)
บ่อพักท่อ 30 ซม.
780 บาท
780 บาท
บ่อพักท่อ 40 ซม.
1430 บาท
1500 บาท
บ่อพักท่อ 50 ซม.
1430 บาท
1500 บาท
บ่อพักท่อ 60 ซม.
2200 บาท
2400 บาท
บ่อพักท่อ 80 ซม.
3350 บาท
3600 บาท
บ่อพักท่อ 100 ซม.
6380 บาท
6980 บาท

ตัวอย่างบ่อพักคอนกรีตอัดแรง

บ่อพักคอนกรีตมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเสริมเหล็ก

แบบ 1 ทาง

บ่อพักคอนกรีตมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเสริมเหล็ก

แบบ 2 ทาง ฉาก

บ่อพักคอนกรีตมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเสริมเหล็ก

แบบ 2 ทาง ตรง

บ่อพักคอนกรีตมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเสริมเหล็ก

แบบ 3 ทาง

บ่อพักคอนกรีตมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเสริมเหล็ก

แบบ 4 ทาง

ขนาดบ่อพักท่อคอนกรีต สำหรับ ท่อ 30 ซม.

บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเหล็ก 5.5 มม. โพล่ออกมา 10 เส้น ประมาณ 12 ซม. เทก้นหนาประมาณ 5 ซม.

ขนาดบ่อพักท่อคอนกรีต สำหรับ ท่อ 40 ซม.

บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเหล็ก 7.0 มม. โพล่ออกมา 12 เส้น ประมาณ 15 ซม. เทก้นหนาประมาณ 8 ซม.

ขนาดบ่อพักท่อคอนกรีต สำหรับ ท่อ 50 ซม.

บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเหล็ก 7.0 มม. โพล่ออกมา 12 เส้น ประมาณ 15 ซม. เทก้นหนาประมาณ 8 ซม.

ขนาดบ่อพักท่อคอนกรีต สำหรับ ท่อ 60 ซม.

บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเหล็ก 7.0 มม. โพล่ออกมา 14 เส้น ประมาณ 15 ซม. เทก้นหนาประมาณ 10 ซม.

ขนาดบ่อพักท่อคอนกรีต สำหรับ ท่อ 80 ซม.

บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเหล็ก 7.0 มม. โพล่ออกมา 16 เส้น ประมาณ 15 ซม. เทก้นหนาประมาณ 12 ซม.

ขนาดบ่อพักท่อคอนกรีต สำหรับ ท่อ 100 ซม.

บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเหล็ก 9.0 มม. โพล่ออกมา 18 เส้น ประมาณ 15 ซม. เทก้นหนาประมาณ 12 ซม.

การจัดส่งท่อและบ่อพักน้ำ

ตารางจัดส่งท่อคอนกรีตอัดแรง

ลำดับ
รายการ
1 เที่ยว 6 ล้อ
1 เที่ยว 10 ล้อ
1
ท่อ 30 ซม.
70 ท่อน
100 ท่อน
2
ท่อ 40 ซม.
40 ท่อน
40 ท่อน
3
ท่อ 50 ซม.
18 ท่อน
26 ท่อน
4
ท่อ 60 ซม.
22 ท่อน
36 ท่อน
5
ท่อ 80 ซม.
12 ท่อน
18 ท่อน
6
ท่อ 100 ซม.
9 ท่อน
14 ท่อน

ตารางจัดส่งบ่อพักท่อคอนกรีตอัดแรง

ลำดับ
รายการ
1 เที่ยว 6 ล้อ
1 เที่ยว 10 ล้อ
1
บ่อพักท่อ 30 ซม.
32 ใบ
36 ใบ
2
บ่อพักท่อ 40 ซม.
15 ใบ
18 ใบ
3
บ่อพักท่อ 50 ซม.
15 ใบ
18 ใบ
4
บ่อพักท่อ 60 ซม.
10 ใบ
12 ใบ
5
บ่อพักท่อ 80 ซม.
6 ใบ
8 ใบ
6
บ่อพักท่อ 100 ซม.
ใส่ไม่ได้
3-4 ใบ

*** หมายเหตุราคาจัดส่งสินค้า

ราคาเฉพาะโซน นนทบุรี ปทุมธานี รามอินทรา มีนบุรี สายไหม หทัยราษฎร์ ดอนเมือง ลาดพร้าว รามคำแหง ศรีด่าน ศรีนครินทร์
สินค้าแตกหักสามารถ เคลมสินค้า ได้ 100% ลูกค้าต้องถ่ายรูปและแจ้งเคลมก่อนรถขนส่งจะกลับ

*** ท่อคอนกรีต และบ่อพักท่อคอนกรีต สั่งไม่เต็มเที่ยวมีค่าจัดส่ง***

ท่อพักคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต คืออะไร

การวางท่อระบายน้ำแบบเก่าในอตีด จะใช้การฝังท่อคอนกรีตเป็นแนวดินเพื่อที่จะเอาน้ำส่วนเกินออก เพื่อใช้งานตามแบบที่จะสร้าง และพอตามเป็นท่อน้ำในปัจจุบันมีการปรับปรุงเพื่อรองรับน้ำหนักและการใช้งานที่หลายรูปแบบมากขึ้น หลักๆจะมี 2 รูปแบบคือ

ท่อระบายน้ำคอนกรีต

ท่อระบายน้ำคอนกรีต  ผลิตจากปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีตเหมาะสำหรับงานเดินท่อใต้ดินและท่อส่งน้ำคอนกรีตประเภทนี้ เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ทางเดินเท้า หรือพื้นที่ที่ไม่มีมีรถวิ่งผ่านบ่อยๆ 

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักได้ดีกว่าแบบปกติมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะ หรือที่เรียกว่า มอก. มีการกำหนดเกณฑ์การทำและคุณลักษณะต่าง ๆ ของท่อ เช่น ความหนา ความต้านแรงอัด เป็นต้น คอนกรีตเสริมเหล็กเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความแข็งแรงสูงและรองรับน้ำหนักมากๆ เช่น งานก่อสร้างถนน หรือถนนที่มีรถใหญ่วิ่งผ่าน

บ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีต ผลิตจากปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีตในอัตราส่วนที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับอาคารบ้านเรือน คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม หรือตามถนนหนทาง เช่น การวางระบบประปา การวางระบบท่อระบายน้ำ จนถึงระบบเดินท่อใต้ดิน

บ่อพักคอนกรีตมีกี่ประเภท

 บ่อพักคอนกรีตมีทั้งหมด 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. บ่อพักคอนกรีตแบบ 1 ทาง

บ่อพักประเภทแรก มีลักษณะเป็นบ่อพักสี่เหลี่ยม เปิดแค่ช่องเดียว เหมาะสำหรับวางเป็นจุดเหมาะกับงานโครงสร้างหรืองานวางระบบท่อระบายน้ำ

2. บ่อพักคอนกรีต 2 ทาง

มีลักษณะเป็นบ่อพักสี่เหลี่ยม มีการเปิดช่องเอาไว้สองทางโดยทั้งสองช่องอยู่ตรงกัน เหมาะกับวางช่วงกลาง หรือวางไว้เป็นระยะตามที่กำหนดไว้ เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา

3. บ่อพักคอนกรีต 3 ทาง 

มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตที่เปิดช่องว่างเอาไว้ 3 ทาง ใช้สำหรับเปลี่ยนเส้นทางของท่อระบายน้ำ และใช้เพื่อเปิดเส้นทางของท่อระบายน้ำไปยังทิศตรงข้ามหรือสร้างเส้นทางใหม่ได้เลย

4. บ่อพักคอนกรีต 4 ทาง

 มีลักษณะเป็นบ่อพักที่มีช่องว่างเปิดเอาไว้ทุกด้าน จะนิยมติดตั้งในช่วงระหว่างกลางของงานระบบ เพื่อเปิดเส้นทางของท่อระบายน้ำไปยังทิศทางใหม่ๆได้หลากหลายทิศทาง

ท่อใยหิน

ท่อใยหินเป็นท่อที่พบเห็นได้ยินบ่อย เคยสงสัยว่าท่อใยหินเป็นอย่างไร ใช้งานในรูปแบบไหน และแตกต่างอย่างไรกับท่อคอนกรีต สามารถอ่านได้จากบทความนี้เลยครับ 

ท่อใยหินชนิดทนความดัน เหมาะสำหรับงานประปาและอุตสาหกรรมผลิตจากส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ใยหิน และน้ำ ทำให้สามารถทนแรงดันได้มากซึ่งประเทศไทยมีการนำท่อใยหินมาในกับระบบประปามาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเพราะราคาไม่สูงมากแต่สามารถทนทานต่อสภาพอากาศของไทยได้อย่างดี 

ท่อใยหินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทการใช้งานหลักๆ 

1.ประเภทธรรมดา เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป

2.ประเภททนซัลเฟตได้สูง เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานพื้นที่ที่เป็นด่างเกลือ เช่นทะเล

ท่อพักใยหินยังสามารถแบ่งออกไปได้เป็น 3 ประเภท

1.แบบปากลิ้นราง

ปลายด้านบากด้านใน อีกปลายด้านบากด้านนอก เพื่อให้ต่อสวมกันได้อย่างลงตัว

2.แบบปากระฆัง

ปลายท่อด้านจะมีการขยายออกมามีรูปทรงคล้ายทรงระฆัง เพื่อให้ใส่กับปลายอีกด้านหนึ่งได้พอดี ซึ่งวิธีนี้จะแก้การรั่วซึมได้ดีกว่า

3.แบบดันตลอด

ใช้งานประเภทการวางสายไฟโดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่เหมือนกับ 2 ประเภทแรก ที่จะใช้ในงานทำท่อระบายน้ำ

จุดเด่นที่ทำให้ท่อพักใยหิน มีคนถามถึงมากที่สุด…

น้ำหนักเบาขนย้ายง่าย ราคาไม่แพง มีให้เลือกหลายขนาด พอๆกับท่อคอนกรีต ความยาวของท่อเริ่มตั้งแต่ 1 – 4 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดเริ่มต้นที่ 4 นิ้ว และกว้างสุดที่ 12 นิ้ว ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 45 องศา จะใช้กับงานที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ เช่น บ้านหลังเล็ก ๆ ทาวน์โฮม เป็นต้น หรือใช้งานวางท่อประปา แต่ไม่ถูกเลือกให้ใช้งานระยะยาว เพราะอาจมีการหลุดร่อนของเนื้อปูน ทำให้มีเศษปูนเข้ามาในน้ำที่เราจะนำไปใช้งานได้

ข้อดี-ข้อเสีย ของบ่อพักคอนกรีต มีอะไรบ้าง..

บ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานก่อสร้างส่วนใหญ่มักใช้กับงานระบบวางท่อระบายน้ำตั้งแต่ภายในบ้านพักที่อยู่อาศัยไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ ระบายน้ำไม่แตกต่างกับท่อระบายน้ำ เป็นจุดเชื่อมต่อทิศทางของบ่อพักน้ำ ปรับความลาดเอียงของท่อระบายน้ำคอนกรีต และยังเป็นช่องทางที่ช่วยให้คนสามารถเข้าไปตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาได้ เพื่อความสะดวก จึงควรเลือกประเภทให้เหมาะกับการใช้งาน ข้อดี ประหยัดเวลา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านสภาพอากาศ หรือปัญหาการซื้อ และขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งการใช้บ่อพักสำเร็จรูปสามารถนำมาติดตั้งได้ทันที หลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสบาย  

ประหยัดแรงงาน  ลดต้นทุนด้านแรงงาน ลดเวลาแรงงาน และช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย 

เชื่อมั่นในคุณภาพได้ การคำนวณทางด้านวิศวกรรมมาอย่างเหมาะสม ทำให้งานที่ได้ได้มาตรฐาน

ข้อเสีย เรื่องจากบ่อพักคอนกรีตมีน้ำหนักที่มากจึงต้องเลือกรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าให้ดดี

ทำไมถึงเรียก ท่อพักคอนกรีตอัดแรง..

ทำไมถึงเรียก ท่อพักคอนกรีตอัดแรง..

เรามาทำความรู้จักกับ ประเภทของท่อคอนกรีต มีด้วยกัน 4 ประเภท คือ..

1.ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ใช้สำหรับงานที่ไม่รับน้ำหนักจากรถยนต์วิ่งผ่าน เช่น งานสวนสาธารณะ งานสนามบาส ที่รถยนต์ไม่วิ่งผ่าน

2.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใช้สำหรับ บ้านพักอาศัย ชุมชน ที่ไม่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำ

3.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม คุณภาพชั้น 3  ใช้กับงานถนน ที่รับน้ำหนักได้ เช่นงานถนนที่มีรถยนต์ทั่วไปวิ่งผ่าน

4.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอุตสาหกรรม คุณภาพชั้น 2  ใช้กับงานถนน ที่รับน้ำหนักได้มากเป็นพิเศษ เช่น ที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน, งานท่าเรือ, ท่ารถยนต์, งานกรมทางหลวง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ซึ่งท่อพักคอนกรีตอัดแรงแต่ละเภทนั้นก็ใช้งานที่แตกต่างกัน เลือกใช้งานที่เข้ากับประเภทของแต่ละงานเพราะถ้าเลือกใช้งานผิดประเภทอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ในระยะยาว

ท่อพักคอนกรีตอัดแรงอายุการใช้งานได้นานแค่ไหน

เมื่อก่อคอนกรีตเป็นรูปเป็นร่างแล้วอายุการใช้งาน50-80 ปี เลยทีเดียว เพราะว่าเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆ ยิ่งเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้น 2 เท่า มั่นใจได้เลยว่าท่อพักคนอกหรีตอัดแรงที่เลือกใช้ในระบบการวางท่อในระยะยาวนั้นปลอดภัย หายห่วงได้เลย ยกตัวอย่างการวางท่อคอนกรีต โครงการบ้าน 1 โครงการจะมีการวางท่อทั้งหมดอย่างเป็นระบบ การเลือกใช้ท่อที่เข้ากับพื้นที่แต่ละพื้นที่และทีมงานช่างที่มีความชำนาญในการติดตั้งวางระบบท่อคอนกรีต ก็ทำให้โครงการนั้นเสร็จได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มั่นใจเรื่องความแข็งแรงและความปลอดภัย

ปัจจุบันทำไมท่อคอนกรีตราคาถูกลง

ที่ท่อคอนกรีตราคาถูกลงนั้น เพราะทุกวันนี้มีหลายคน หลายเจ้าหันมาผลิตคอนกรีตกันเยอะมากทำให้ราคานั้นถูกลง แต่เรื่องคุณภาพยังอยู่ 100% ทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่ถูกและดีนิยมอย่างมากในการวางระบบท่อ ท่อโครงการบ้าน หรือเป็นพวกอุโมงยักษ์ในกทม. ท่อถนนเส้นหลักๆ ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบมากๆ มั่นใจได้เลยว่าซื้อสินค้ากับเราคลังกระเบื้องคุณจะได้ของดีและมีคุณภาพแน่นอน เรามีทีมงานให้คำแนะนำก่อนสั่งซื้อ มีรถจัดส่ง ให้ถึงหน้างาน จัดส่งทั่วประเทศ

อายุของท่อคอนกรีตอัดแรง ใช้งานได้นานเท่าไร

สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 75 – 100 ปี คือการเลือกท่อคอนกรีตอัดแรงที่ดีและมีคุณภาพ ก็จบทุกปัญหาแน่นอนติดต้ังครั้งเดียวใช้งานได้ยาวนานแข็งแรง ทนทาน หมดห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพอย่างดีเพราะว่าท่อคอนกรีตแต่ละชนิดนำไปใช้งานไม่เหมือนกัน บางที่นำไปวางระบบท่อน้ำโครงการหมู่บ้าน หรือวางระบบสายไฟใต้ดิน อายุการใช้งานของคอนกรีตก็ขึ้นอยู่กับสถานที่และสิ่งแวดล้อมด้วยว่ามีผลมากน้อยแค่ไหน เพราะคอนกรีตต้องทนแรงดันน้ำ การกัดเซาะของน้ำที่อยู่คู่กันเป็นระยะยาว ใครชอบแบบไหนก็สามารถเข้าไปเลือกดูกันได้เลยครับ

ท่อคอนกรีตแข็งแรง ทนทาน จริงไหม..

ท่อคอนกรีตถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งแรงนั้นต้องบอกได้เลยครับว่าแข็งแรง ทนทาน เพราะว่าเนื้อคอนกรีตเป็นเนื้อแน่นบีบอัดอยู่ด้วยกันจึงทำให้เกิดความแข็งแรงมากกว่าเดิม จึงเหมาะกับงานก่อทุกรูปแบบงานวางโครงสร้าง วางท่อน้ำ ซึ่งมีทั้งแบบท่อพักคอนกรีตอัดแรง และแบบเสริมเหล็กชนิกเสริมเหล็กจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมทนทานกว่าเดิม ก็จึงเป็นที่นิยมกันอย่างมากในการวางท่อระบายน้ำงานก่อสร้างถนน และก่อสร้างต่างๆได้อย่างมั่นใจ ว่าท่อคอนกรีตนี้แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมั่นใจได้เลยเรื่องคุณภาพ 

การใช้งานของท่อคอนกรีต มี 4 ชนิด อะไรบ้าง...

1.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง 

เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้กับระบบน้ำทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงาน มีลักษณะเป็นท่อกลมขนาดต่าง ๆ 

2.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระฆัง 

เป็นท่อคอนกรีตที่วางทำระบบระบายน้ำเสียจากโรงงานไปยังบ่อบำบัด ผ่านการเชื่อมต่อของท่อมีการใส่แผ่นยางเพื่อป้องกันการรั่วไหลน้ำเสียไม่ให้หลุดไปแม่น้ำภายนอกได้

3.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม 

เป็นท่อที่เลือกใช้ในงานระบายน้ำใต้ถนน พื้นที่คลองใหญ่ๆหรือต้องการระบายน้ำในจำนวนมากๆอย่างเช่นเขื่อนเป็นต้น

4.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบดันลอด 

เป็นท่อใช้กับงานร้อยสายไฟใต้ดินที่มีการจราจร 

บ่อพักคอนกรีต ใช้กับหน้างานแบบไหน..

ท่อพักคอนกรีต มีให้เลือกหลายแบบและหลากหลายขนาด มีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้รับมาตรฐานสากล ปลอดภัย แข็งแรง

บ่อพักสำหรับงานบ้านพักอาศัยโรงงานขนาดเล็ก,งานตกแต่งไม้ประดับ, สวนหย่อม

ขนาดที่นิยมใช้งานกันมีอยู่ 3 ขนาดหลักๆ คือ

บ่อพักเล็ก (30X40) สำหรับเชื่อมท่อขนาด .20 เมตร

บ่อพักกลาง (40X50) สำหรับเชื่อมท่อขนาด .25 เมตร

บ่อพักใหญ่ (45X60) สำหรับเชื่อมท่อขนาด .30 เมตร

ท่อคอนกรีตผสม หรือ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ดียังไง

ท่อคอนกรีตผสมหรือท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กค.ส.ล. ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักโดยเอาเหล็กมาเป็นตัวช่วย เพื่อให้รับแรงดึงได้สูง จะช่วยให้มีความสามารถในการรับแรงของวัตถุมากขึ้นและรับน้ำหนักได้มากขึ้นนั่นเอง สรุปคือคอนกรีตจะทำหน้าที่รับแรงอัด ส่วนเหล็กจะช่วยเสริมแรงดึง

ท่อคอนกรีตผสม ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมได้รับ มอก. มาตรฐานของวัสดุ ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ปูน, มวลผสม, เหล็กเสริม เป็นต้น คุณลักษณะต่าง ๆ ของท่อ เช่น ความหนา ความต้านแรงอัด เป็นต้น โดยมีเครื่องหมาย และฉลากกำกับเอาไว้ เพื่อบอกคุณของการใช้งานและความปลอดภัยจะเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความแข็งแรงทนทาน และรองรับน้ำหนักมาก ๆ เช่น งานก่อสร้างถนน หรือบริเวณที่มีรถใหญ่วิ่งผ่าน

ท่อคอนกรีต มีอายุการใช้งานนานเท่าไร

ท่อคอนกรีตมีความทนทานและความต้านทานต่อแรงกดทับจากภายนอกได้ดี สามารถทนต่อการขัดสี และการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆไม่มีสนิม และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 50 ปี เหมาะกับการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้การขุดร่อง ขนย้ายและติดตั้งง่าย เพราะท่อมีน้ำหนักที่เบา สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได้ จึงมั่นใจได้เลยว่าอายุการใช้งานนั้นยาวนานมากๆ

เหตุผลทำไมต้องเลือกใช้ท่อคอนกรีตของเรา

เราเลือกใช้ปูนซีเมนต์คุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.
ควบคุมการผลิตท่อซีเมนต์ ท่อระบายน้ำ ท่อคอนกรีต โดยทีมงานมืออาชีพและยังมีบริการจัดส่งท่อคอนกรีต ท่อใยหิน ได้รวดเร็ว
ตรงเวลา ท่อคอนกรีตของเราผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย จึงมีความอัดแน่นของเนื้อคอนกรีต ตามข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บทสรุปรายละเอียดทั้งหมดของท่อคอนกรีต

ชนิดของท่อระบายน้ำ ท่อคอนกรีต ทั้งหมด
ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก หรือ ท่อ ค.ม.ล. เหมาะสำหรับงานที่มีการรับน้ำหนักน้อย เช่น บริเวณทางเดิน บริเวณสวนที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน
ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก หรือ ท่อ ค.ส.ล. เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำหนักกดทับไม่มาก เช่น งานถนนภายในหมู่บ้าน ที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน
ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 หรือ มอก. 3 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเน้นการรับกำลังจากการกดทับ เช่น งานราชการ โรงงาน
ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 2 หรือ มอก. 2 เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักเป็นพิเศษ เช่น ใช้เป็นท่อลอดระหว่างถนน ลานสินค้า ถนนที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน
ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 1 หรือ มอก. 1 เหมาะสำหรับสนามบิน และงานท่าเรือบรรทุกสินค้า

ยกตัวอย่างงานจริง
– งานระบายน้ำที่ต้องรับน้ำหนักสูง หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น งานนิคมอุตสาหกรรม กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท อบจ. เทศบาล อบต. มหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐ ปั๊มน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรมหนัก
จะใช้ท่อเสริมเหล็ก ชั้น 2,3

– งานระบายน้ำทั่วไป หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ สามารถใช้ได้ทั้งท่อเสริมเหล็กและท่อชนิดไม่เสริมเหล็ก