อ่างล้างหน้า COTTO

   อ่างล้างหน้า COTTO มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้นเป็นแบบดั้งเดิมที่ติดตั้งง่ายที่สุด แต่ใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก อ่างล้างหน้าแบบติดผนังประหยัดพื้นที่ แต่ต้องติดตั้งบนผนังที่รับน้ำหนักได้ และอ่างล้างหน้าแบบเคาน์เตอร์เป็นตัวเลือกที่ทันสมัย สามารถติดตั้งบนเคาน์เตอร์แบบสแตนด์อโลน ในการเลือกอ่างล้างหน้า ควรพิจารณาคุณสมบัติเช่น ก๊อกน้ำผสมในตัว อ่างล้างหน้าแบบมีรูสำหรับก๊อกน้ำ และอ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ หากลูกค้าสนใจสินค้าของเราให้สอบถามผ่านแชทที่เพจ คลังกระเบื้อง

เลือกแบรนด์
เลือกหมวดหมู่

อ่างล้างหน้า COTTO

*** ราคาสินค้ายังไม่รวม VAT และค่าบริการ ***

อ่างล้างหน้า COTTO
C00027

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น นีโอ Hyg.
ราคา 4,080 บาท

SKU : Z220C0002XX0011510

UPDATE : 18/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C001017 WH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น ซิมพลิ โมดิช Hyg.
ราคา 4,000 บาท

SKU : Z220C00101X0011510

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C001027

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น ซิมพลิ โมดิช 80 Hyg
ราคา 9,440 บาท

SKU : Z220C00102X0011510

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C001057

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น ซิมพลิ โมดิช 55
CT Hyg

ราคา 4,640 บาท

SKU : Z220C00105X0011510

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C0012 WH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Best(S) AC Lav Wyes1 Drain Cover
ราคา 2,660 บาท
(ไม่รวมก็อกน้ำและฐานเคาน์เตอร์)

SKU : Z220C0012XX0111010

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C0013 WH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Best(E) AC Lav Wyes1 Drain Cover
ราคา 3,120 บาท
(ไม่รวมก็อกน้ำและฐานเคาน์เตอร์)

SKU : Z220C0013XX0111010

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C002

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง
รุ่น โดเร็กซ์
ราคา 670 บาท

 

SKU : Z220C002XXX0014010

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00340 MWH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION-ROUND LAV.
ราคา 9,280 บาท

SKU : Z220C00340X0011110

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C003407 WH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION-ROUND LAV.HYG.
ราคา 6,960 บาท

SKU : Z220C00340X0011510

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00340 MBK

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น เซนเซชั่น ราวล์
ราคา 9,280 บาท

SKU : Z220C00340X0011185

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00340 MIR

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น เซนเซชั่น ราวล์
ราคา 9,280 บาท

SKU : Z220C00340X0011141

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00340 MSL

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น เซนเซชั่น ราวล์
ราคา 9,280 บาท

SKU : Z220C00340X0011183

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00341 MBK

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION- SQUARE LAV.
ราคา 9,680 บาท

SKU : Z220C00341X0011185

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00341 MIR

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION- SQUARE LAV.
ราคา 9,680 บาท

SKU : Z220C00341X0011141

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00341 MWH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION- SQUARE LAV.
ราคา 9,680 บาท

SKU : Z220C00341X0011110

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00341 MSL

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION- SQUARE LAV.
ราคา 9,680 บาท

SKU : Z220C00341X0011183

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C003417 WH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION- SQUARE LAV.HYG.
ราคา 7,280 บาท

SKU : Z220C00341X0011510

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00342 MWH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION- RECTANGLE LAV.
ราคา 12,640 บาท

SKU : Z220C00342X0011110

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C003427 WH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION-RECTANGLE LAV. HYG
ราคา 9,440 บาท

SKU : Z220C00342X0011510

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00342 MBK

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION-RECTANGLE LAV.
ราคา 12,640 บาท

SKU : Z220C00342X0011185

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00342 MIR

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION-RECTANGLE LAV.
ราคา 12,640 บาท

SKU : Z220C00342X0011141

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00342MSL

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION-RECTANGLE LAV.
ราคา 12,640 บาท

SKU : Z220C00342X0011183

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00343 MIR

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION-CAPSULE LAV.
ราคา 11,520 บาท

SKU : Z220C00343X0011141

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00343 MSL

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION-CAPSULE LAV.
ราคา 11,520 บาท

SKU : Z220C00343X0011183

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00343 MWH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION-CAPSULE LAV.
ราคา 11,520 บาท

SKU : Z220C00343X0011110

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00343 MBK

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION-CAPSULE LAV.
ราคา 11,520 บาท

SKU : Z220C00343X0011110

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C003437 WH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น SENSATION-CAPSULE LAV.HYG.
ราคา 8,560 บาท

SKU : Z220C00343X0011510

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00380 MBK

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Circle
ราคา 4,960 บาท

SKU : Z220C00380X0011185

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00380 MLG

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Circle
ราคา 4,960 บาท

SKU : Z220C00380X0011169

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00380 MWH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Circle
ราคา 4,960 บาท

SKU : Z220C00380X0011110

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C003807 FR

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Circle
ราคา 4,960 บาท

SKU : Z220C00380X0011110

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C003807 MM

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Circle
ราคา 4,960 บาท

SKU : Z220C00380X0011559

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C003807 WH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Circle (UC+)
ราคา 2,590 บาท

SKU : Z220C00380X0011510

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00381 MBK

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Circle
ราคา 5,200 บาท

SKU : Z220C00381X0011185

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00381 MLG

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Circle
ราคา 5,200 บาท

SKU : Z220C00381X0011169

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00381 MWH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Circle
ราคา 5,200 บาท

SKU : Z220C00381X0011110

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C003817 FR

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Circle
ราคา 5,200 บาท

SKU : Z220C00381X0011558

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C003817MM

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Circle
ราคา 5,200 บาท

SKU : Z220C00381X0011559

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C003817 WH

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
รุ่น Geo Square (UC+)
ราคา 2,800 บาท

SKU : Z220C00381X0011510

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C005

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง
รุ่น แอนนี่
ราคา 760 บาท

SKU : Z220C005XXX0014010

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00580

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง
รุ่น เซิร์ฟ S 1 รู
ราคา 960 บาท

SKU : Z220C00580X0011010

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C00581

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง
รุ่น เซิร์ฟ M 1 รู
ราคา 1,380 บาท

SKU : Z220C00581X0011010

UPDATE : 1/67

อ่างล้างหน้า COTTO
C005907