ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ หรือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หากพูดถึงปูนซีเมนต์แล้ว คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เพราะปูนซีเมนต์เป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่สำคัญสามารถพบเจอได้ทุกที่ และเนื่องจาก ปูซีเมนต์ เป็นวัสดุที่มีความทนทานแข็งแรงจึงได้รับความนิยมและในปัจจุบัน ปูนซีเมนต์ นำมาใช้ในการก่อสร้างเกือบทุกประเภท เช่น งานก่อ งานฉาบ งานโครงสร้าง และอื่นๆ โดยมีการแบ่งประเภทของปูนซีเมนต์ไว้หลากหลายประเภท ตามมาตราฐานสากล และ มอก.ประเทศไทย ติดตามเพจได้ที่ คลังกระเบื้อง จัดส่งทั่วประเทศ

เลือกแบรนด์

ตารางเทียบปูน

ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ คือวัสดุที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกการก่อสร้างหรือการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และโครงสร้างอื่นๆและ ด้วยความหลากหลายในการใช้งานและความแข็งแรงวัสดุ ปูนซีเมนต์ถือว่าเป็นวัสดุที่สำคัญมากสำหรับในสายงานหลายๆรูปแบบ ปูนซีเมนต์คือรากฐานที่แท้จริงของโครงสร้างพื้นฐาน โดย คลังกระเบื้อง รวมปูนซีเมนต์ได้นำแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ปูนตราลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ ปูนช้าง ปูนเสือ ปูนทีพีไอ ปูนดอกบัว ปูอินทรี ปูนราชสีห์ และแบรนด์อื่นๆ  

ปูนซีเมนต์แต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ปูนโครงสนร้าง ปูนก่อ เทคาน ปูนรับแรงอัด

ปูนซีเมนต์หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นสิ่งที่เรานึกถึงเวลาที่เราจะสร้างบ้าน หรือสร้างสิ่งต่างๆ โดยรายละเอียดขั้นตอนที่ยิบย่อยอย่างมาก แต่สิ่งสำคัญที่เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของงานก่อสร้าง นั่นก็คือ การใช้งานปูนซีเมนต์แต่ละประเภทของปูนซีเมนต์พราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีแนะนำปูนแต่ละประเภทและความรู้เกี่ยวกับชนิดของปูนแต่ละประเภทมาฝากกันครับ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา หรือที่เรียกว่า ประเภทที่ 1 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีการใช้งานและนิยมมากที่สุด เหมาะกับงานก่อสร้างหรือทำคอนกรีตทั่วไป เช่น งานก่อสร้างบ้าน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสูง ท่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ งานทำถนน สนามกีฬา งานสร้างสะพาน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง หรือที่เรียกว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 2  เป็นปูนซีเมนต์ที่เกิดความร้อนน้อยกว่าแบบแรก และเหมาะงานที่มีความพิเศษเฉพาะ ใช้สำหรับทำตอม่อ ฐานราก หรือกำแพงกั้นดิน โดยปูนประเภทนี้เหมาะกับการใช้งานที่โดนน้ำเค็มไม่มาก มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อซัลเฟตได้ระดับปานกลาง หรือเป็นปูนที่เหมาะกับการใช้โครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับน้ำหรือดิน 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว หรืออีกชื่อที่เรียกว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ลักษณะของปูนมีความละเอียดเป็นพิเศษ ทำให้จุดเด่นของปูนชนิดนี้คือแข็งตัวเร็ว และสามารถรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทอื่นๆ ดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับงานที่ต้องการความเร่งด่วน หรือเหมาะกับงานที่ต้องการรื้อถอน ที่เร็วกว่าปกติ เช่น งานก่อสร้างพื้นสำเร็จรูป งานเสาเข็ม เป็นต้น

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่เกิดความร้อนต่ำ หรือที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 4 มีคุณสมบัติควบคุมความร้อนไม่ให้มีความร้อนมากเกินไปในขณะที่ปูนกำลังแข็งตัว จะส่งผลไม่แตกร้าวง่าย โดยเหมาะกับการนำไปสร้าง เขื่อนกั้นน้ำ เป็นที่สุดที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ เพราะในขณะที่ปูนกำลังแข็งตัว ไม่มีความร้อนมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดรอยแตกร้าว ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายระหว่างการทำงาน หรือเกิดปัญหาในอนาคตอันข้างหน้า ดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับการก่อสร้างเขื่อน 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูง หรือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 เป็นปูนที่ผ่านการดัดแปลง เหมาะกับงานใช้งานในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่สัมผัสกับน้ำและดิน ซึ่งมีซัลเฟตไม่สูงมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณที่สร้างบ้าน  งานก่อสร้างท่าเรือ สะพานปลา รวมถึงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างใกล้ทะเล  ที่มีเกลือจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นตัวทำลายซัลเฟตในเนื้อปูนได้ โดยปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีคุณสมบัติที่สามารถการต้านทานต่อสารที่เป็นด่างได้ดี

การเก็บรักษา ปูนซีเมนต์

การเก็บปูนซีเมนต์สำหรับไว้ใช้งาน เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากปูนซีเมนต์ เป็นวัตถุที่สามารถดูดความชื้นจากอากาศหรือวัตถุสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงได้ง่ายเมื่อปูนซีเมนต์สัมผัสกับความชื้น จะทำให้ปูนซีเมนต์เกิดเป็นเม็ดและก้อนแข็งหากความชื้น มีเพียง 1 – 2% ก็จะไม่ถือว่าเกิดความเสียหาย แต่ถ้ามากไปจะทำให้ปูนซีเมนต์แข็งตัวช้า และกําลังจะลดลง ถ้าความชื้นมากกว่า 5% แล้ว ปูนซีเมนต์นั้นจะเป็นก้อนแข็งและใช้งานไม่ได้

วิธีการเก็บรักษาปูนซีเมนต์

  • ควรเก็บไว้ในสถานที่แห้ง มีหลังคาและผนังปกคลุมมิดชิด ควรเก็บไว้เป็นปริมาณมาก ๆ ในที่เก็บเพียงแห่งเดียว การกองเก็บปูนซีเมนต์ ควรให้กองเก็บมีอากาศผ่านเข้าภายในกองได้น้อยที่สุด และต้องระมัดระวังอย่าให้ความชื้นหรือน้ำเข้าทางพื้นได้ ถ้าหากพื้นเป็นไม้ จะต้องทำการยกพื้นไม้ ให้อยู่พ้นจากระดับดินขึ้นไปไม่น้อยกว่า 30 ซม.
  • หากต้องวางถุงปูนซีเมนต์ ควรวางเรียงเป็นชั้นๆ โดยวางตามยาวของถุง 5 ถุง จากนั้นวางตามขวาง 5 ถุง สลับกันควรวางซ้อนกันไม่ควรให้กองสูง มากเกินไปกว่าที่จะหยิบมาใช้งานได้อย่างสะดวกและอย่าวางให้ชิด ติดผนังหรือฝา เพราะปูนซีเมนต์อาจถูกความชื้นจากด้านนอกเข้ามาข้างในได้
  • ในกรณีจําเป็น ที่จะต้องวางกองปูนซีเมนต์ไว้กลางแจ้ง ควรหาไม้มาทําเป็นพื้น (ยกพื้น) และต้องเตรียมผ้าใบที่กันน้ำได้มาใช้คลุมกันความชื้นหรือหรือกันน้ำฝนเวลาฝนตก  และในกรณีเช่นนี้ไม่ควรกองเก็บปูนซีเมนต์ไว้นาน ๆ ควรสั่งมาน้อยๆ ให้พอใช้งานแล้วรีบใช้ให้หมดจะดีกว่า

วิธีข้อควรระวังในการใช้งานปูนซีเมนต์

  •  หลีกเลี่ยงการสัมผัสตรงปูนซีเมนต์ รวมไปถึงต้องระมัดระวังไม่ให้ปูนซีเมนต์เข้าปากหรือตาด้วย ไม่ว่าจะเป็นผงปูนหรือปูนที่เปียกชื้นก็ตาม หากปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง เนื่องจากปูนซีเมนต์จะทำลายผิวหนังชั้นนอกและผิวหนังชั้นใน และก่อให้เกิดแผลไหม้พุพองได้ แนะนำให้รีบล้างออกให้เร็วที่สุด ถ้าปูนซีเมนต์กระเด็นเข้าตา แม้เพียงเล็กน้อยหรือเป็นเพียงเศษฝุ่นก็ตาม อาจจะเกิดบาดแผลที่กระจกตาได้ ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที นานอย่างน้อย 15 นาที และรีบไปพบจักษุแพทย์โดยด่วน ส่วนกรณีที่ปูนซีเมนต์เข้าไปในปากของเราแล้ว จะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ให้ดื่มน้ำตามมากๆ ห้ามอาเจียน และไปพบแพทย์โดยด่วนเช่นกัน
  • ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ความอันตรายการสัมผัสกับปูนซีเมนต์ ส่งผลให้ช่างปูน ช่างคอนกรีต และช่างก่อสร้างควรจะต้องสวมเสื้อผ้าอย่างมิดชิด เพื่อให้แน่ใจว่าปูนซีเมนต์ที่กระเด็นมาโดน จะไม่สามารถแทรกซึมผ่านเข้ามาโดนผิวหนังได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ถุงมือกันน้ำ รองเท้าบูท หรือแว่นตานิรภัยล้วนช่วยปกป้องร่างกายทั้งสิ้น
  • อันตรายต่อทางเดินหายใจ ผงปูนซีเมนต์อาจโดนลมพัดและปลิวเข้าไปในทางเดินหายใจของคุณได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองในเยื่อบุโพรงจมูกและทางเดินหายใจ ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ อย่างโรคหอบหืด หรือโรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น แม้จะเป็นการสูดดมฝุ่นละอองเพียงแค่น้อยนิดก็ตาม หากรู้สึกว่าได้มีการสูดดมผงปูนซีเมนต์เข้าไป แนะนำให้ไปสูดอากาศในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกก่อน หากพบว่ายังไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น แสบจมูก จมูกอักเสบ หรือหายใจติดขัด ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: คลังกระเบื้อง