เลือกแบรนด์

หลังคา โปร่งแสง ห้าห่วง

หลังคา โปร่งแสง ห้าห่วง ไตรลอน ลอนคู่ แข็งแรงทนทุนสภาพอากาศได้หลากหลายของประเทศ กระเบื้องโปร่งแสง 5 ห่วง คุณสมบัติเนื้อป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ถึง 80%แสงภายนอกจะช่วยส่องสว่างให้พื้นที่อยู่อาศัยส่องสว่าง ประหยัดพลังงาน จากค่าไฟฟ้าจากการเปิดไฟบ้าน ลูกค้าสามารถติดต่อข้อมูลสอบถามได้ที่เพจ คลังกระเบื้อง

Previous slide
Next slide

ตัวอย่างการใช้งาน กระเบื้องหลังคาโปร่งแสง เมื่อใช้งานร่วมกับกระเบื้องมุงหลังคาประเภทอื่น เข้ากันได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์เพื่อให้แสงลอดเข้าสู่ตัวบ้าน ให้พื้นที่ภายในบ้านสว่างและไม่ทำให้ความสวยงามของหลังคาบนบ้านลดลงแต่อย่างใด

หลังคาโปร่งแสง ห้าห่วง

หลังคาโปร่งแสง ไตรลอน

0.5x50x120 cm

0.5x50x150 cm

UPDATE : 05/67