Porcela brand logo for button

กระเบื้องปูพื้นยูโรป้า16″x16″ ราคาถูก กระเบื้องตกเเต่งพื้นผนัง จัดจำหน่ายโดยคลังกระเบื้อง แผ่นกระเบื้องปูพื้น ผลิตจากดิน หิน แร่ ธรรมชาติที่มีคุณภาพ เผาด้วยความร้อนสูง
จึงได้ กระเบื้องปูพื้นที่มีลวดลายมากมาย ไม่ว่าลายอิฐ ลายดอกไม้ ลายโมเสค ล้วนแล้วเป็น กระเบื้องเซรามิคปูพื้นผนัง คุณภาพดี เเข็งแรง ทั้งนั้น รายละเอียดติดตามได้ทางเพจ คลังกระเบื้อง

กระเบื้องปูพื้นยูโรป้า 40 x 40 cm (16″ x 16″)


แพรเซียงไฮ้-พิงค์
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010302A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เรือนอรชร(II)-บลู
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010244A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

แก้วมุกดา-บลู
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010134A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สวนเบญจมาศ (II)-เบจ
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010237A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สวนเบญจมาศ (II)-มารูน
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010232A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สวนเบญจมาศ (II)-บลู
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010234A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


ชลาชล (II)-เกรย์
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010313A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เมญ่า-เกรย์
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48018033A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เพชรวิมาน(II)-สกายบลู
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010384A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เพชรวิมาน(II)-เบจ
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010387A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ภูผางาม(II)-พิงค์
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010272A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ภูผางาม(II)-บลู
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010274A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


ภูผางาม(II)-กรีน
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010276A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

มณีวรรณ-เกรย์
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48018023A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

พลอยสวย(II)-ไวท์
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010281A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไข่มกุ(II)-แบล็ค
(ซาติน)
รหัส Z21UTA48100289A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไข่มกุ(II)-ไวท์
(ซาติน)
รหัส Z21UTA48100281A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สายใจ (II)-เกรย์
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010343A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


เปี่ยมสุข(II)-เกรย์
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010413A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เมฆระบาย(II)-บลู
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010444A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เมฆระบาย(II)-กรีน
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010446A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สี่สแควร์ (II)-เกรย์
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010223A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ลานผุดผ่อง (II)-เกรย์
(ด้าน)
รหัส Z21UTA48100013A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ทรายช็อคชิพ (II)-เกรย์
(ด้าน)
รหัส Z21UTA48100203A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


ทรายช็อคชิพ (II)-เบจ
(ด้าน)
รหัส Z21UTA48100207A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

หินชาร์โคล (II)-เกรย์
(ด้าน)
รหัส Z21UTA48100253A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

หินนานา (II)-เกรย์
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010446A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้ออเจ้า-เบจ
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48018007A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้สามัคคี-บราวน์
(ด้าน)
รหัส Z21UTA48040128A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้ผ่องพรรณ(II)-บราวน์
(ด้าน)
รหัส Z21UTA48100008A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


ไม้เรืองฤทธิ์ (II)-เบจ
(ด้าน)
รหัส Z21UTA48100187A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้ชนาธิป (II)-เบจ
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010357A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้สักทอง-เบจ
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48018047A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้พารวย-เบจ
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48040277A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้พารวย-บราวน์
(ด้าน)
รหัส Z21UTA48040278A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สักปาร์เก้-บราวน์
(ซาติน)
รหัส Z21UTA48100008A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


แก่นไม้งาม-บราวน์
(ซาติน)
รหัส Z21UTA48080068A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้ร่มรื่น-เบจ
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48040287A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้ร่มรื่น-บราวน์
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48040288A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เรือนชมไม้ (II)-เบจ
(ด้าน)
รหัส Z21UTA48100217A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้เตชินท์(II)-เบจ
(หน้ามัน)
รหัส Z21UTA48010257A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

กุหลาบไม้ (II)-เบจ
(ซาติน)
รหัส Z21UTA48010407A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


แก่นไม้งาม-บราวน์
(ซาติน)
รหัส Z21UTA48080068A1
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

มาตราฐานและการบรรจุภัณฑ์