คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องปูพื้น 30×30 (12″x12″)


ซิมเพิล
(หน้ามัน)
รหัส RTD00208
ราคา 169

โซลาไวท์
(หน้ามัน)
รหัส RTD00209
ราคา 169

พรรณษา เกร
(หน้ามัน)
รหัส XD000194
ราคา 169

พรรณษา เบจ
(หน้ามัน)
รหัส XD000195
ราคา 169

ตะแบกน้ำตาล
(หน้ามัน)
รหัส BA8880
ราคา 169

ตะแบกทอง
(หน้ามัน)
รหัส BA8660
ราคา 169

ออกไซด์
(หน้ามัน)
รหัส DC0303
ราคา 169

ขาวนวล
(หน้ามัน)
รหัส DC0032
ราคา 169

มีร่าขาว
(หน้ามัน)
รหัส DC0339
ราคา 169

มีร่าเนื้อ
(หน้ามัน)
รหัส DC0340
ราคา 169

สายลมหยก
(หน้ามัน)
รหัส DC0025
ราคา 169

ออกไซด์งาช้าง (หน้ามัน)
รหัส DC0305
ราคา 169

ศรัณยูฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส DC0422
ราคา 169

ออนิกฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส DC0524
ราคา 169

นริศราชมพู
(หน้ามัน)
รหัส DC0563
ราคา 169

นริศราน้ำเงิน
(หน้ามัน)
รหัส DC0564
ราคา 169

นริศราหยก
(หน้ามัน)
รหัส DC0562
ราคา 169

นริศราหยก
(หน้ามัน)
รหัส DC0561
ราคา 169

ศรุตาแดง
(หน้ามัน)
รหัส DC0632
ราคา 169

ศรุตาน้ำเงิน
(หน้ามัน)
รหัส DC0633
ราคา 169

เจติยาน้ำเงิน
(หน้ามัน)
รหัส DC0619
ราคา 169

ครีมนวล
(หน้ามัน)
รหัส DC0657
ราคา 169

มุนินทร์ฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส DC0581
ราคา 169

ชนาธิปทอง
(หน้ามัน)
รหัส DC0577
ราคา 169

เคียงไม้ทอง
(หน้ามัน)
รหัส DC0572
ราคา 169

เจติยาแดง
(หน้ามัน)
รหัส DC0620
ราคา 169

เต็มใจน้ำตาล
(หน้ามัน)
รหัส PD0028
ราคา 169

เจเนซีสเขียว
(หน้ามัน)
รหัส PXD928
ราคา 169

เจเนซีสฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส PXD91
ราคา 169

เจเนซีสเนื้อ
(หน้ามัน)
รหัส PXD914
ราคา 169

สมจิตรทอง
(หน้ามัน)
รหัส XD9032
ราคา 169

เต็มใจน้ำเงิน
(หน้ามัน)
รหัส PD0027
ราคา 169

เสรีหยก
(หน้ามัน)
รหัส TT0518
ราคา 169

เสรีชมพู
(หน้ามัน)
รหัส TT0517
ราคา 169

เสรีเงิน
(หน้ามัน)
รหัส TT0520
ราคา 169

ไอริน่าทอง
(หน้ามัน)
รหัส XD9009
ราคา 169


หินออนิกเนื้อ
(หน้ามัน)
รหัส XD9001
ราคา 169

หินออนิกเขียว
(หน้ามัน)
รหัส XD9016
ราคา 169

ไม้วาสนา
(หน้ามัน)
รหัส XD0099
ราคา 169

ไอริน่าเนื้อ
(หน้ามัน)
รหัส XD9005
ราคา 169

ไม้รื่นรมย์
(หน้ามัน
รหัส )XD0071
ราคา 169

อเล็กซ์
(หน้ามัน)
รหัส XD0019
ราคา 169

สมจิตรเนื้อ
(หน้ามัน)
รหัส XD9017
ราคา 169

สายลมฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส WI0092
ราคา 169

แอร์แม็ค
(หน้าซาติน)
รหัส XD000163
ราคา 169

สกิน ดาร์คเกร
(หน้าซาติน)
รหัส RTD00210
ราคา 169

สกิน เบจ
(หน้าซาติน)
รหัส RTD00212
ราคา 169

สกิน เกร
(หน้าซาติน)
รหัส RTD00211
ราคา 169

ราฟาเอลน้ำตาล
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0470
ราคา 169

ธิดา เกร
(หน้าหยาบ)
รหัส RTD00195
ราคา 169

แสงรวีเงิน
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0451
ราคา 169

แสนงามแดง
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0548
ราคา 169

นาโนฟิน
(หน้าหยาบ)
รหัส DC000669
ราคา 169

งางาม
(หน้าหยาบ)
รหัส MS0002
ราคา 169

อีลอน เกรย์
(หน้าหยาบ)
รหัส DC000666
ราคา 169

ปวริศา
(หน้าหยาบ)
รหัส DC000662
ราคา 169

ไม้โกศล
(หน้าหยาบ)
รหัส DC000664
ราคา 169

แสนงามฟ้า
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0546
ราคา 169

เพชรฟ้า
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0646
ราคา 169

เพชรเทา
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0630
ราคา 169

โอนิกซ์แมท
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0656
ราคา 169

เคลเวอร์เนื้อ
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0560
ราคา 169

เพชรส้ม
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0631
ราคา 169

เพชรนิล
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0628
ราคา 169

เพชรเนื้อ
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0629
ราคา 169

โอนิกซ์แมทไวท์
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0658
ราคา 169

เลนนี่
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD058
ราคา 169

ดารินส้ม
(หน้าหยาบ)
รหัส PD0023
ราคา 169

ทอมมี่เบจ
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD902
ราคา 169

แพลน เบจ
(หน้าหยาบ)
รหัส PD0030
ราคา 169

แพลน ช็อค
(หน้าหยาบ)
รหัส PD0031
ราคา 169

แพลน แบล็ค
(หน้าหยาบ)
รหัส PD0039
ราคา 169

อินเนอร์วู๊ด
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD057
ราคา 169

อาชาวินงาช้าง
(หน้าหยาบ)
รหัส PT0010
ราคา 169

หินทรายหญ้า
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD921
ราคา 169

วาร์ดี้
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD046
ราคา 169

แพลน เกรย์
(หน้าหยาบ)
รหัส PD0029
ราคา 169

จอนนี่
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD053
ราคา 169

ทอมมี่เทา
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD901

ราคา 169

BEIGE GOLDEN STONE
(หน้าหยาบ)
รหัส TT0523
ราคา 169

ดาร์ลิ้งเนื้อ
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD917

ราคา 169

ดาร์ลิ้งเทา
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD922

ราคา 169

ซิตี้ครีม
(หน้าหยาบ)
รหัส PT0021

ราคา 169

ทรายเรียง
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD047

ราคา 169

หินชนวนนิล
(หน้าหยาบ)
รหัส TT0417

ราคา 169

ORANGE
GOLDENSTONE
(หน้าหยาบ)
รหัส TT0522
ราคา 169

เทย์ล่าแมท
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0070

ราคา 169

ลายไม้ปะเกลาว
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0067

ราคา 169

ภูเขาหญ้า
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0064

ราคา 169

มานิตา
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0075

ราคา 169

บรู๊ซ
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0010
ราคา 169

ท้อด
(หน้าหยาบ)
รหัส XD000151
ราคา 169

ฟอเรสวู๊ด
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0049
ราคา 169

ลี
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0011
ราคา 169

สระแก้ว
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0047
ราคา 169

อิงดาวแดง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0276
ราคา 169

อิงดาวเงิน
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0293
ราคา 169

อิงดาวเขียว
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0294
ราคา 169

เอลฟ่านิล
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0539
ราคา 169

วิลาวัณย์
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0610
ราคา 169

รัฐภูมิทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0641
ราคา 169

รัฐภูมินิล
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0640
ราคา 169

โลมาน้ำตาล
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0625
ราคา 169

โลมาน้ำเงิน
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0624
ราคา 169

ณฐพรทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0643
ราคา 169

มิตรภาพทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส TT0569
ราคา 169

เพชรบูรณ์นิล
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส TT0422
ราคา 169

บุรีทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0637
ราคา 169

แพรวดาวนิล
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส TT0575
ราคา 169

แพรวดาวทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส TT0576
ราคา 169

เพชรบูรณ์ทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส TT0353
ราคา 169

นิวเพชรบูรณ์เนื้อ
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD9023
ราคา 169

เบญจลักษเขียว
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0058
ราคา 169

เบญจลักษณ์แดง
(หน้ามัน,โมล์ด
รหัส XD0059
ราคา 169

หินภูเขา
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0068
ราคา 169

หินสีรุ้งมัน
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0053
ราคา 169

แม็กโนเลีย
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0106
ราคา 169

กรีนพาร์ค
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0023
ราคา 169

วัฒนา
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0044
ราคา 169

หินสปา
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD000169
ราคา 169

ลานแกรนิต
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD000170
ราคา 169

เบนจามิน
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0001
ราคา 169

วิทนีย์มัน
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0020
ราคา 169

นอริชเกร
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0087
ราคา 169

สตรองเทา
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0062
ราคา 169

วิศรุต
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส PXD023
ราคา 169

ตั้งใจเขียว
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส DC0654
ราคา 169

ตั้งใจแดง
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส DC0652
ราคา 169

ตั้งใจฟ้า
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส DC0653
ราคา 169

กอลลั่ม
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0103
ราคา 169

สกอฟิลด์ เกร
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD000193
ราคา 169

สกอฟิลด์ เบจ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD000192
ราคา 169

วิลาส
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD000118
ราคา 169

นอริชช็อค
(หยาบ,โมล์ด))
รหัส XD0089
ราคา 169

คิโนริตะ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD000112
ราคา 169

ลานลม
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0069
ราคา 169

แบไรต์เบจ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0093
ราคา 169

สตรองเบจ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0061
ราคา 169

นอริชเบจ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0090
ราคา 169

ภาคินแบล็ค
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0092
ราคา 169

หินสีรุ้งแมท
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0054
ราคา 169

กำแพงแสน
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0065
ราคา 169

วิทนีย์แมท
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0021
ราคา 169

นอริชแบล็ค
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0097
ราคา 169

ลานระเบียง
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0078
ราคา 169

หาดลีลา
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0081
ราคา 169

แบไรต์น้ำตาล
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0094
ราคา 169

ภาคินเบจ (หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0091
ราคา 169

เทอเรซ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0073
ราคา 169

กระเบื้องปูพื้น 30×30 (12″x12″) ตราไก่


ไก่อุบลเทา
(HD,MATT)
รหัส KKD00085
ราคา 169

ไก่อุบลทอง
(HD,MATT)
รหัส KKD00093
ราคา 169

ไก่หวาน
(HD,MATT)
รหัส KKD00086
ราคา 169

ไก่ริมเล
(HD,MATT)
รหัส KKD00070
ราคา 169

ไก่บิล
(HD,MATT)
รหัส KKD00096
ราคา 169

ไก่น้ำโขง
(HD,MATT)
รหัส KKD00087
ราคา 169

ไก่ตะวัน
(HD,MATT)
รหัส KKD00095
ราคา 169

ไก่เซี่ยงไฮ้
(HD,MATT)
รหัส KKD00106
ราคา 169

ไก่ทอดเนื้อ
(HD,MATT)
รหัส KKD00025
ราคา 169

ไก่ทอดเทา
(HD,MATT)
รหัส KKD00024
ราคา 169

ไก่ย่าง
(HD,MATT)
รหัส KKD00023
ราคา 169

ไก่แช่เหล้า
(HD,MATT)
รหัส KKD00006
ราคา 169

ไก่ตุ๋น
(HD,MATT)
รหัส KKD00014
ราคา 169

ไก่หลง
(HD,MATT)
รหัส KKD0009
ราคา 169

ไก่บ้าน
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00045
ราคา 169

ไก่ราตรี
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00049
ราคา 169

ไก่ทะเล
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00050
ราคา 169

ไก่ควันอ้อย
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00052
ราคา 169

ไก่นิตยา
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00053
ราคา 169

ไก่โคราช
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00056
ราคา 169

ไก่เท็กซัสเนื้อ
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00054
ราคา 169

ไก่เท็กซัสเทา
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00055
ราคา 169

ไก่พิศวง
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00057
ราคา 169

ไก่บาดาล
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00058
ราคา 169

ไก้ต้มโสม
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00033
ราคา 169

ไก่ต้มข่า
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00031
ราคา 169

ไก่ภูเขาไฟ
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00032
ราคา 169

ไก่อบฟาง
(ผิวหยาบ)
รหัส KKD00030
ราคา 169

ไก่ขาว
(SATIN)
รหัส KKF00001
ราคา 169

ไก่เนื้อ
(SATIN)
รหัส KKF00002
ราคา 169

ไก่น้ำเงิน
(ผิวด้าน)
รหัส KKD00044
ราคา 169

ไก่น้ำเขียว
(ผิวด้าน)
รหัส KKD00043
ราคา 169

ไก่ผัดขิงเนื้อ
(ผิวด้าน)
รหัส KKD00042
ราคา 169

ไก่ผัดขิง
(ผิวด้าน)
รหัส KKD00041
ราคา 169

ไก่นา
(ผิวด้าน)
รหัส KKD00040
ราคา 169

ก่ลำดวน
(ผิวด้าน)
รหัส KKD00039
ราคา 169

ไก่มะระ
(ผิวด้าน)
KKD00037
ราคา 169

ไก่หมุน
(ผิวด้าน)
KKD00034
ราคา 169

ไก่คั่วเกลือ
(ผิวด้าน)
KKD00035
ราคา 169

ไก่ซุปเปอร์
(ผิวด้าน)
KKD00036
ราคา 169

ไก่ตอนเขียว
(ผิวด้าน)
KKD00038
ราคา 169

ไก่น้ำฝน
(ผิวมัน)
KKD00051
ราคา 169

ไก่กำนัลเนื้อ
(HD,GLOSSY)
รหัส KKD00064
ราคา 169

ไก่กำนัลเขียว
(HD,GLOSSY)
รหัส KKD00065
ราคา 169

ไก่กำนัลชมพู
(HD,GLOSSY)
รหัส KKD00067
ราคา 169

ไก่กำนัลฟ้า
(HD,GLOSSY)
รหัส KKD00066
ราคา 169

ไก่สามอย่าง
(HD,GLOSSY)
รหัส KKD00017
ราคา 169

ไก่ชุมแสง
(HD,GLOSSY)
รหัส KKD00084
ราคา 169

ไก่สะเต๊ะทอง
(HD,GLOSSY)
รหัส KKD00068

ราคา 169

ไก่สะเต๊ะเงิน
(HD,GLOSSY)
รหัส KKD00069

ราคา 169

ไก่ชบา
(ผิวเรียบ)
รหัส KKD00047

ราคา 169

ไก่ทองแดง
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00091
ราคา 169

ไก่มุกเทา
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00099
ราคา 169

ไก่มุกทอง
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00088
ราคา 169

ไก่ปากแชง
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00079
ราคา 169

ไก่ปากเซ
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00078
ราคา 169

ไก่ปากซัน
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00077
ราคา 169

ไก่เซกอง
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00081
ราคา 169

ไก่ตะกร้าทอง
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00102
ราคา 169

ไก่ตะกร้าเงิน
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00103
ราคา 169

ไก่กรงเทา
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00072
ราคา 169

ไก่กรงทอง
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00071
ราคา 169

ไก่บางแสน
(HD,MOLD
,MATT)
รหัส KKD00094
ราคา 169

ไก่เพียงเพ็ญ
(HD,RANDOM
,GLOSSY)
รหัส KKD00082
ราคา 169

ไก่พิไล
(HD,RANDOM
,GLOSSY)
รหัส KKD00080
ราคา 169

ไก่พาเพลิน
(HD,RANDOM
,GLOSSY)
รหัส KKD00083
ราคา 169

ไก่พระยา
(HD,RANDOM
,GLOSSY)
รหัส KKD00100
ราคา 169

ไก่บาหลี
(HD,RANDOM
,GLOSSY)
รหัส KKD00097
ราคา 169

ไก่นินจา
(HD,RANDOM
,GLOSSY)
รหัส KKD00075
ราคา 169

ไก่ชี้ฟ้า
(HD,RANDOM
,GLOSSY)
รหัส KKD00002
ราคา 169

ไก่งวง
(HD,RANDOM
,GLOSSY)
รหัส KKD00028
ราคา 169

ไก่ป่า
(HD,RANDOM
,GLOSSY)
รหัส KKD00013
ราคา 169

ตะเภาเนื้อ
(HD,GLOSSY
,RANDOM)
รหัส KKD00001
ราคา 169

ตะเภาเทา
(HD,GLOSSY
,RANDOM)
รหัส KKD00021
ราคา 169

ไก่อูชมพู
(HD,GLOSSY
,RANDOM)
รหัส KKD00020
ราคา 169

ไก่อูเนื้อ
(HD,GLOSSY
,RANDOM)
รหัส KKD00019
ราคา 169

ไก่โต้ง
(HD,GLOSSY
,RANDOM)
รหัส KKD00016
ราคา 169

ไก่วัด
(HD,SATIN
,RANDOM)
รหัส KKD00022
ราคา 169

ไก่ตอน
(HD,SATIN
,RANDOM)
รหัส KKD00015
ราคา 169

ไก่มโน
(HD,SATIN
,MATT)
รหัส KKD00090
ราคา 169

ไก่ต๊อกเนื้อ
(HD,MATT
,RANDOM)
รหัส KKD00005
ราคา 169

ไก่ต๊อกเทา
(HD,MATT
,RANDOM)
รหัส KKD00004
ราคา 169

ไก่พม่า
(HD,MATT
,RANDOM)
รหัส KKD00012
ราคา 169

ไก่มาเล
(HD,MATT
,RANDOM)
รหัส KKD00011
ราคา 169

ไก่จ๋าเทา
(HD,MATT
,RANDOM)
รหัส KKD00007
ราคา 169

ไก่จ๋าน้ำตาล
(HD,MATT
,RANDOM)
รหัส KKD00008
ราคา 169

ไก่ชน
(HD,MATT
,RANDOM)
รหัส KKD00027
ราคา 169

ไก่แจ้
(HD,MATT
,RANDOM)
รหัส KKD00026
ราคา 169

ไก่สาว
(HD,MATT
,RANDOM)
รหัส KKD00029
ราคา 169

ไก่คนอร์
(RANDOM
,MATT,MOLD)
รหัส
ราคา 169

ไก่แสมสาร
(HD,RANDOM
,GLOSSY)
รหัส KKD00098
ราคา 169

ไก่สวนลุม
(HD,RANDOM
,MOLD,MATT)
รหัส KKD00104
ราคา 169

ไก่สยาม
(HD,RANDOM
,MOLD,MATT)
รหัส KKD00101
ราคา 169

ไก่นักเก็ต
(HD,RANDOM
,MOLD,MATT)
รหัส KKD00105
ราคา 169

ไก่มหาชัยเนื้อ
(HD,RANDOM
,MOLD,MATT)
รหัส KKD00073
ราคา 169

ไก่มหาชัยเทา
(HD,RANDOM
,MOLD,MATT)
รหัส KKD00074
ราคา 169

ไก่ทองคำ
(HD,RANDOM
,MOLD,MATT)
รหัส KKD00092
ราคา 169

ไก่ตาคลี
(HD,RANDOM
,MOLD,MATT)
รหัส KKD00089
ราคา 169
ไก่ต้มเค็ม
(HD,RANDOM
,MOLD,MATT)
รหัส KKD00076
ราคา 169

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

บทความ

กระเบื้องไดนาสตี้ กระเบื้องเซรามิก

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท โรแยลฟลอร์ไทล์ จำกัด เป็นผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องปูพื้น และ กระเบื้องปูผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไดนาสตี้” “ไทล์ท้อป” “แวลู่” “แอนนา”“จากัวร์” “October” และ “Marine” ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคชนิดเดียวกัน และมีโรงงานใกล้เคียงกันได้เข้าควบรวมกิจการ (Take Over)เข้าด้วยกัน

การพัฒนากระเบื้องปูพื้นไดนาสตี้

ไดนาสตี้ได้มีการดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้นให้มีคุณภาพดี และมีสีสรรที่สวยงาม รวมทั้งปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการตลาดโดยเน้นการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น จึงได้เปลี่ยนตราสินค้ามาเป็น “ไดนาสตี้-ไทล์ท้อป”

กระเบื้องปูพื้นไดนาสตี้ DYNASTY FLOOR TILES

กระเบื้องไดนาสตี้ DYNASTY TILES กระเบื้องเซรามิกสำหรับตกแต่งพื้นกระเบื้องด้วยลวดลายต่างๆ จากกระเบื้องไดนาสตี้ ซึ่งโดดเด่นด้วยลวดลายธรรมชาติ และมาพร้อมกับขนาดกระเบื้องปูพื้น FLOOR TILES ที่หลากหลาย เช่น 12″x12″ / 16″x16″ / 24″x24″ / 12″x24″ / 32″x32″ / 24″x48″ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *