กระเบื้อง 30×30 กระเบื้องปูพื้นไดนาสตี้ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ถือได้ว่าเป็นวัสดุสำคัญที่จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับบ้าน ในปัจจุบันกระเบื้องปูพื้นไดนาสตี้ 12×12 นิ้ว ถูกนำมาพัฒนาให้มีหลากหลายรูปแบบทั้งลวดลาย เนื้อวัสดุ และผิวสัมผัส ผ่านการเผา 1 หรือ 2 ครั้ง ตามลักษณะการใช้งาน และเคลือบผิวทำลวดลายเป็นกระเบื้องที่มีขนาดหลากหลายและมีโทนสีสไตล์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ คลังกระเบื้อง

สินค้า กระเบื้อง 30×30


ซิมเพิล(หน้ามัน)
รหัส RTD00208
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

โซลาไวท์(หน้ามัน)
รหัส RTD00209
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

พรรณษา เกร(หน้ามัน)
รหัส XD000194
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

พรรณษา เบจ(หน้ามัน)
รหัส XD000195
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ตะแบกน้ำตาล(หน้ามัน)
รหัส BA8880
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ตะแบกทอง(หน้ามัน)
รหัส BA8660
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ออกไซด์(หน้ามัน)
รหัส DC0303
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ขาวนวล(หน้ามัน)
รหัส DC0032
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

มีร่าขาว(หน้ามัน)
รหัส DC0339
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

มีร่าเนื้อ(หน้ามัน)
รหัส DC0340
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สายลมหยก(หน้ามัน)
รหัส DC0025
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ออกไซด์งาช้าง(หน้ามัน)
รหัส DC0305
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ศรัณยูฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส DC0422
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ออนิกฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส DC0524
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

นริศราชมพู
(หน้ามัน)
รหัส DC0563
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

นริศราน้ำเงิน
(หน้ามัน)
รหัส DC0564
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

นริศราหยก
(หน้ามัน)
รหัส DC0562
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

นริศราหยก
(หน้ามัน)
รหัส DC0561
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กระเบื้องปูพื้น 30×30 ผิวมัน


ศรุตาแดง
(หน้ามัน)
รหัส DC0632
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ศรุตาน้ำเงิน
(หน้ามัน)
รหัส DC0633
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เจติยาน้ำเงิน
(หน้ามัน)
รหัส DC0619
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ครีมนวล
(หน้ามัน)
รหัส DC0657
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

มุนินทร์ฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส DC0581
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ชนาธิปทอง
(หน้ามัน)
รหัส DC0577
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เคียงไม้ทอง
(หน้ามัน)
รหัส DC0572
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เจติยาแดง
(หน้ามัน)
รหัส DC0620
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เต็มใจน้ำตาล
(หน้ามัน)
รหัส PD0028
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เจเนซีสเขียว
(หน้ามัน)
รหัส PXD928
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เจเนซีสฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส PXD91
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เจเนซีสเนื้อ
(หน้ามัน)
รหัส PXD914
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สมจิตรทอง
(หน้ามัน)
รหัส XD9032
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เต็มใจน้ำเงิน
(หน้ามัน)
รหัส PD0027
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เสรีหยก
(หน้ามัน)
รหัส TT0518
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เสรีชมพู
(หน้ามัน)
รหัส TT0517
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เสรีเงิน
(หน้ามัน)
รหัส TT0520
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ไอริน่าทอง
(หน้ามัน)
รหัส XD9009
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กระเบื้องปูพื้น 30×30 ผิวมัน ซาติน หยาบ


หินออนิกเนื้อ
(หน้ามัน)
รหัส XD9001
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

หินออนิกเขียว
(หน้ามัน)
รหัส XD9016
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ไม้วาสนา
(หน้ามัน)
รหัส XD0099
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ไอริน่าเนื้อ
(หน้ามัน)
รหัส XD9005
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ไม้รื่นรมย์
(หน้ามัน
รหัส )XD0071
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

อเล็กซ์
(หน้ามัน)
รหัส XD0019
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สมจิตรเนื้อ
(หน้ามัน)
รหัส XD9017
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สายลมฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส WI0092
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แอร์แม็ค
(หน้าซาติน)
รหัส XD000163
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สกิน ดาร์คเกร
(หน้าซาติน)
รหัส RTD00210
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สกิน เบจ
(หน้าซาติน)
รหัส RTD00212
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สกิน เกร
(หน้าซาติน)
รหัส RTD00211
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ราฟาเอลน้ำตาล
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0470
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ธิดา เกร
(หน้าหยาบ)
รหัส RTD00195
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แสงรวีเงิน
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0451
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แสนงามแดง
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0548
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

นาโนฟิน
(หน้าหยาบ)
รหัส DC000669
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

งางาม
(หน้าหยาบ)
รหัส MS0002
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กระเบื้องพื้น 30×30 (หน้าหยาบ)


อีลอน เกรย์
(หน้าหยาบ)
รหัส DC000666
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ปวริศา
(หน้าหยาบ)
รหัส DC000662
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ไม้โกศล
(หน้าหยาบ)
รหัส DC000664
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แสนงามฟ้า
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0546
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เพชรฟ้า
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0646
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เพชรเทา
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0630
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

โอนิกซ์แมท
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0656
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เคลเวอร์เนื้อ
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0560
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เพชรส้ม
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0631
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เพชรนิล
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0628
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เพชรเนื้อ
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0629
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

โอนิกซ์แมทไวท์
(หน้าหยาบ)
รหัส DC0658
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เลนนี่
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD058
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ดารินส้ม
(หน้าหยาบ)
รหัส PD0023
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ทอมมี่เบจ
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD902
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แพลน เบจ
(หน้าหยาบ)
รหัส PD0030
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แพลน ช็อค
(หน้าหยาบ)
รหัส PD0031
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แพลน แบล็ค
(หน้าหยาบ)
รหัส PD0039
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กระเบื้องพื้น 30×30 ผิวหยาบอื่นๆ


อินเนอร์วู๊ด
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD057
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

อาชาวินงาช้าง
(หน้าหยาบ)
รหัส PT0010
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

หินทรายหญ้า
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD921
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

วาร์ดี้
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD046
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แพลน เกรย์
(หน้าหยาบ)
รหัส PD0029
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

จอนนี่
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD053
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ทอมมี่เทา
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD901
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

BEIGE GOLDEN STONE
(หน้าหยาบ)
รหัส TT0523
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ดาร์ลิ้งเนื้อ
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD917
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ดาร์ลิ้งเทา
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD922
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ซิตี้ครีม
(หน้าหยาบ)
รหัส PT0021
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ทรายเรียง
(หน้าหยาบ)
รหัส PXD047
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

หินชนวนนิล
(หน้าหยาบ)
รหัส TT0417
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ORANGE
GOLDENSTONE
(หน้าหยาบ)
รหัส TT0522
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เทย์ล่าแมท
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0070
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ลายไม้ปะเกลาว
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0067
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ภูเขาหญ้า
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0064
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

มานิตา
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0075
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กระเบื้องพื้น 30×30 หน้าหยาบ หน้ามัน,โมล์ด


บรู๊ซ
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0010
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ท้อด
(หน้าหยาบ)
รหัส XD000151
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ฟอเรสวู๊ด
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0049
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ลี
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0011
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สระแก้ว
(หน้าหยาบ)
รหัส XD0047
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

อิงดาวแดง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0276
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

อิงดาวเงิน
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0293
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

อิงดาวเขียว
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0294
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เอลฟ่านิล
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0539
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

วิลาวัณย์
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0610
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

รัฐภูมิทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0641
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

รัฐภูมินิล
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0640
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

โลมาน้ำตาล
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0625
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

โลมาน้ำเงิน
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0624
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ณฐพรทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0643
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

มิตรภาพทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส TT0569
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เพชรบูรณ์นิล
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส TT0422
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

บุรีทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส DC0637
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กระเบื้องปูพื้น 30×30 หน้ามัน,โมล์ด


แพรวดาวนิล
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส TT0575
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แพรวดาวทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส TT0576
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เพชรบูรณ์ทอง
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส TT0353
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

นิวเพชรบูรณ์เนื้อ
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD9023
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เบญจลักษเขียว
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0058
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เบญจลักษณ์แดง
(หน้ามัน,โมล์ด
รหัส XD0059
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

หินภูเขา
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0068
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

หินสีรุ้งมัน
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0053
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แม็กโนเลีย
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0106
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กรีนพาร์ค
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0023
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

วัฒนา
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0044
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

หินสปา
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD000169
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ลานแกรนิต
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD000170
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เบนจามิน
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0001
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

วิทนีย์มัน
(หน้ามัน,โมล์ด)
รหัส XD0020
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

นอริชเกร
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0087
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สตรองเทา
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0062
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

วิศรุต
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส PXD023
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กระเบื้องพื้น 30×30 หน้าหยาบ ,โมล์ด


ตั้งใจเขียว
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส DC0654
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ตั้งใจแดง
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส DC0652
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ตั้งใจฟ้า
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส DC0653
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กอลลั่ม
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0103
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สกอฟิลด์ เกร
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD000193
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สกอฟิลด์ เบจ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD000192
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

วิลาส
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD000118
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

นอริชช็อค
(หยาบ,โมล์ด))
รหัส XD0089
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

คิโนริตะ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD000112
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ลานลม
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0069
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แบไรต์เบจ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0093
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

สตรองเบจ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0061
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

นอริชเบจ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0090
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ภาคินแบล็ค
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0092
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

หินสีรุ้งแมท
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0054
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กำแพงแสน
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0065
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

วิทนีย์แมท
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0021
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

นอริชแบล็ค
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0097
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กระเบื้องพื้น 30×30 หน้าหยาบ ,โมล์ด


ลานระเบียง
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0078
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

หาดลีลา
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0081
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

แบไรต์น้ำตาล
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0094
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

ภาคินเบจ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0091
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

เทอเรซ
(หยาบ,โมล์ด)
รหัส XD0073
ราคา 179 /ตร.ม.
UPDATE : 08/65

กระเบื้อง 30×30 (12″x12″) ตราไก่


ไก่ป่าD
KKD00013

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่มาเลD
KKD00011

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่พิไลD
KKD00080

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ยอดรักD
TFC00003

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่จ๋าน้ำตาลD
KKD00008

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่จ๋าเทาD
KKD00007

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ขันทองD
KKD00137

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ขันเงินD
KKD00136

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่น้ำฝนD
KKD00051

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ยูจินD
KKD00166

ผิวซาติน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่มะลิD
KKD00146

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ลาดพร้าวD
KKD00147

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่มีนาD
TFC00010

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ตุ๋นD
KKD00014

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่บาหลีD
KKD00097

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่เพียงเพ็ญD
KKD00082

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่หลงD
KKD00009

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่พาเพลินD
KKD00083

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

กระเบื้องปูพื้น 30×30 ผิวด้าน , ผิวซาติน


ไก่นักเก็ตD
KKD00105

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่กุมภาเทาD
TFC00001

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ขาว
KKF00001

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่เนื้อ
KKF00002

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ผัดผงเนื้อ
KKF00005

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ผัดผงเทา
KKF00006

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่แกงส้มD
KKD00158

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่แกงเทาD
KKD00160

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่โบเทาD
KKD00138

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่โบนิลD
KKD00139

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่สาวD
KKD00029

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่วัดD
KKD00022

ผิวซาติน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่มายาD
KKD00149

ผิวซาติน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ตอนD
KKD00015

ผิวซาติน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่รีวิวD
KKD00148

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่มุกเทาD
KKD00099

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่วิมานเทาD
KKD00163

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่วิมานเนื้อD
KKD00162

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

กระเบื้องพื้น 30×30 ผิวมัน , ด้าน


ไก่อรุณD
KKD00145

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ผัดกะเพราD
KKD00172

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่เมซองD
KKD00173

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่กุ๊กD
TFC00006

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่วังหินD
KKD00150

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่อุบลทองD
KKD00093

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่อุบลเทาD
KKD00085

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่นิลD
KKD00096

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่กำนัลฟ้าD
KKD00066

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่กำนัลเนื้อD
KKD00064

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่กำนัลเขียวD
KKD00065

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ข้าวหอมD
TFC00002

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ชี้ฟ้าD
KKD00002

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่นทีฟ้าD
KKD00124

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่นทีเขียวD
KKD00125

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่รมควันD
KKD00175

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่นินจาD
KKD00075

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่เอด้าD
TFC00005

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

กระเบื้องพื้น 30×30 ผิวมัน , ด้าน


ไก่พระยาD
KKD00100

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่สวนกวางD
KKD00157

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่กรุงD
KKD00154

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่กรุงแมทD
KKD00153

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่เมกิเทาD
KKD00167

ผิวซาติน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่เมกิน้ำตาลD
KKD00168

ผิวซาติน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่เซกองD
KKD00081

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ชนะD
KKD00152

ผิวซาติน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ชมเมืองD
KKD00119

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ใบไม้D
KKD00155

ผิวซาติน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่สู่ขวัญD
KKD00061

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ต้มโสมD
KKD00033

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่นิตยาD
KKD00053

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่หมุนD
KKD00034

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่แจ้D
KKD00026

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่โมโม่D
KKD00123

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่บาดาลD
KKD00058

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่สยามD
KKD00101

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

กระเบื้องพื้น 30×30 ผิวมัน , ด้าน


ไก่ขุนเขาD
KKD00142

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่ต้มเค็มD
KKD00076

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่โต้งD
KKD00016

ผิวมัน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66

ไก่แช่เหล้าD
KKD00006

ผิวด้าน
ราคา 149 /ตร.ม.
11 แผ่น/กล่อง ปูได้ 1 ตร.ม.
UPDATE : 07/66