คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

ยิมซั่มบอร์ดตราช้าง หรือเอสซีจี ที่ทางเว็บไซด์คลังกระเบื้องนำมาจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ มีขายหลายรุ่นทางทางยี่ห้อ scg อย่าง รุ่นมาตราฐาน พลัส รุ่นมอยด์บล็อค พลัส กันชื้น รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ รุ่นซีเนีย พลัส ขาดลาด 4 ด้าน รุ่นไฟล์บล็อค ทนไฟ รุ่นเฟล็กซ์บอร์ด รุ่นมัลติวอลล์ รุ่นป้องกันรังสี เอ็กซ์บล็อค รุ่นโมลด์บล็อค รุ่นแผ่นไฟเบอร์ร็อค ยูเอสจี อะควา-ทัฟ ทุกรุ่นครอบคุ้มการใช้งานทุกพื้นที่อยู่อาศัย รายละเอียดสอบถามได้ที่ เพจคลังกระเบื้อง มีฝ่ายขายให้ขอมูลสินค้าตลอด

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มาตราฐาน พลัส


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
มาตราฐาน พลัส

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 9 มม.  
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 245/แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 245/แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มอยด์บล็อค พลัส กันชื้นยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
มอยด์บล็อค พลัส กันชื้น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 60 x 120 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 4.2 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 12 มม.
ขนาด 60 x 120 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 5.6 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 60 x 60 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 2.1 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 12 มม.
ขนาด  60 x 60 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 2.8 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.7 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ซีเนีย พลัส ขาดลาด 4 ด้าน


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ซีเนีย พลัส
ขาดลาด 4 ด้าน

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 16.7 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส กันไฟ 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. 15.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ไฟล์บล็อค ทนไฟ


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ไฟล์บล็อค ทนไฟ

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นไฟล์บล็อค ทนไฟ 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 32.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นไฟบล็อค ทนไฟ 15 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. น้ำหนัก 39 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี เฟล็กซ์บอร์ด


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
เฟล็กซ์บอร์ด

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นเฟล็กซ์บอร์ด 6 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.6 ซม. น้ำหนัก 14.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มัลติวอลล์


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
มัลติวอลล์

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมัลติวอลล์ 15 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. น้ำหนัก 38 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ป้องกันรังสี เอ็กซ์บล็อค


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ป้องกันรังสี เอ็กซ์บล็อค

ชนิดป้องกันรังสี
ยิปซั่มบอร์ด ป้องกันรังสี รุ่นเอ็กบล็อค 13 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 49 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี โมลด์บล็อค


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
โมลด์บล็อค

ชนิดป้องกันรังสี
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นโมลด์บล็อค 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 18 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

แผ่นไฟเบอร์ร็อค
ยูเอสจี อะควา-ทัฟ


แผ่นไฟเบอร์ร็อค
ยูเอสจี อะควา-ทัฟ

ชนิดป้องกันรังสี
ไฟเบอร์ร็อค ยูเอสจี อะควา-ทัฟ 12.7 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.27 ซม. น้ำหนัก 35 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

ยิมซั่มบอร์ดตราช้าง ราคาถูก ตราช้าง

คลังกระเบื้องจัดจำหน่ายแผ่นยิปซั่ม ราคาโรงงาน ตราช้าง มีบริการจัดส่งทั้วประเทศ แผ่นยิปซั่มบอร์ด ตราช้างเป็นของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด คลิกที่อยู่อยู่บริษัท โดยสินค้าแผ่นยิปซั่มลูกค้าจะได้ทราบรายละเอียดแผ่นยิมซั่มจากฝ่ายขายของเราได้ที่เบอร์ 086-304-4313

ยิมซั่มบอร์ดตราช้าง ราคาถูก ตราช้าง

แผ่นยิปซั่มผลิตจากวัสดุแผ่นเรียบที่ผลิตจากแร่ยิปซั่ม ซึ่งไม่ลามไฟ ซึ่งจะอยู่เป็นส่วนผสมแกนกลางของแผ่นยึดประกบด้วยกระดาษเหนียวชนิดพิเศษทั้ง 2 ด้าน ทำให้ผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอ และสวยงาม เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ทั้งงานฝ้า ผนัง เพดาน

คุณสมบัติความสามารถยิมซั่มบอร์ด ราคาถูก ตราช้าง

แผ่นยิปซั่มมีคุณสมบัติไว้ใช้ปกปิดบดบังท่อบนกำเเพงบ้าง เสียงจากนอกกำเเพงบ้าน แผ่นบอร์ดมีคุณสมบัติทนไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ก่อสารพิษอันเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย คลิกดูความรู้ยิปซั่มบอร์ด ลูกค้าจะได้ทราบเมื่อติดตั้งบนเพดานเเละกำเเพงจะเป็นลักษณะไหนเพราะมีแผ่นยิปซั่มมีหลายขนาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *