คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง หรือเอสซีจี ที่ทางเว็บไซด์คลังกระเบื้องนำมาจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ มีขายหลายรุ่นทางทางยี่ห้อ scg อย่าง รุ่นมาตราฐาน พลัส รุ่นมอยด์บล็อค พลัส กันชื้น รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ รุ่นซีเนีย พลัส ขาดลาด 4 ด้าน รุ่นไฟล์บล็อค ทนไฟ รุ่นเฟล็กซ์บอร์ด รุ่นมัลติวอลล์ รุ่นป้องกันรังสี เอ็กซ์บล็อค รุ่นโมลด์บล็อค รุ่นแผ่นไฟเบอร์ร็อค ยูเอสจี อะควา-ทัฟ ทุกรุ่นครอบคุ้มการใช้งานทุกพื้นที่อยู่อาศัย รายละเอียดสอบถามได้ที่ เพจคลังกระเบื้อง มีฝ่ายขายให้ขอมูลสินค้าตลอด

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มาตราฐาน พลัส


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
มาตราฐาน พลัส

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 9 มม.  
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 245/แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 245/แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มอยส์บล็อค พลัส กันชื้นยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
มอยด์บล็อค พลัส กันชื้น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 60 x 120 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 4.2 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 12 มม.
ขนาด 60 x 120 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 5.6 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 60 x 60 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 2.1 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 12 มม.
ขนาด  60 x 60 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 2.8 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.7 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ซีเนีย พลัส ขาดลาด 4 ด้าน


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ซีเนีย พลัส
ขาดลาด 4 ด้าน

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 16.7 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส กันไฟ 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. 15.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ไฟล์บล็อค ทนไฟ


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ไฟล์บล็อค ทนไฟ

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นไฟล์บล็อค ทนไฟ 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 32.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นไฟบล็อค ทนไฟ 15 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. น้ำหนัก 39 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี เฟล็กซ์บอร์ด


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
เฟล็กซ์บอร์ด

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นเฟล็กซ์บอร์ด 6 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.6 ซม. น้ำหนัก 14.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มัลติวอลล์


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
มัลติวอลล์

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมัลติวอลล์ 15 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. น้ำหนัก 38 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ป้องกันรังสี เอ็กซ์บล็อค


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ป้องกันรังสี เอ็กซ์บล็อค

ชนิดป้องกันรังสี
ยิปซั่มบอร์ด ป้องกันรังสี รุ่นเอ็กบล็อค 13 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 49 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี โมลด์บล็อค


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
โมลด์บล็อค

ชนิดป้องกันรังสี
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นโมลด์บล็อค 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 18 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

แผ่นไฟเบอร์ร็อค
ยูเอสจี อะควา-ทัฟ


แผ่นไฟเบอร์ร็อค
ยูเอสจี อะควา-ทัฟ
ชนิดป้องกันรังสี
ไฟเบอร์ร็อค ยูเอสจี อะควา-ทัฟ 12.7 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.27 ซม. น้ำหนัก 35 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ราคาถูก ตราช้าง

คลังกระเบื้องจัดจำหน่ายแผ่นยิปซั่ม ราคาโรงงาน ตราช้าง มีบริการจัดส่งทั้วประเทศ แผ่นยิปซั่มบอร์ด ตราช้างเป็นของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด คลิกที่อยู่อยู่บริษัท โดยสินค้าแผ่นยิปซั่มลูกค้าจะได้ทราบรายละเอียดแผ่นยิมซั่มจากฝ่ายขายของเราได้ที่เบอร์ 086-304-4313

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ราคาถูก ตราช้าง

แผ่นยิปซั่มผลิตจากวัสดุแผ่นเรียบที่ผลิตจากแร่ยิปซั่ม ซึ่งไม่ลามไฟ ซึ่งจะอยู่เป็นส่วนผสมแกนกลางของแผ่นยึดประกบด้วยกระดาษเหนียวชนิดพิเศษทั้ง 2 ด้าน ทำให้ผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอ และสวยงาม เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ทั้งงานฝ้า ผนัง เพดาน

คุณสมบัติความสามารถยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ราคาถูก

แผ่นยิปซั่มมีคุณสมบัติไว้ใช้ปกปิดบดบังท่อบนกำเเพงบ้าง เสียงจากนอกกำเเพงบ้าน แผ่นบอร์ดมีคุณสมบัติทนไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ก่อสารพิษอันเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย คลิกดูความรู้ยิปซั่มบอร์ด ลูกค้าจะได้ทราบเมื่อติดตั้งบนเพดานเเละกำเเพงจะเป็นลักษณะไหนเพราะมีแผ่นยิปซั่มมีหลายขนาด

ยิปซั่มกั้นห้อง ตราช้าง

ยิปซั่มกั้นห้อง ตราช้าง ราคาถูก น้ำหนักเบา ติดตั้งทุกผนังบ้านไดทุกพื้นที่ แผ่นยิปซั่มกั้นห้อง มีคุณบัติ ป้องกันจากภายนนอก หรือ ห้องติดกันได้เป็นดี หากเกิดไฟไหมบ้าน ช่วมลดความเร็วลามไฟได้อย่างดี เเถมแผ่นบอร์ดยิปซั่ม scg ทนต่อความชื้น หรือทุกสภาพอากาศ มีความเเข็งแรงระดับใช้อิในการติดตั้ง เหมาะกับลูกค้าที่มีงบไม่มากนัก

แผ่นยิปซั่มกันชื้น scg

แผ่นยิปซั่มกันชื้น scg ไม่เปื้อยยุ่น กันน้ำได้ดี เป็น ยิปซั่มบอร์ดมีคณสมบัติพิเศษด้านความชื่น ซึ่งสามารถติดตั้งบริเวณที่มีความชื้นได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ห้องครัว ทั้งเพดานหรือพนังห้องบริเวณดังกล่าว บอร์ดยิ่มซั่ม เอสซีจี ทนน้ำ ความชื่นได้อย่างดี ไม่สามารถเข้าไปทำลายข้างในบอร์ดที่มีเนื้อเยื้อยิมซั่มจากทางเอสซีจีได้เลย

ยิปซั่มบอร์ด กันน้ำ

ยิปซั่มบอร์ด กันน้ํา ตราช้าง ทุกรุ่น มีความคงทน เเข็งแรง กันความชื่น ทนทานระยะยาว เป็นแผ่นยิปซั่ม เอสซีจี ที่มีคุณสมบัติ ป้องกันน้ำที่จะทำให้ความเสื่อมประสิทธิเนื้อเยื้อยิปซั่มให้เสียหาย การติดตั้งหากเป็นได้หลีกเลี่ยงสถานที่มีความชื้นสูง อย่าง ใต้หลังคา วัสดุในการผลิตเป็นเเร่ยิมซั่มคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครับ

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง รุ่น มาตรฐาน พลัส

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง รุ่น มาตรฐาน พลัส สวย ราคาประหยัด ปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นบอร์ดยิปซั่ม ผลิตจากแร่ยิปซั่มที่ไม่ลามไฟ จากทางโรงงาน เอสซีจี ยิปซั่มทำให้ที่มีจุดเด่นที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนจากข้างนอกตัวบ้าน ช่วยให้อุณหภูมิในบ้านร้อนเกิดไป เเละเป็นการประหยัดค่าไฟภายในตัว มีระบบป้องกันเสียง 35 – 60 เดซิเบล เป็นสินค้าที่ผ่าน การทดสอบมอก. 219-2552 , ASTM C 1396 , BS | 230 เหมาะกับการใช้งานฝ้าเพดานหรือผนังภายในทั่วไป

แผ่นยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง กันเชื้อรา โมลบล็อค

แผ่นยิปชัมบอร์ด ตราช้าง กันเชื้อรา โมลบล็อค เป็นแผ่นยิปชัมกันรา ถูกออกแบบและผลิตมาเป็นพิเศษสำหรับงานฝ้าภายในบ้าน โดยเพิ่ม มีคุณสมบัติการป้องกันราในแผ่นยิปซัม เอสซีจี เพื่อป้องกันการเกิดคราบ จากความชื้นในห้องที่มีอากาศถ่ายเทน้อย หรือจากความชื้นในกรณีที่มีน้ำท่วมขัง เช่น การเกิดอุทกภัยเพื่อเพิ่มความคงทนให้กับฝ้าภายในบ้าน และเพื่อสุขภาพของลูกค้า

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ขอบลาด 4 ด้าน

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ขอบลาด 4 ด้าน (ซีเนีย) (4-Tapered Edge Plus) ขอบแผ่นยิปซั่ม ลาดลงหัวเเละท้ายของแผ่น เรียบ มองไม่เห็นรอยเซื่อมของการปูฉสบ ไม่จำเป็นฉีกกระดาษ หัว ท้ายเพื่อปิดรอย ทำให้งานติดตั้งบอร์ดยิปซั่มติดตั้งเสร็จไว้ เเถมมีความเเข็งเเรงด้วย ยิปซั่มตราช้าง ได้รับมาตรฐานและการทดสอบ มอก. 219-2552 , ASTM C 1396 , BS 1230 เรียบร้อย พื้นที่การใช้งาน เหมาะกับ ฝ้าเพดาน ห้องสัมมนา โรงแรม อาคารสำนักงาน ห้องประชุม เป็นต้น

ยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง ทนไฟไฟร์บล็อค

ยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง ทนไฟไฟร์บล็อค เป็นสินค้าแผ่นยิปซั่มทนไฟชนิดพิเศษมีคุณสมบัติ ทนไฟได้เป็นอย่างดี ด้วยขบวนผสมเส้นใยชนิดพิเศษที่ทนไฟมาทำ ประกบกับกระดาษเหนียวมีความอัดเเน่นสูงเพื่อเพิ่มระบบการป้องกันไฟได้ถึงประมาณ 1-4ชั่วโมงเลยทีเดียว แผ่นยิปซั่มนี้ใช้งานได้ทั้งพื้นที่ โรงภาพยนต์ ช่องลิฟท์ โรงแรมทางหนีไฟ เป็นต้น

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง มัลติวอลล์

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง มัลติวอลล์ เเข็งเเรง ใช้ได้้นาน เป็นแผ่นยิปซั่ม ที่ผลิตได้มาตราฐาน ผ่านการทดสอบความแข็งแรงของผนัง ได้ในระดับ “Severe Duty ยิปซั่ม ตราช้างรุ่นนี้ มีคุณสมบัติ น้ำหนักเบาเเต่ยังคงความแข็งแรงระดับเดียวกับก่ออิฐหรือฉาบปูนเลยทีเดียว ติดตั้งเป็นฝาเพดานได้เป็นอย่างดี ลดเสียงภายนอกได้ดีไม่แพ้กัน

งานฝาเพดานของยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง

งานฝาเพดานของยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง นำมาประกอบเป็นแกนกลางของแผ่นยึดประกบด้วยกระดาษเหนียวชนิดพิเศษทั้ง 2 ด้าน ทำให้มีผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอและสวยงามเหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ทั้งงานผนังและฝ้าเพดาน
ประเภทของงานยิปซัม ตราช้าง

งานฝ้าเพดานฉาบเรียบใช้แผ่นยิปซัมบอร์ด เอสซีจีหนา 9 มม. หรือ 12 มม. ติดตั้งร่วมกับระบบโครงคราวโลหะสำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ
เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานที่ต้องการความเรียบเนียน ทันสมัยสามารถออกแบบให้มีดีไซน์ได้อย่างอิสระ เช่น ฝ้าหลุม ฝ้าเล่นระดับขั้นบันได ซ่อนไฟ ชนิดของขอบแผ่นยิปซัม

งานผนังภายใน ใช้แผ่นยิปซัมบอร์ด เอสซีจี 12 มม.หรือ 15 มม. ร่วมกับโครงคร่าวโลหะฝาผนัง ตราช้าง หรือใช้แผ่นยิปซัมแทนการฉาบด้วยซีเมนต์บนผนังก่ออิฐฉาบปูน โดยใช้ปูนกาว EasyBondหรือโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
-เหมาะสำหรับผนังภายในที่ต้องการความแข็งแรง น้ำหนักเบา
ช่วยในการประหยัดโครงสร้างและฐานราก และลดเวลาในการติดตั้ง

ยิปซั่มบอร์ด ผนัง ตราช้าง

ยิปซั่มบอร์ด ผนัง ตราช้าง เป็นงานผนังบ้าน ก่อเกิดความสวยงาม แผ่นยิปซั่มผลิตจากแบรนด์เอสซีจี ที่เป็นยี่ห้อวัสดุก่อสร้างที่ได้ความนิยมขณะนี้ ผนัง ผนังยิปซั่มมีคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการ เช่นป้องกันเสียงจากห้องข้าง ไม่ให้เข้าห้องของคุณ หรือ เป็นผนังยิปซั่มกันความร้อน เพื่อให้ห้องผู้อยู่อาศัยมีอุณหภูมิสูงเกิดไป เเถมช่วยประหยัดไฟอีกด้วย

การรักษาดูเเล ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี

การรักษาดูเเล ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี จะช่วยให้ยิปซั่มมีประสิธิภาพคงที่ในระยะเวลานานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขนย้าย หรือการขนย้ายที่ในขณะนั้นยังไม่มีการใช้งานบอร์ดยิปซั่ม เอสซีจี ถึงเเม้ตัวยิปซั่มจะผ่านขบวนการผลอตมาตรฐานสูงจากโรงงานจากทางตราช้างเเล้วก็ตาม หากลุกค้าดูเเลสินค้าเป็นอย่างดี คุณสมบัติพิเศษอย่างป้องกันความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านยังคงดีเยี่ยมต่อไปยาวๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *