คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง หรือเอสซีจี ที่ทางเว็บไซด์คลังกระเบื้องนำมาจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ มีขายหลายรุ่นทางทางยี่ห้อ scg อย่าง รุ่นมาตราฐาน พลัส รุ่นมอยด์บล็อค พลัส กันชื้น รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ รุ่นซีเนีย พลัส ขาดลาด 4 ด้าน รุ่นไฟล์บล็อค ทนไฟ รุ่นเฟล็กซ์บอร์ด รุ่นมัลติวอลล์ รุ่นป้องกันรังสี เอ็กซ์บล็อค รุ่นโมลด์บล็อค รุ่นแผ่นไฟเบอร์ร็อค ยูเอสจี อะควา-ทัฟ ทุกรุ่นครอบคุ้มการใช้งานทุกพื้นที่อยู่อาศัย รายละเอียดสอบถามได้ที่ เพจคลังกระเบื้อง มีฝ่ายขายให้ขอมูลสินค้าตลอด

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มาตราฐาน พลัส


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
มาตราฐาน พลัส

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 9 มม.  
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 245/แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 245/แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มอยส์บล็อค พลัส กันชื้นยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
มอยด์บล็อค พลัส กันชื้น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 60 x 120 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 4.2 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 12 มม.
ขนาด 60 x 120 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 5.6 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 60 x 60 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 2.1 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 12 มม.
ขนาด  60 x 60 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 2.8 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.7 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.2 ซม. น้ำหนัก 20.7 กก./แผ่น
ราคา 225/แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ซีเนีย พลัส ขาดลาด 4 ด้าน


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ซีเนีย พลัส
ขาดลาด 4 ด้าน

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส กันชื้น 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 16.7 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส กันไฟ 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. 15.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ไฟล์บล็อค ทนไฟ


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ไฟล์บล็อค ทนไฟ

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นไฟล์บล็อค ทนไฟ 12 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 32.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ชนิดขอบเรียบ
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นไฟบล็อค ทนไฟ 15 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. น้ำหนัก 39 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี เฟล็กซ์บอร์ด


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
เฟล็กซ์บอร์ด

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นเฟล็กซ์บอร์ด 6 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.6 ซม. น้ำหนัก 14.5 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มัลติวอลล์


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
มัลติวอลล์

ชนิดขอบลาด
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมัลติวอลล์ 15 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. น้ำหนัก 38 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ป้องกันรังสี เอ็กซ์บล็อค


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
ป้องกันรังสี เอ็กซ์บล็อค

ชนิดป้องกันรังสี
ยิปซั่มบอร์ด ป้องกันรังสี รุ่นเอ็กบล็อค 13 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.3 ซม. น้ำหนัก 49 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี โมลด์บล็อค


ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี
โมลด์บล็อค

ชนิดป้องกันรังสี
ยิปซั่มบอร์ด รุ่นโมลด์บล็อค 9 มม.
ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม. น้ำหนัก 18 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

แผ่นไฟเบอร์ร็อค
ยูเอสจี อะควา-ทัฟ


แผ่นไฟเบอร์ร็อค
ยูเอสจี อะควา-ทัฟ
ชนิดป้องกันรังสี
ไฟเบอร์ร็อค ยูเอสจี อะควา-ทัฟ 12.7 มม.
ขนาด 120 x 240 x 1.27 ซม. น้ำหนัก 35 กก./แผ่น
ราคา /แผ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ราคาถูก ตราช้าง

คลังกระเบื้องจัดจำหน่ายแผ่นยิปซั่ม ราคาโรงงาน ตราช้าง มีบริการจัดส่งทั้วประเทศ แผ่นยิปซั่มบอร์ด ตราช้างเป็นของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด คลิกที่อยู่อยู่บริษัท โดยสินค้าแผ่นยิปซั่มลูกค้าจะได้ทราบรายละเอียดแผ่นยิมซั่มจากฝ่ายขายของเราได้ที่เบอร์ 086-304-4313

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ราคาถูก ตราช้าง

แผ่นยิปซั่มผลิตจากวัสดุแผ่นเรียบที่ผลิตจากแร่ยิปซั่ม ซึ่งไม่ลามไฟ ซึ่งจะอยู่เป็นส่วนผสมแกนกลางของแผ่นยึดประกบด้วยกระดาษเหนียวชนิดพิเศษทั้ง 2 ด้าน ทำให้ผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอ และสวยงาม เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ทั้งงานฝ้า ผนัง เพดาน

คุณสมบัติความสามารถยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ราคาถูก

แผ่นยิปซั่มมีคุณสมบัติไว้ใช้ปกปิดบดบังท่อบนกำเเพงบ้าง เสียงจากนอกกำเเพงบ้าน แผ่นบอร์ดมีคุณสมบัติทนไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ก่อสารพิษอันเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย คลิกดูความรู้ยิปซั่มบอร์ด ลูกค้าจะได้ทราบเมื่อติดตั้งบนเพดานเเละกำเเพงจะเป็นลักษณะไหนเพราะมีแผ่นยิปซั่มมีหลายขนาด

แผ่นยิปซั่มกันชื้น scg

แผ่นยิปซั่มกันชื้น scg ไม่เปื้อยยุ่น กันน้ำได้ดี เป็น ยิปซั่มบอร์ดมีคณสมบัติพิเศษด้านความชื่น ซึ่งสามารถติดตั้งบริเวณที่มีความชื้นได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ห้องครัว ทั้งเพดานหรือพนังห้องบริเวณดังกล่าว บอร์ดยิ่มซั่ม เอสซีจี ทนน้ำ ความชื่นได้อย่างดี ไม่สามารถเข้าไปทำลายข้างในบอร์ดที่มีเนื้อเยื้อยิมซั่มจากทางเอสซีจีได้เลย

ยิปซั่มบอร์ด กันน้ำ

ยิปซั่มบอร์ด กันน้ํา ตราช้าง ทุกรุ่น มีความคงทน เเข็งแรง กันความชื่น ทนทานระยะยาว เป็นแผ่นยิปซั่ม เอสซีจี ที่มีคุณสมบัติ ป้องกันน้ำที่จะทำให้ความเสื่อมประสิทธิเนื้อเยื้อยิปซั่มให้เสียหาย การติดตั้งหากเป็นได้หลีกเลี่ยงสถานที่มีความชื้นสูง อย่าง ใต้หลังคา วัสดุในการผลิตเป็นเเร่ยิมซั่มคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครับ

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง รุ่น มาตรฐาน พลัส

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง รุ่น มาตรฐาน พลัส สวย ราคาประหยัด ปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นบอร์ดยิปซั่ม ผลิตจากแร่ยิปซั่มที่ไม่ลามไฟ จากทางโรงงาน เอสซีจี ยิปซั่มทำให้ที่มีจุดเด่นที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนจากข้างนอกตัวบ้าน ช่วยให้อุณหภูมิในบ้านร้อนเกิดไป เเละเป็นการประหยัดค่าไฟภายในตัว มีระบบป้องกันเสียง 35 – 60 เดซิเบล เป็นสินค้าที่ผ่าน การทดสอบมอก. 219-2552 , ASTM C 1396 , BS | 230 เหมาะกับการใช้งานฝ้าเพดานหรือผนังภายในทั่วไป

แผ่นยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง กันเชื้อรา โมลบล็อค

แผ่นยิปชัมบอร์ด ตราช้าง กันเชื้อรา โมลบล็อค เป็นแผ่นยิปชัมกันรา ถูกออกแบบและผลิตมาเป็นพิเศษสำหรับงานฝ้าภายในบ้าน โดยเพิ่ม มีคุณสมบัติการป้องกันราในแผ่นยิปซัม เอสซีจี เพื่อป้องกันการเกิดคราบ จากความชื้นในห้องที่มีอากาศถ่ายเทน้อย หรือจากความชื้นในกรณีที่มีน้ำท่วมขัง เช่น การเกิดอุทกภัยเพื่อเพิ่มความคงทนให้กับฝ้าภายในบ้าน และเพื่อสุขภาพของลูกค้า

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ขอบลาด 4 ด้าน

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ขอบลาด 4 ด้าน (ซีเนีย) (4-Tapered Edge Plus) ขอบแผ่นยิปซั่ม ลาดลงหัวเเละท้ายของแผ่น เรียบ มองไม่เห็นรอยเซื่อมของการปูฉสบ ไม่จำเป็นฉีกกระดาษ หัว ท้ายเพื่อปิดรอย ทำให้งานติดตั้งบอร์ดยิปซั่มติดตั้งเสร็จไว้ เเถมมีความเเข็งเเรงด้วย ยิปซั่มตราช้าง ได้รับมาตรฐานและการทดสอบ มอก. 219-2552 , ASTM C 1396 , BS 1230 เรียบร้อย พื้นที่การใช้งาน เหมาะกับ ฝ้าเพดาน ห้องสัมมนา โรงแรม อาคารสำนักงาน ห้องประชุม เป็นต้น

ยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง ทนไฟไฟร์บล็อค

ยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง ทนไฟไฟร์บล็อค เป็นสินค้าแผ่นยิปซั่มทนไฟชนิดพิเศษมีคุณสมบัติ ทนไฟได้เป็นอย่างดี ด้วยขบวนผสมเส้นใยชนิดพิเศษที่ทนไฟมาทำ ประกบกับกระดาษเหนียวมีความอัดเเน่นสูงเพื่อเพิ่มระบบการป้องกันไฟได้ถึงประมาณ 1-4ชั่วโมงเลยทีเดียว แผ่นยิปซั่มนี้ใช้งานได้ทั้งพื้นที่ โรงภาพยนต์ ช่องลิฟท์ โรงแรมทางหนีไฟ เป็นต้น

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง มัลติวอลล์

ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง มัลติวอลล์ เเข็งเเรง ใช้ได้้นาน เป็นแผ่นยิปซั่ม ที่ผลิตได้มาตราฐาน ผ่านการทดสอบความแข็งแรงของผนัง ได้ในระดับ “Severe Duty ยิปซั่ม ตราช้างรุ่นนี้ มีคุณสมบัติ น้ำหนักเบาเเต่ยังคงความแข็งแรงระดับเดียวกับก่ออิฐหรือฉาบปูนเลยทีเดียว ติดตั้งเป็นฝาเพดานได้เป็นอย่างดี ลดเสียงภายนอกได้ดีไม่แพ้กัน

งานฝาเพดานของยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง

งานฝาเพดานของยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง นำมาประกอบเป็นแกนกลางของแผ่นยึดประกบด้วยกระดาษเหนียวชนิดพิเศษทั้ง 2 ด้าน ทำให้มีผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอและสวยงามเหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ทั้งงานผนังและฝ้าเพดาน
ประเภทของงานยิปซัม ตราช้าง

งานฝ้าเพดานฉาบเรียบใช้แผ่นยิปซัมบอร์ด เอสซีจีหนา 9 มม. หรือ 12 มม. ติดตั้งร่วมกับระบบโครงคราวโลหะสำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ
เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานที่ต้องการความเรียบเนียน ทันสมัยสามารถออกแบบให้มีดีไซน์ได้อย่างอิสระ เช่น ฝ้าหลุม ฝ้าเล่นระดับขั้นบันได ซ่อนไฟ ชนิดของขอบแผ่นยิปซัม

งานผนังภายใน ใช้แผ่นยิปซัมบอร์ด เอสซีจี 12 มม.หรือ 15 มม. ร่วมกับโครงคร่าวโลหะฝาผนัง ตราช้าง หรือใช้แผ่นยิปซัมแทนการฉาบด้วยซีเมนต์บนผนังก่ออิฐฉาบปูน โดยใช้ปูนกาว EasyBondหรือโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
-เหมาะสำหรับผนังภายในที่ต้องการความแข็งแรง น้ำหนักเบา
ช่วยในการประหยัดโครงสร้างและฐานราก และลดเวลาในการติดตั้ง

การรักษาดูเเล ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี

การรักษาดูเเล ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี จะช่วยให้ยิปซั่มมีประสิธิภาพคงที่ในระยะเวลานานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขนย้าย หรือการขนย้ายที่ในขณะนั้นยังไม่มีการใช้งานบอร์ดยิปซั่ม เอสซีจี ถึงเเม้ตัวยิปซั่มจะผ่านขบวนการผลอตมาตรฐานสูงจากโรงงานจากทางตราช้างเเล้วก็ตาม หากลุกค้าดูเเลสินค้าเป็นอย่างดี คุณสมบัติพิเศษอย่างป้องกันความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านยังคงดีเยี่ยมต่อไปยาวๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *