กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร สีแดงมั่งมี

ลอนคู่ ตราเพชร แดงมั่งมี

ลอนคู่ตราเพชรแดงมั่งมี ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เลือกการเคลือบสี Double Coating ที่จะช่วยให้สีสันสวยงามยาวนาน สีเข้าเนื้องกระเบื้องอย่างเหนียวแน่นสีไม่หลุด ไม่หมอง เผชิญได้ทุกสภาวะอากาศ แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหัก ป้องหันความร้อนจากแสงอาทิตย์ช่วยให้ภายในบ้านเย็นขึ้น ประหยัดค่าไฟ ใช้มุงหลังคาได้ทุกสไตล์

ชุดครอบมาตรฐานกระเบื้องหลังคาลอนคู่
(ทรงจั่ว : แนะนำความลาดชัน 10-45 องศา | ทรงปั้นหยา แนะนำความลาดชัน 15-30 องศา)

ชุดครอบสันโค้งกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่
(ทรงจั่ว : แนะนำความลาดชัน 20-45 องศา | ทรงปั้นหยา แนะนำความลาดชัน 20-45 องศา I หลังคาเพิงแหงน (ทรงโมเดิร์นความลาดชันที่แนะนำ 10 องศา)

ชุดครอบหลังคาเพิงแหงนลอนคู่ ทรงโมเดิร์น
ความลาดชันแนะนำ 7 องศา ขึ้นไป

คุณสมบัติ

ข้อมูลเชิงเทคนิค :ความต้านทางแรงกดตามขวาง(Bending Strength) : 4,250 นิวตัน/ เมตร

พื้นที่ใช้งาน : 2.22 แผ่น/ ตร.ม. (ขนาด 50 x 120 ซม.) 1.71 แผ่น/ ตร.ม. (ขนาด 50 x 150 ซม.)

น้ำหนัก กระเบื้องที่ใช้ในการออกแบบโครงหลังคา : 15 กก./ ตร.ม.(ขนาด 50 x 120 ซม.) 18 กก./ ตร.ม. (ขนาด 50 x 150 ซม.)

ความกว้าง กระเบื้องสุทธิหลังซ้อนทับด้านข้าง : 45 ซม.

ความยาวกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนทับตามยาว : 100 ซม. (ขนาด 50 x 120 ซม.) 130 ซม. (ขนาด 50 x 150 ซม.)

ความชันหลังคา : 10 – 45 องศา (แนะนำความชันหลังคา 15 – 35 องศา)

ความหนาแป : แป อัลตร้าสตีล ตราเพชร หนา 0.7 มม.,แป เหล็กกัลวาไนซ์สำเร็จรูป หนา 0.7 มม.,แปเหล็กรูปพรรณ,แนะน้ำความหนา 1.4 – 3.2 มม. ความสูงแปไม่ควรเกิน 50 มม.

ระยะจันทัน : < 1.00 เมตร