เลือกแบรนด์

คอนกรีตปูพื้นทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้นทีพีไอ มักมีรูปทรงเป็นแผ่นกว้างและบางกว่าบล็อกปูพื้น ขนาดแผ่นปูนทางเท้าโดยประมาณ คือ 40×40 ซม. หนา 3.5 ซม. หากใช้ตกแต่งทางเท้าในสวนรอบบ้าน เพียงแค่บดอัดพื้นดินพร้อมลงทรายทับบดให้แน่นก็สามารถปู กระเบื้องคอนกรีตปูพื้นทับได้เลย แต่สำหรับพื้นซึ่งรับน้ำหนักเยอะจะต้องมีพื้น ค.ส.ล. รองรับก่อนที่จะปู กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น โดยอาจเป็น พื้นคอนกรีตหยาบธรรมดา (สำหรับรับน้ำหนักพอประมาณอย่างทางเดิน ทางเท้าริมถนนหน้าบ้าน) หรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำหรับรับน้ำหนักมากๆ อย่างที่จอดรถหรือลานอเนกประสงค์ที่มีรถวิ่งผ่าน) ตามความเหมาะสม อ่านเกี่ยวกับบทความ คอนกรีตปูพื้นถนน

คอนกรีตปูพื้นทีพีไอ รุ่น eco

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น รุ่น eco

ลายพัดประไพ

ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม.

ราคา 25 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นตราทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น รุ่น eco

ลายเรียบ

ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม.

ราคา 25 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น รุ่น eco

ลายหินทราย

ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม.

ราคา 25 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น รุ่น eco

ลายไม้กันเกรา

ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม.

ราคา 25 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นทีพีไอ รุ่น ยอดนิยม

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น

รุ่น ยอดนิยม ลายอิฐก่อ

ขนาด 30 x 40 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น

รุ่น ยอดนิยม ลายอิฐเรียง

ขนาด 30 x 40 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น

รุ่น ยอดนิยม ลายหยินหยาง

ขนาด 30 x 40 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น

รุ่น ยอดนิยม ลายศุภโชค

ขนาด 30 x 40 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น

รุ่น ยอดนิยม ลายเขางวกต

ขนาด 30 x 40 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น

รุ่น ยอดนิยม ลายมังกรอี้จิง

ขนาด 30 x 40 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นทีพีไอ รุ่น งามนิรันดร์

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น

รุ่นงามนิรันดร์ ลายจตุรัส

ขนาด 30 x 30 x 1.8 ซม.

ราคา 20 บาท

ขนาด 30 x 30 x 3.5ซม.

ราคา 30 บาท

ขนาด 33 x 33 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

ขนาด 30 x 30 x 5 ซม.

ราคา 40 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น

คอนกรีตปูพื้น

รุ่นงามนิรันดร์

ลายพัดประไพ

ขนาด 30 x 30 x 1.8 ซม.

ราคา 20 บาท

ขนาด 30 x 30 x 3.5ซม.

ราคา 30 บาท

ขนาด 33 x 33 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

ขนาด 30 x 30 x 5 ซม.

ราคา 40 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น

รุ่นงามนิรันดร์ ลายหินกาบ

ขนาด 33 x 30 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น

คอนกรีตปูพื้น

รุ่นงามนิรันดร์ ลายพิมาย

ขนาด 33 x 33 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นทีพีไอ ลายเรียบ ลบขอบ

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น ลายเรียบ ลบขอบ สีซีเมนต์

ขนาด 30 x 30 x 1.8 ซม.

ราคา 20 บาท

ขนาด 30 x 30 x 3.5ซม.

ราคา 28 บาท

ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.

ราคา 38 บาท

ขนาด 30 x 30 x 5 ซม.

ราคา 40 บาท

ขนาด 40 x 40 x 4ซม.

ราคา 42 บาท

ขนาด 60 x 60 x 3.5 ซม.

ราคา 90 บาท

ขนาด 60 x 60 x 5 ซม.

ราคา 100 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น ลายเรียบ ลบขอบ สีเทาอ่อน

ขนาด 30 x 30 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

ขนาด 30 x 30 x 3.5ซม.

ราคา 45 บาท

ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.

ราคา 80 บาท

ขนาด 30 x 30 x 5 ซม.

ราคา 55 บาท

ขนาด 40 x 40 x 4ซม.

ราคา 90 บาท

ขนาด 60 x 60 x 3.5 ซม.

ราคา 190 บาท

ขนาด 60 x 60 x 5 ซม.

ราคา 200 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น ลายเรียบ ลบขอบ สีเทาเข้ม

ขนาด 30 x 30 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

ขนาด 30 x 30 x 3.5ซม.

ราคา 45 บาท

ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.

ราคา 80 บาท

ขนาด 30 x 30 x 5 ซม.

ราคา 55 บาท

ขนาด 40 x 40 x 4ซม.

ราคา 90 บาท

ขนาด 60 x 60 x 3.5 ซม.

ราคา 190 บาท

ขนาด 60 x 60 x 5 ซม.

ราคา 200 บาท

update 02/67

คอนกรีตปูพื้น ทีพีไอ

คอนกรีตปูพื้น ลายเรียบ ลบขอบ สีอิฐศิลา

ขนาด 30 x 30 x 1.8 ซม.

ราคา 30 บาท

ขนาด 30 x 30 x 3.5ซม.

ราคา 45 บาท

ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.

ราคา 80 บาท

ขนาด 30 x 30 x 5 ซม.