คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

หลังคาดินเผาเลเจ้นท์ไลฟ์ไทน์ วัสดุมุงหลังคากลิ่นอายสถาปัตยกรรมตะวันตก นวัตกรรมใหม่ของกระเบื้องหลังคา สไตล์ยุโรป ทั้งแบบรูปลอนและแผ่นเรียบ

หมายเหตุ การแสดงผลของรูปภาพ ในแต่ละอุปกรณ์ อาจทำให้สีของรูปไม่เหมือนจริง

กระเบื้องคอนกรีตแผ่นลอน Mission S


สี MARICOPA STRIPES
60.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี LE PROVENCE
85.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี SIENA CLAY
55.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/666

สี EL MORADO BLEND
55.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี DAKOTA STRIPES
60.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี BAJA BLEND
60.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี TERRA BROWN
65.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66


สี CORONA RED FLASHED
55.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

กระเบื้องคอนกรีตแผ่นลอน Mission Boosted S


RANCHO CORDOVA BLEND
100.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

BAJA MISSION
105.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66


SOLANO BLEND
95.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

VENEZIA COLLECTION
100.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

ADOBE BLEND
95.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

DESERT BLEND
95.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

WALNUT CREEK BLEND
95.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66
BUENAVISTA BLEND
95.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ English Thatch Flat


สี MISSION FLASHED
60.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี BROWN FLASHED
60.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี OLD ENGLISH ROSE
55.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี CEDAR BROWN
สอบถาม
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี WALNUT FLASHED
สอบถาม
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี GRAPHITE GREY
60.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ English Thatch Old-Split


สี GRAPHITE GREY
75.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี TOFFEE BLEND
75.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี CHARCOAL FLASHED
75.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี AUTUMN BLEND
75.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ English Thatch V-Split


สี BOCA CREAM
70.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี WILDWOOD
75.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี ROCKLEDGE
70.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี FLINTRIDGE
65.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี SANDY BAY
75.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ English Thatch Shake


สี FOREST FLASHED
75.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี MISSION BLEND
65.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี APPLE BARK
65.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี GRAPHITE BLEND
65.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สี CLIFFSIDE FLASHED
65.-/แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 02/66

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

หลังคาดินเผาเลเจ้นท์ไลฟ์ไทน์ Mission

หลังคาดินเผาเลเจ้นท์ไลฟ์ไทน์ Mission “S”

กระเบื้องรุ่นนี้เน้นการนำเสนอรูปแบบหลังคากลิ่นอายสถาปัตยกรรมตะวันตกในแบบของ Ole Rustic Wold ของ Mission “S”  ไม่ว่าจะเป็น สแปนิช -โคโลเนียล สแปนิช-มิชชัน สแปนิช-วิลล่า เมดิเตอเรเนียน หรือกระทั่งแนวชนบทอย่างโฮมสเต็ด

TECH SPEC
Tiles per Sq.m. 10.5-11 pcs
จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.
Weight per sq.m. 49 kg
น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.
Roof Pitch 31-33 Cm
ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง
Intalled begree  18-45 degree
องศาต่ำสุดของการมุงหลังคา

หลังคาดินเผาเลเจ้นท์ไลฟ์ไทน์ Mission Boosted “S”

สำหรับท่านที่ชื่นชอบความสวยงามในแบบของกระเบื้องดินเผาทรงกาบกล้วยนั้น เลเจนท์ไลฟ์ไทล์ขอนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของกระเบื้องหลังคา ที่จะทำให้ท่านได้ความรู้สึกของ “ความดิบ” ในแบบของกระเบื้องกาบกล้วยหรือกระเบื้องดินเผาสมัยเก่า

TECH SPEC
Tiles per sq.m. 10.5-11 pcs        
Roof Pitch 31-33 Cm
จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.        
ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง 
Weight per sq.m. Intalled degree 18-45 degree
น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.       
องศาต่ำสุดของการมุงหลังคา
for 10% opplication 54 kg      
for 20% opplication 59 kg    
for 30% opplication 64 kg

ENGLISH THATCH SHAKE เน้นการนำเสนอรูปแบบหลังคาไม้ตระกูลไพน์ที่นิยมนำมามุงหลังคาบ้านที่เรียกว่า หลังคาซีดาร์ ในทวีปอเมริกาหรือยุโรป กระเบื้อง อิงลิซ แทช รุ่น Shake ผลิตจากคอนกรีตซึ่งเป็นวัสดุจัดอยู่ในประเภทไม่ติดไฟ (Class A Fire Rating*)

TECH SPEC 
Tiles per sq.m.  10.5-11 pcs
จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.
Weight per sq.m.  50  kg
น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.
Roof Pitch  31-33  Cm
ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง
Intalled degree  25-45 degree 
องศาต่ำสุดของมุงหลังคา

English Thatch OLD Split เน้นการนำเสนอรูปแบบเสมือน หลังคาไม้ซีดาร์ ซึ่งเป็นการนำไม้ทำหลังคามาแปรรูป ด้วยมือ อาทิใช้ขวานผ่าที่เรียกว่า Hand-split cedar Shake ทำให้ไม้ที่ผ่าไปนั้น มีพื้นผิวไม่เรียบ ขรุขระ อีกทั้งขนาดไม่เท่ากันในแต่ละแผ่น

TECH SPEC 
Tiles per sq.m.  10.5-11 pcs
จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.
Weight per sq.m.  50  kg
น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.
Roof Pitch  31-33 Cm
ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง
Intalled degree  25-45 degree 
องศาต่ำสุดของมุงหลังคา

English Thatch V-Split เน้นการนำเสนอรูปแบบกระเบื้องแบบแผ่นเรียบเป็นลวดลายกระเบื้องแผ่นเล็ก 2 แผ่น ที่ทำให้ดูเสมือนขนาดของกระเบื้องเล็กลง โดยเฉพาะกับสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล

TECH SPEC 
Tiles per sq.m.  10.5-11 pcs
จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.
Weight per sq.m.  50  kg
น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.
Roof Pitch  31-33 Cm
ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง
Intalled degree  25-45 degree 
องศาต่ำสุดของมุงหลังคา

 

English Thatch Flat เน้นการนำเสนอรูปแบบกระเบื้องหลังคาแบบแผ่นเรียบ ในสไตล์ที่ผมเห็นทั่วไปในประเทศอังกฤษ ยุโรปตอนเนื้อจรดชายฝั่งทะเลตะวันออก Flat เป็นกระเบื้องใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิรน์

TECH SPEC 
Tiles per sq.m.  10.5-11 pcs
จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.
Weight per sq.m.  50  kg
น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.
Roof Pitch  31-33 Cm
ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง
Intalled degree  25-45 degree 
องศาต่ำสุดของมุงหลังคา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *