หลังคาเหล็กเซรามิก หลังคาเคลือบเซรามิก KINROOF

หลังคาเคลือบเซรามิก หลังคาเหล็กเซรามิก KINROOF คุณสมบัติช่วยลดเสียงรบกวนได้ถึง 16 เปอร์เซนต์ ป้องกันความร้อนช่วยลดความร้อนได้ 4 องศาเซลเซียส ทำหน้าที่เสมือนเป็นฉนวนกันความร้อนแผ่นกระเบื้องโดรงตรงช่วยให้บ้านเย็น หลังคาเคลือบเหล็กเซรามิก หนา 1.60 มิลลิเมตร แข็งแรง ไม้หัก ไม่รั่วซึ่ม ไร้รอยต่อ ด้วย FLOWER-CUT ช่วยให้หลังคาดูสวยในแบบธรรมชาติ

หลังคาเหล็กเซรามิก หลังคาเคลือบเซรามิก ความหนา เคลือบสีใต้ท้องลอน

หลังคาเคลือบเซรามิก นวัตกรรมการผลิต หลังคาเหล็กเซรามิก ไว้ด้านบนผิวหลังคา
ทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันเสียงดัง และ ลดความร้อน
ทำให้หลังคามีความแข็งแรง สีสันสวยงาม เป็นธรรมชาติของเม็ดเซรามิค

หลังคาเคลือบเซรามิก MERIDIEN 760

หลังคาเหล็กเซรามิก KINROOF MERIDIEN 760
หลังคาเหล็กเซรามิก Anchor Gray
หลังคาเคลือบเซรามิก
Anchor Gray

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 575 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Midnight Gray
หลังคาเคลือบเซรามิก Midnight Gray

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 575 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Granite Ceramic
หลังคาเคลือบเซรามิก
Granite Ceramic

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 575 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Walnut Brown
หลังคาเคลือบเซรามิก
Walnut Brown

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 575 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Cherry Red
หลังคาเคลือบเซรามิก
Cherry Red

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 575 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Salmon Brown
หลังคาเคลือบเซรามิก
Salmon Brown

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 575 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Dark Chocolate
หลังคาเคลือบเซรามิก
Dark Chocolate

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 575 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Forest Green
หลังคาเคลือบเซรามิก
Forest Green

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 575 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Burnt Orange
หลังคาเคลือบเซรามิก
Burnt Orange

ยาว 75 ซ.ม. 340 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 635 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Andaman Blue
หลังคาเคลือบเซรามิก
Andaman Blue

ยาว 75 ซ.ม. 340 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 635 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Daisy White
หลังคาเคลือบเซรามิก
Daisy White

ยาว 75 ซ.ม. 340 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 635 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Super Black
หลังคาเคลือบเซรามิก
Super Black

ยาว 75 ซ.ม. 340 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 635 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเคลือบเซรามิก SPAIN 760

หลังคาเหล็กเซรามิก KINROOF สเปน 760
หลังคาเหล็กเซรามิก Anchor Gray
หลังคาเคลือบเซรามิก
Anchor Gray

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 570 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 840 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Midnight Gray
หลังคาเคลือบเซรามิก
Midnight Gray

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 570 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 840 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Granite Ceramic
หลังคาเคลือบเซรามิก
Granite Ceramic

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 570 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 840 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Walnut Brown
หลังคาเคลือบเซรามิก
Walnut Brown

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 570 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 840 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Cherry Red
หลังคาเคลือบเซรามิก
Cherry Red

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 570 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 840 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Salmon Brown
หลังคาเคลือบเซรามิก
Salmon Brown

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 570 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 840 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Dark Chocolate
หลังคาเคลือบเซรามิก
Dark Chocolate

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 570 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 840 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Forest Green
หลังคาเคลือบเซรามิก
Forest Green

ยาว 75 ซ.ม. 310 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 570 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 840 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Burnt Orange
หลังคาเคลือบเซรามิก
Burnt Orange

ยาว 75 ซ.ม. 340 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 630 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 920 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Andaman Blue
หลังคาเคลือบเซรามิก
Andaman Blue

ยาว 75 ซ.ม. 340 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 630 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 920 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก DaisyWhite
หลังคาเคลือบเซรามิก
Daisy White

ยาว 75 ซ.ม. 340 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 630 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 920 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Super Black
หลังคาเคลือบเซรามิก
Super Black

ยาว 75 ซ.ม. 340 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 630 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 920 /แผ่น

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก SNAPLOCK 300

หลังคาเหล็กเซรามิก KINROOF SNAPLOCK 300
หลังคาเหล็กเซรามิก Anchor-Gray
หลังคาเหล็กเซรามิก
Anchor Gray

ราคา 185 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Midnight Gray
หลังคาเหล็กเซรามิก Midnight Gray

ราคา 185 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Granite Ceramic
หลังคาเหล็กเซรามิก
Granite Ceramic

ราคา 185 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Walnut Brown
หลังคาเหล็กเซรามิก
Walnut Brown

ราคา 185 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Cherry Red
หลังคาเหล็กเซรามิก
Cherry Red

ราคา 185 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Salmon Brown
หลังคาเหล็กเซรามิก
Salmon Brown

ราคา 185 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Dark-Chocolate
หลังคาเหล็กเซรามิก
Dark Chocolate

ราคา 185 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Forest Green
หลังคาเหล็กเซรามิก
Forest Green

ราคา 185 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Burnt Orange
หลังคาเหล็กเซรามิก
Burnt Orange

ราคา 210 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Andaman Blue
หลังคาเหล็กเซรามิก Andaman Blue

ราคา 210 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Daisy White
หลังคาเหล็กเซรามิก
Daisy White

ราคา 210 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Super Black
หลังคาเหล็กเซรามิก
Super Black

ราคา 210 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเคลือบเซรามิก 3 สันลอน 760

หลังคาเหล็กเซรามิก KINROOF 3 สันลอน 760
หลังคาเหล็กเซรามิก Anchor Gray
หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก
Anchor Gray

ราคา 375 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Midnight Gray
หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก
Midnight Gray

ราคา 375 /เมตร

UPDATE : 03/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Granite Ceramic
หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก
Granite Ceramic

ราคา 375 /เมตร

UPDATE : 03/67