เลือกแบรนด์

หลังคาเหล็กเซรามิก หลังคาเคลือบเซรามิก KINROOF

หลังคาเคลือบเซรามิก หลังคาเหล็กเซรามิก KINROOF หลังคา เซรามิก คุณสมบัติช่วยลดเสียงรบกวนได้ถึง 16 เปอร์เซนต์ ป้องกันความร้อนช่วยลดความร้อนได้ 4 องศาเซลเซียส ทำหน้าที่เสมือนเป็นฉนวนกันความร้อนแผ่นกระเบื้องโดรงตรงช่วยให้บ้านเย็น หลังคาเคลือบเหล็กเซรามิก หนา 1.60 มิลลิเมตร แข็งแรง ไม้หัก ไม่รั่วซึ่ม ไร้รอยต่อ ด้วย FLOWER-CUT ช่วยให้หลังคาดูสวยในแบบธรรมชาติ

หลังคาเหล็กเซรามิก หลังคาเคลือบเซรามิก ความหนา เคลือบสีใต้ท้องลอน

หลังคาเคลือบเซรามิก นวัตกรรมการผลิต หลังคาเหล็กเซรามิก ไว้ด้านบนผิวหลังคา
ทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันเสียงดัง และ ลดความร้อน
ทำให้หลังคามีความแข็งแรง สีสันสวยงาม เป็นธรรมชาติของเม็ดเซรามิค

หลังคาเคลือบเซรามิก MERIDIEN 760

หลังคาเหล็กเซรามิก KINROOF MERIDIEN 760
หลังคาเหล็กเซรามิก Anchor Gray
หลังคาเคลือบเซรามิก
Anchor Gray

ยาว 75 ซ.ม. 285 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Midnight Gray
หลังคาเคลือบเซรามิก Midnight Gray

ยาว 75 ซ.ม. 285 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Granite Ceramic
หลังคาเคลือบเซรามิก
Granite Ceramic

ยาว 75 ซ.ม. 285 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Walnut Brown
หลังคาเคลือบเซรามิก
Walnut Brown

ยาว 75 ซ.ม. 285 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Cherry Red
หลังคาเคลือบเซรามิก
Cherry Red

ยาว 75 ซ.ม. 285 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Salmon Brown
หลังคาเคลือบเซรามิก
Salmon Brown

ยาว 75 ซ.ม. 285 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Dark Chocolate
หลังคาเคลือบเซรามิก
Dark Chocolate

ยาว 75 ซ.ม. 285 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Forest Green
หลังคาเคลือบเซรามิก
Forest Green

ยาว 75 ซ.ม. 285 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Burnt Orange
หลังคาเคลือบเซรามิก
Burnt Orange

ยาว 75 ซ.ม. 315 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 588 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Andaman Blue
หลังคาเคลือบเซรามิก
Andaman Blue

ยาว 75 ซ.ม. 315 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 588 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Daisy White
หลังคาเคลือบเซรามิก
Daisy White

ยาว 75 ซ.ม. 315 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 588 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Super Black
หลังคาเคลือบเซรามิก
Super Black

ยาว 75 ซ.ม. 315 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 588 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเคลือบเซรามิก SPAIN 760

หลังคาเหล็กเซรามิก KINROOF สเปน 760
หลังคาเหล็กเซรามิก Anchor Gray
หลังคาเคลือบเซรามิก
Anchor Gray

ยาว 75 ซ.ม. 282 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 525 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 777 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Midnight Gray
หลังคาเคลือบเซรามิก
Midnight Gray

ยาว 75 ซ.ม. 282 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 525 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 777 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Granite Ceramic
หลังคาเคลือบเซรามิก
Granite Ceramic

ยาว 75 ซ.ม. 282 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 525 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 777 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Walnut Brown
หลังคาเคลือบเซรามิก
Walnut Brown

ยาว 75 ซ.ม. 282 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 525 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 777 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Cherry Red
หลังคาเคลือบเซรามิก
Cherry Red

ยาว 75 ซ.ม. 282 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 525 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 777 /แผ่น

UPDATE : 05/67

หลังคาเหล็กเซรามิก Salmon Brown
หลังคาเคลือบเซรามิก
Salmon Brown

ยาว 75 ซ.ม. 282 /แผ่น

ยาว 140 ซ.ม. 525 /แผ่น

ยาว 207 ซ.ม. 777 /แผ่น

UPDATE : 05/67